+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İlahi sözleri Forumunda Naat-ı Şerif İlahi Sözleri-Dini Şiirler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Arzu
  Yeni Üye

  Naat-ı Şerif İlahi Sözleri-Dini Şiirler

  Naat-ı Şerif sözleri

  Seccaden kumlardı…
  Devirlerden, diyarlardan
  Gelip göklerde buluşan
  Ezanların vardı!

  Mescit mü’min, minber mü’min…
  Taşardı kubbelerden Tekbîr,
  Dolardı kubbelere “âmin!”
  Ve mübarek geceler, dualarımız,
  Geri gelmeyen dualardı…
  Geceler, ki pırıl pırıl,
  Kandillerin yanardı.
  Kapına gelenler, yâ Muhammed,
  -Uzaktan, yakından-
  Mü’min döndüler kapından!
  Besmele, ekmeğimizin bereketiydi,
  İki dünyada aziz ümmet;
  Muhammed ümmetiydi.
  Konsun –yine- pervazlara güvercinler,
  “Hû hû”lara karışsın âminler…
  Mübarek akşamdır;
  Gelin ey Fâtihalar, Yâsinler!
  Şimdi seni ananlar,
  Anıyor ağlar gibi…
  Ey yetimler yetimi,
  Ey garipler garibi;
  Düşkünlerin kanadıydın,
  Yoksulların sahibi…
  Nerde kaldın ey Resûl,
  Nerde kaldın ey Nebi?
  Günler, ne günlerdi, yâ Muhammed,
  Çağlar ne çağlardı:
  Daha dünyaya gelmeden
  Mü’minlerin vardı…
  Ve bir gün, ki gaflet
  Çöller kadardı,
  Halîme’nin kucağında
  Abdullah’ın yetimi
  Âmine’nin emaneti ağlardı.
  Hatice’nin goncası,
  Aişe’nin gülüydün.
  Ümmetinin gözbebeği
  Göklerin resûlüydün…
  Elçi geldin, elçiler gönderdin…
  Ruhunu Allah’a,
  Elini ümmetine verdin.
  Beşiğin, yurdun, yuvan
  Mekke’de bunalırsan
  Medine’ye göçerdin.
  Biz bu dünyadan nereye
  Göçelim, yâ Muhammed?
  Yeryüzünde riyâ, inkâr, hıyanet
  Altın devrini yaşıyor…
  Diller, sayfalar, satırlar
  “Ebu Leheb öldü” diyorlar.
  Ebû Leheb ölmedi, yâ Muhammed
  Ebû Cehil kıt’alar dolaşıyor!
  Neler duydu şu dünyada
  Mevlidine hayran kulaklarımız;
  Ne adlar ezberledi, ey Nebî,
  Adına alışkın dudaklarımız!
  Artık, yolunu bilmiyor;
  Artık, yolunu unuttu
  Ayaklarımız!
  Kâbe’ne siyahlar
  Yakışmamıştır, yâ Muhammed
  Bugünkü kadar!
  Hased gururla savaşta;
  Gurur, Kafdağı’nda derebeyi…
  Onu da yaralarlar kanadından,
  Gelse bir şefkat meleği…
  İyiliğin türbesine
  Türbedâr oldu iyi.
  Vicdanlar sakat
  Çıkmadan yarına,
  İyilikler getir, güzellikler getir
  Âdem oğullarına!
  Şu gördüğün duvarlar ki
  Kimi Tâif’tir, kimi Hayber’dir…
  Fethedemedik, yâ Muhammed,
  Senelerdir.
  Ne doğruluk, ne doğru;
  Ne iyilik, ne iyi…
  Bahçende en güzel dal,
  Unuttu yemiş vermeyi…
  Günahın kursağında
  Haramların peteği!
  Bayram yaptı yapanlar;
  Semâve’yi boşaltıp
  Sâve’yi dolduranlar…
  Atını hendeklerden -bir atlayışta-
  Aşırdı aşıranlar…
  Ağlasın Yesrib,
  Ağlasın Selman’lar!
  Gözleri perdeleyen toprak,
  Yüzlere serptiğin topraktı…
  Yere dökülmeyecekti, ey Nebî,
  Yabanların gözünde kalacaktı!
  Konsun -yine- pervazlara güvercinler,
  “Hû hû”lara karışsın âminler…
  Mübarek akşamdır;
  Gelin ey Fâtihalar, Yâsinler!
