+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve İlk Kim Neyi Buldu Forumunda İstatistiği Kim Kim Bulmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Forumacil
  Devamlı Üye

  İstatistiği Kim Kim Bulmuştur
  İstatistiği Kim Buldu


  1662 yılında, Londralı tuhafiyeci John Graunt, ölüm raporları üzerine bir araştırma yaptı ve kaç kişinin hangi nedenle öldüğünü sayılarla saptayarak yayınladı. Bu, nüfus verilerinin istatistiksel analizine ilk örnek oldu. Graunt, salgın hastalıkların görülmediği yıllarda bile, kalabalık kentlerde ölüm oranının doğum oranından çok yüksek olduğunu, kırsal yörelerde ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını saptadı. 1693 yılında da İngiliz Edmund Halley, geçmiş yıllara ait verileri değerlendirerek, her bin kişiden kaçının kaç yaşına kadar yaşayabileceğini gösteren bir çizelge yaptı. Bu tabloya göre, 598 kişi, 20 yaşına, 445 kişi ise 40 yaşına kadar yaşayabilecekti. Halley’in tablosu, 18. yüzyılda faaliyete geçen ilk sigorta şirketleri tarafından yaşam sigortası isteyen müşterilerle ilgili rizikoların hesaplanması için kullanıldı. Günümüzde de ticari ve siyasal alanda pek çok karar, istatistik bilgilerin ışığında alınmaktadır.

  Toplumsal nitelikteki olaylarla ilgili sayısal (kantitatif)
  verileri toplamak, bu verileri analiz etmek ve bunlardan politikaya ilişkin sonuçlar çıkarılmasında
  kullanılan matematiğe dayalı bilim dalı. Özellikle, sosyal bilimlerde ve biyoloji ve tıp alanlarında
  kullanılır. Toplum olaylarıyla onları etkileyen değişkenler arasındaki münâsebetler hakkında
  genellemeler yapılmasına imkân verir.

  Menşei, Romaimparatorluğuna kadar dayanan sayısal (kemmî) bilgi toplama faaliyeti ilk defâ 1748
  yılında Achenwall, devletle (status) ilgili bilgi anlamına gelen istatistik olarak adlandırılmıştır. İlk olarak
  doğum, ölüm, göç ve evlenme olayları incelenmesi yoluyla demografi (nüfus bilim) olarak ortaya çıkan
  istatistik, günümüzde özellikle iktisat ve diğer sosyal bilim alanında geniş bir tatbikat sahası bulmuştur. 2. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye

  İstatistik günümüzde çok işimize yarayan bir buluştur genelde sayılarla belirtilir istatistik yüzdelerle ifade edilir mesela bir okulun başarı oranı %80 gibi bu buluşu bulan kişi John Graunt'tır.
+ Yorum Gönder