+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda İslamda 32 Farz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  İslamda 32 Farz
  İMANIN ŞARTLARI  1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak

  2- Allah'ın meleklerine inanmak

  3- Allah'ın kitablarına inanmak

  4- Allah'ın peygamberlerine inanmak

  5- Ahiret gününe inanmak

  6- Kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının Allah (Celle Celâlühû) olduğuna inanmak

  İSLAMIN ŞARTLARI

  1- Kelime-i şehadet getirmek

  2- Namaz kılmak

  3- Oruç tutmak

  4- Zekat vermek

  5- Haccetmek  ABDESTİN FARZLARI

  1- Yüzünü yıkamak

  2- Kollarını (dirsekleriyle beraber) yıkamak

  3- Başının dörtte birini meshetmek

  4- Ayaklarını (topuklarıyla beraber) yıkamak  GUSLÜN FARZLARI

  1- Ağzına su vermek

  2- Burnuna su vermek

  3- Bütün bedenini yıkamak  TEYEMMÜMÜN FARZLARI

  1- Niyet

  2- İki darb ve mesih  NAMAZIN FARZLARI

  Dışında olanlar:

  1- Hadesten taharet

  2- Necasetten taharet

  3- Setr-i avret

  4- İstikbal-i Kıble

  5- Vakit

  6- Niyet

  İçinde olanlar:

  1- İftitah tekbiri

  2- Kıyam

  3- Kırâet

  4- Rükû

  5- Secde

  6- Kaide-i ahire

  Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah (cc)'a hamd olsun Salatü selam alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa (sav) ve tüm inananlarin üzerine olsun

  54 Farz

  - Allah'ı daima zikretmek

  2- Helal kazanılmış elbise giymek

  3- Abdest almak

  4- Beş vakit namaz kılmak

  5- Cünüplükten gusletmek

  6- Rızk için Allah'a tevekkül (itimad) etmek

  7- Helalden yeyip içmek

  8- Allah'ın taksimine kanaat etmek

  9- Tevekkül etmek

  10- Kazaya (yani Allah'ın hükmüne) razı olmak

  11- Nimete karşılık şükretmek

  12- Belaya sabretmek

  13- Günahlara tevbe etmek

  14- İbadetleri ihlas ile yapmak

  15- Şeytanı düşman bilmek

  16- Kur'an-ı delil tanımak

  17- Ölüme hazırlıklı olmak

  18- İyiliği emredip kötülükten alıkoymak

  19- Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek

  20- Anaya-babaya iyilik ve itaat etmek

  21- Akrabayı ziyaret etmek

  22- Emanete hıyaret etmemek

  23- Dinin kabul etmiyeceği latifeyi (şakayı) terk etmek

  24- Allah ve Rasulüne itaat etmek

  25- Günahtan kaçınıp Allah'a sığınmak

  26- Allah için sevmek, Allah için buğz etmek

  27- Her şeye ibretle bakmak

  28- Tefekkür etmek (Cenab-ı Hakk'ın kudretini, azametini ve insanın yaratılışdaki gayeyi düşünmek)

  29- İlim öğrenmeye çalışmak

  30- Kötü zandan sakınmak

  31- İstihza (alay) etmemek

  32- Harama bakmamak

  33- Daima doğru olmak

  34- Esef ve ferahı, yani şımarıklık ve azgınlığı terketmek

  35- Sihir yapmamak

  36- Ölçü ve terazisini doğru tartmak

  37- Allah'ın azabından korkmak

  38- Bir günlük nafakası (yiyeceği-içeceği) olmayana sadaka vermek

  39- Allah'ın rahmetinden ümid kesmemek

  40- Nefsinin kötü arzularına tabi olmamak

  41- İçki kullanmamak

  42- Allah'a ve mü'minlere su-i zan etmekten sakınmak

  43- Zekat vermek ve mali cihatta bulunmak

  44- Hayız (adet) zamanlarında ve nifas halinde hanımı ile cinsi mukarenette bulunmamak

  45- Bütün günahlardan; kötülüklerden kalbini temiz tutmak

  46- Yetimin malını haksız olarak yememek, onlara iyilik etmek

  47- Kibirlilik etmemek

  48- Livata (erkekle cinsi münasebet) ve zina yapmamak

  49- Beş vakit namazı muhafaza etmek

  50- Zulm ile halkın malını yememek

  51- Allah'a şirk (ortak) koşmamak

  52- Riyadan (gösterişten) sakınmak

  53- Yalan yere yemin etmemek

  54- Verdiği sadakayı başa kakmamak

  Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah (cc)'a hamd olsun Salatü selam alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa (sav) ve tüm inananlarin üzerine olsun

  Dünyanın İnsanlara Nasihati

  EY ADEMOĞLU!