  Ne oldu, ey bulut,
  Gölgelediğin başlar?
  Hatırında mı, ey yol,
  Bir aziz yolcuyla
  Aşarak dağlar, taşlar,
  Kafile kafile, kervan kervan
  Şimale giden yoldaşlar!
  Uçsuz bucaksız çöllerde,
  Yine, izler gelenlerin,
  Yollar gideceklerindir.
  Şu tekbir getiren mağara,
  Örümceklerin değil;
  Peygamberlerindir, meleklerindir…
  Örümcek ne havada,
  Ne suda, ne yerdeydi;
  Hakkı göremeyen
  Gözlerdeydi!
  Şu kuytu cinlerin mi;
  Perilerin yurdu mu?
  Şu yuva -ki, bilinmez-
  Kuşları Hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu?
  Kuşlarını, bir sabah,
  Medine’ye uçurdu mu?
  Ey Abvâ’da yatan ölü,
  Bahçende açtı dünyanın
  En güzel gülü;
  Hâtıran, uyusun çöllerin
  Ilık kumlarıyla örtülü!
  Dinleyene, hâlâ,
  Çöller ses verir;
  “Yaleyl!” susar,
  Uğultular gelir.
  Mersiye okur Uhud,
  Kaside söyler Bedir.
  Sen de bir hac günü,
  Başta Muhammed, yanında Ebû Bekir;
  Gidenlerin yüz bin olup dönüşünü
  Destan yap, ey şehir!
  Ebû Bekir’de nûr, Osman’da nûrlar…
  Kureyş uluları, karşılarında
  Meydan okuyan bir Ömer bulurlar;
  Ali’nin önünde kapılar açılır,
  Ali’nin önünde eğilir surlar,
  Bedir’de, Uhud’da, Hayber’de
  Hakk’ın yiğitleri, şehîd olurlar…
  Bir mutlu günde, ki ölüm tatlıydı,
  Yerde kalmazdı ruh… kanatlıydı.
  Konsun –yine- pervazlara güvercinler
  “Hû hû”lara karışsın âminler.
  Mübarek akşamdır;
  Gelin ey Fâtihalar, Yâsinler!
  Vicdanlar, sakat çıkmadan,
  Yâ Muhammed, yarına;
  İyiliklerle gel, güzelliklerle gel
  Âdem oğullarına!
  Yüreklerden taşsın
  Yine, imanlar!
  Itrî, bestelesin Tekbîr’ini;
  Evliyâ, okusun Kur’ân’lar!
  Ve Kur’ân-ı göz nûruyla çoğaltsın
  Kayışzâde Osman’lar
  Na’tını Galip yazsın,
  Mevlid’ini Süleyman’lar!
  Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle
  Geri gelsin Sinan’lar!
  Çarpılsın, hakikat niyetine
  Cenaze namazı kıldıranlar!
  Gel, ey Muhammed, bahardır…
  Dudaklar ardında saklı
  Âminlerimiz vardır…
  Hacdan döner gibi gel;
  Mi’râc’dan iner gibi gel;
  Bekliyoruz yıllardır!
  Bulutlar kanat, rüzgâr kanat;
  Hızır kanad, Cibril kanad;
  Nisan kanad, bahar kanad;
  Âyetlerini ezber bilen
  Yapraklar kanad…
  Açılsın göklerin kapıları,
  Açılsın perdeler, kat kat!
  Çöllere dökülsün yıldızlar;
  Dizilsin yollarına
  Yetimler, günahsızlar!
  Çöl gecelerinden, yanık
  Türküler yapan kızlar
  Sancağını saçlarıyla dokusun;
  Bilâl-i Habeşî sustuysa
  Ezânlarını Dâvûd okusun!
  Konsun –yine- pervazlara güvercinler,
  “Hû hû”lara karışsın âminler…
  Mübarek akşamdır;
  Gelin ey Fâtihalar, Yâsinler!


  Arif Nihat Asya
 2. ELMAS
  Bayan Üye

  Peygamberleri ve din büyüklerini övmek için yazılan şiirlere Naat-ı Şerif denir. Naat-ı Şerif en çok Peygamber Efendimiz için söylenir.
+ Yorum Gönder


natı şerif sözleri,  ilahi sözleri,  dini sözler,  ilahiler sözleri,  Nat-ı şerif sözleri,  ilahi resimler ve sözler