+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda Tafsilî İman Neye Denir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tafsilî İman Neye Denir
  Tafsilî İman Neye Denir kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Tafsilî İman Neye Denilir Hakkında Kısaca Bilgi

  Peygamberimizin Allah'tan haber verdiği şeylerin herbirini delilleriyle bilip inanmaktır Diğer bir ifadeyle, dinin zaruriyatını bütün tafsilât ve teferruâtıyla öğrenip tasdik etmek demektir

 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  peygamber efendimizin (s.a.v) in allahtan getiren haberlere ve bu haberleri tüm delilleriyle etraflıca araştırmak hiç bir şüpheye yer vermeden söylemektir.
 4. Eleman
  Devamlı Üye
  Tafsili iman Allaha inanan ve Allahın emir ve buyruklarını Peygamberimizden nakledildiği gibi detaylıca öğrenip detayları ile inanmak ve onaylamak yani iman etmek anlamına gelir.

+ Yorum Gönder


icmali iman neye denir