  Üzerimde ; gezip dolaşıyorsun!

  İçimde ; hareket edemeyeceksin!

  Üzerimde ; günah işlersin!

  İçimde ; hesap vereceksin!

  Üzerimde ; gülüyorsun!

  İçimde ; ağlayacaksın!

  Üzerimde ; neşelenirsin!

  İçimde ; mahzun olacaksın!

  Üzerimde ; mal topluyorsun!

  İçimde ; pişman olacaksın!

  Üzerimde ; haram yiyorsun!

  İçimde ; kurtlar seni yiyecek!

  Üzerimde ; hile yapıyorsun!

  İçimde ; zelil olacaksın!

  Üzerimde ; sevinçlisin!

  İçimde ; üzüntüye düşersin!

  Üzerimde ; ışıkta geziyorsun!

  İçimde ; karanlığa düşersin!

  Üzerimde ; herkesle berabersin!

  İçimde ; yalnız kalacaksın

  Şu 4 şeyin değerini ancak aşadaki 4 kimse bilebilir 1 Gençliğin değerini ancak yaşlılar bilir

  2 Huzurun değerini ancak bela çekenler bilir

  3 Sağlığın değerini ancak hastalar bilir

  4 Hayatın değerini ancak ölüler bilir  Gel, gel, ne olursan ol yine gel,

  ister kafir, ister mecusi,

  ister puta tapan ol yine gel,

  bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir,

  yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel

  Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeliyiz,

  Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeliyiz biz

  Beri gel, beri ! Daha da beri ! Niceye şu yol vuruculuk ?

  Madem ki sen bensin, ben de senim, niceye şu senlik benlik

  Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız!

  Bizim mezarımız âriflerin gönüllerindedir  PEYGAMBER EFENDİMİZDEN NASİHAT  Ashâb-ı Kirâm’dan Ebû Zerr hazretleri bir gün Peygamber Efendimize: “Bana tavsiyede bulun yâ Rasûlallah” diye ricâda bulununca Peygamber Efendimiz Hz Ebû Zerr’e şu nasîhatlerde bulundu:  — Sana Allah’tan korkmanı tavsiye ederim Çünkü Allah korkusu her işin başıdır  — Kur’ân’ı oku, Allah’ın zikrine sarıl Çünkü zikrullah senin için yeryüzünde ışık, gökte de saklanan bir azıktır  — Sakın çok gülme Zîrâ çok gülmek kalbi öldürür, yüzünün nûrunu söndürür  — Çok konuşmamaya çalış çünkü bu, şeytanın senden uzaklaşması için bir vesîle, dînini koruman hususunda bir yardımcıdır  — Fakirleri sev, onlarla hemdem ol  — Senden aşağıdakilere bak, senden üstünlerine bakma Bu, Allah’ın sana verdiği nimetleri küçümsememen için en uygun yoldur  — Acı da olsa hakkı söyle  — Bildiğin kusurların seni, halkın eksikliklerini araştırmaktan alıkoysun Yaptığın bir işi, başkaları yaptığında kızma Kendi noksanlarını görmeyip, insanların ayıplarıyla meşgul olman, irtikâb etmekte olduğun bir fiili insanlar yaptığında kendilerine kızman ayıp olarak sana yeter, dedi ve eliyle göğsüne vurarak:  — Ey Ebû Zerr! Tedbir gibi akıl, günahlardan sakınmak gibi verâ, güzel ahlak gibi servet yoktur, buyurdu (Hayatü’s-Sahâbe 4-206/207)  HZ ÖMER (RA)’DEN NASİHATLER

