+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İlahi sözleri Forumunda Ya Resullah|İlahi Sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Ya Resullah|İlahi Sözleri
  Ya Resullah ilahisi
  Arınmış bir ruhla Ravza'ya varsam,
  Kubbe-i Hadra'yı yakından görsem,
  Taş ve toprağına yüzümü sürsem:
  Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah

  Ziyâret kasdiyle ulu serveri
  Selâm kapısından girsem içeri,
  Kemâl-i hürmetle varsam ileri:
  Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah

  Huzuru Pâk'ine eğilsem-gitsem,
  Bütün varlığımı onda eritsem,
  Eriyen mum gibi tükenib bitsem:
  Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah

  Müvâcehe'sinden dalsam huzurâ,
  Arzetsem kalbimi Ebedî Nûr'a,
  İmânım kemâlle erse şuûra:
  Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah

  Mevlâm'a gönlümden uçsa dilekler,
  Düâma hep âmin dese melekler,
  Yansıtsa âhımı bütün felekler:
  Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah

  Eşsiz Medîne'de edeble kalsam,
  Bûy-u mânevîden bir şemme alsam,
  Solmayan cemâlin seyrine dalsam:
  Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah
 2. naat-i şerif
  Devamlı Üye

  Ya Resullah

  Sadr-ı cem'il mürselin
  Sensin yâ Resulâllah
  Rahmeten-lil-alemin
  Sensin yâ Resulâllah

  Nûrun sırâc-ı vehhâc
  Âlemler sana muhtac
  Sahibü tac-ı mi'rac
  Sensin yâ Resulâllah

  Ayinei rahmani
  Nur-ı pak-i sübhani
  Sırrı Seb'el-mesani
  Sensin yâ Resulâllah

  Şahidün Leyl-ü isra
  "Subhan ellezi esra"
  Mazhar-ı nur-i esma
  Sensin yâ Resulâllah

  Ey menba-ı lütf-ü cud
  Yerin Makam-ı Mahmud
  Yaradılmışken maksud
  Sensin yâ Resulâllah

  Canlar için canan
  Ma'den ilm u irfan
  Ceddim ve pirim sultan
  Sensin yâ Resulâllah

  Açan rah-ı tevhidi
  Bulan sırı tefridi
  Hüdayi'nin ümidü
  Sensin yâ Resulâllah

+ Yorum Gönder