+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda İmanın Mahiyeti Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İmanın Mahiyeti Nedir
  İmanın Mahiyeti Nedir kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  İmanın Mahiyeti İle İlgili Bilgi

  İmân, mâhiyet itibariyle, Allah'ın insanlara en büyük lütuf ve ihsanıdır. Allah onu dilediği kullarına nasib eder. Ne var ki bu nasiplenmede, kulun hiçbir rolünün olmadığı da söylenemez.
  Bil'akis, insan önce kendi tercih ve iradesini kullanarak, îman ve hidâyete istekli olacaktır. Bu talep ve istek üzerine Cenâb-ı Hak da ona îman ve hidâyet nasip edecektir. Bu sebeble İslâm büyükleri îmanı, "Cenâb-ı Hakk'ın, istediği kulunun kalbine, o kulun cüz'î irade ve ihtiyarını sarfetmesinden sonra koymuş olduğu bir nûrdur" diye tarif etmişlerdir.

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  İman kulların Allah'a olan kalben bağlılığıdır. Allah dilediği kişilerin kalbine imanı koyar ama Allah'ın insanın kalbine imanı koymasını kendisininde istemesi ve bunun için çaba sarf etmesi gerekir.
+ Yorum Gönder