  1 Sana kötülük yapan kimseyi ona iyilik yaparak cezâlandır  2 Hakîkatı anlayana kadar din kardeşinin davranışını iyiye yor  3 Müslüman kardeşinin ağzından çıkan bir lakırdıyı iyiye yorman mümkün oldukça kötüye yorma  4 Kendini töhmet altında bırakacak işlere mübâşeret eden, kendisi hakkında kötü düşünenleri kınamasın  5 Sırrını gizleyen murâdına erer  6 Sâdık arkadaşlar edin, gölgelerinde yaşarsın Çünkü sâdık dostlar, huzurlu anlarda süs, sıkıntılı demlerde silahtır  7 Seni ölüme götürse de doğruluktan ayrılma  8 Seni ilgilendirmeyen işe karışma  9 Henüz vukû’ bulmamış şeylerden sorma  10 İhtiyâcını, onu gidermeni istemeyenlere iletme  11 Yalan yere yemîni hafîfe alma, Allah seni helâk eder  12 Kötülüklerini öğrenmek düşüncesiyle de olsa fâcirlerle arkadaş olma  13 Düşmanlarından uzak dur  14 Güvenmediğin dostlarından sakın Güvenilir kimse de Allah’tan korkandır  15 Mezarlıklarda derin saygı içinde ol  16 Tâat ânında kendini zavallı gör  17 Günah işlemek istersen sonunu düşün  18 Herhangi bir işinde, Allah’tan korkanlarla istişâre et Zîrâ Allah: Meâlen “Allah’tan, kulları arasında yalnız âlimler korkar,” buyurur (Hayatü’s-Sahâbe 4-209/211) 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Duanın sırrıyla ilgili yazı

