+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve İlk Kim Neyi Buldu Forumunda ötelemeyi Kim Bulmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  ötelemeyi Kim Bulmuştur
  ötelemeyi kim bulmuştur kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Ötelemeyi Kim Bulmuştur Hakkında Bilgi

  Mercekler, cisimden gelen
  ışınları kırarlar. Kırılma kânunlarını İbn-i Heysem’den ilk defa 1621’de öğrenen Avrupalı bilgin Willebrord Snellius
  olduğu için, Avrupalılar, kırılma kânunlarının ilk keşfedicisinin bu olduğunu îlân etmişlerdir.

  İki farklı ortamın ortak sınırına gelen ışın demetinin, bu sınır yüzeyine dik olan doğru (normal) ile
  yaptığı açıya geliş açısı, ikinci ortama kırılarak geçen ışının normal ile yaptığı açıya da kırılma açısı
  denir. Kırılma kânununa göre, geliş açısının sinüsünün kırılma açısının sinüsüne oranı sâbit bir sayı
  olup bu sayıya ikinci ortamın birinciye göre kırılma indisi denir
  Eğer ışık, kırılma indisi büyük bir ortamdan, küçük bir ortama geçiyorsa normalden uzaklaşarak kırılır.
  Bu durumda, kırılma açısının 90° olduğu haldeki geliş açısına “kritik açı” veya “sınır açısı” denir. Sınır
  açısından büyük açı ile ge
  len ışınlar diğer ortama geçemeyerek aynı ortama geri yansırlar. Bu olaya
  “içten tam yansıma” denir. Meselâ bir dalgıç, dışarıyı suyun kritik açısı ile belirlenen bir daire içinde
  görür. Bu dâirenin dışında ise deniz dibinin yansıması görülür


+ Yorum Gönder