  Herhangi bir şey istemeyin. Asla. İsteğiniz önceden yanıtlandığı için teşekkür edin. Duanın tezahür edici gücü sadece Anda, Şimdide gerçekleşir. Eğer gelecekteki bir şey için dua ederseniz, o gelecekte olacaktır. Ve şimdi bir şeyler istemek, hala çaresizlik yerinden, yoksunluğu kabul etme yerinden işlemektir. Bir şeyler istemek ona sahip olmadığınız anlamına gelir. Ve sizin de tanrı olduğunuzu size söylüyorum kardeşlerim. Yaşamınızda dualarınızı tezahür ettirmek için gereksinim duyduğunuz her şeye sahipsiniz. Ve duanın besleyicisi duanızın zaten önceden yanıtlandığı imanında, mutlak güvenindedir. Hatırlayın, geçmiş ve geleceğin eşzamanlı olarak varolduğu bir Evrende, kalbinizin tüm arzularını zaten tezahür ettirdiğiniz bir gelecek zaten önceden mevcuttur. Tüm yaptığınız zaten önceden var olanı şimdiki realitenize çağırmaktır. Zihinden değil, asla egodan değil, daima kalpten dua edin. Duanızı hissedin. Onu koklayın, tadına varın, dokunun, işitin – onu gerçek yapın. Ve son olarak, duanızın tezahürü için teşekkür ettiğinizde ve onu gerçek yaptığınızda, o zaman ona eklenti yapmadan/bağlanmadan salıverin, ayrıntıları ele alması için Evrene bırakın. Duanızı, sizin görebileceğinizden daha fazlasını gören ormanın yükseklerindeki kartala verin. Ve daima şükran ve alçakgönüllülük yerinden dua edin, çünkü güç sizin içinizde olsa bile, o ayrıca sizin dışınızdadır da, ve eylemleriniz ve dualarınız başkalarını etkiler. Duanız, sadece sizin için değil, herkesin en yüksek hayrına yanıtlandığı için teşekkür edin. Sonra gücün çok daha derin deposuna ulaşırsınız.
  Duanın Sırrı
  Tanrı’dan bir armağan olarak kabul ettiğiniz şey için sözel olarak teşekkür edin – iki insan arasındaki genel bir diyalog ve yüksek sesle yapılmalı.
  Tüm durumlarda yüksek sesle dua etmek daha iyidir.
  Dua özel olarak hitap edildiği sürece, bireysel dua zihinden yapılabilir. Eğer Tanrı’ya ise, onu Tanrı’ya hitap edin.
  Aradığınız şey, önceden tezahür etmiştir, verilen şey için teşekkür edin.
  Arzu ettiğiniz şeyin Yüksek Boyutlarda zaten önceden verildiğini biliyorsunuz. Dua, sonra yalnızca bir boyuttan diğerine tezahüre getirmeyi sağlar. Mucizeler/tezahürler önceden Yüksek Boyutlarda mevcuttur, onu kendinize çağırın.
  O, tezahür edecektir, ancak sizin hayal ettiğiniz özel şekilde değil. Çoğu bir dereceye kadar modifiye edilmiştir/uyarlanmıştır, sonucu tahmin etme yeteneğine sahip değilsiniz.
  İstek, en yüksek sonuç ile, ilk fırsatta yerine getirilir.
  Göreviniz tezahür ettirmek istediğiniz mucizeyi seçmektir.
  Bir mucizeyi farkettiğiniz zaman, şükranla karşılık vermelisiniz. Çekim yasası ile uyum içinde, mucizeyi kabul ederek, daha fazlasını çekmek için sahneyi tesis edersiniz. (Eğer mucizenin farkında olan ikiden fazla insan varsa, sözle yapılan teşekkür daha uygundur.)
  Kabul etme/farkına varma ve şükran ilerlemenin en önemli anahtarlarıdır.
  Eğer yaşamınızda kötü şeyler tezahür ediyorsa, o zaman bir şekilde bunu istemiş olduğunuzu kavramalısınız ve kolayca başka bir şeyi kendinize çekebilirsiniz. Bunların hepsi bir seçim konusudur.
  Yeni ve daha iyi bir şeyler deneyimlemek için:
  Ruhunun tezahürü için, teşekkür ederim ve bunu ruhtan bir ders olarak ve isteğime bir yanıt olarak kabul ediyorum. Bu dersi gözönünde tutarak, şimdiyı deneyimlemek istiyorum (arzu ettiğiniz alternatif olarak düşündüğünüz şey). Bunu önceden Yüksek boyutlarda tezahür ettirdiğimi biliyorum ve bunu bu boyuta getirdiğin için sana teşekkür ederim.”
  Karmaşık/ayrıntılı olma veya şüphe bir isteği iptal eder. Şüphe, yaratma yeteneğinde inançlı olmadığınızı gösterir. Şüphe yaratımlarınızı anında yok eder ve onları şüphenin yaratımları ile yer değiştirir. Bir yaratım yok edildiği veya değiştirildiği zaman, tezahür etmesi için yenisi yaratılmalıdır.
  Evrensel Yasaya göre, isteğiniz yerine getirilmelidir ve isterken sizin betimlediğiniz sevgi ile gelmelidir.
  Duanıza tutku ekleyin, tutkunun derecesi isteğinizin şiddetini belirler.
  Tutkulu sonuçlar umarak tutkulu şekilde dua ederseniz, hafif kalple dua ederseniz, hafif kalpli sonuçlar bekleyin. Sıradanlık sıradanlık getirir vs.”
  Günlük rutin olarak dua edin, bir dua, farketme ve çekme rutini. Sık sık dua edin.
  Arzu ettiğiniz şeyi çekmek için, sadece duaya değil, imana da gereksiniminiz var. İman dağları yerinden oynatır. İman ve dua çok etkilidir ve birbirinin partneri olmalıdır.
  “Mucizelerin dereceleri yoktur”, ve farkedilmesi/kabul edilmesi kolay olan küçük mucizeler için dua ederek, duadaki imanınız tekrar tekrar doğrulanır. Bu bir uygulama konusudur. Ve sadece daha değerli olduğunuzu düşündüğünüz o zamanlar dua etmeyin. Tüm dua istekleri değerlidir ve mucize mucizenin farkında olunmasındadır, mucizeleri ister büyük ister küçük olarak değerlendirin. Ayrıca uygulamanın mükemmelleştirdiğini hatırlayın, bu, kendi kendinize mücadele etmektense bizim yardımımız ile çok daha kolaydır
 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  islamın hem farzları hem de sünnetleri vardır sünnetler yapılması sart değil ama farzlar yapılması şarttır.farz olan şeyleri yapmamız şarttır.
 4. Eleman
  Devamlı Üye
  İslamda 32 farz vardır.Bunlar:
  imanın şartı 6, islamın şartı 5, namazın farzları 12 ( namazın içinde, namazın dışında) abdestin farzları 4 gusülün farzları 3 ve teyemümmün farzları 2 tane olmak üzere 32 tanedir. Ve bu farzlara mutlaka uyulmalıdır.

+ Yorum Gönder