+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda Günümüzde Taklidî İman Kâfi Midir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Günümüzde Taklidî İman Kâfi Midir
  Günümüzde Taklidî İman Kâfi midir kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Günümüzde Taklidî İman Kâfi Midir Hakkında Kısaca Bilgi

  Yukarıda belirttiğimiz gibi bu zamanda taklidî îman pek çok vesvese ve şübhelerle karşılaşmakta ve o şübheler karşısında sarsılıp yıkılmaya mâruz bulunmaktadır. Taklidî îmanın eskiden yeterli olduğu halde, günümüzde yetersiz kalış sebebini, Ali Fuad Başgil, şu şekilde îzah etmektedir: "İnsanlar her devirde din ve mâneviyat kuvvetine muhtaç olmuşlardır. Fakat bu ihtiyaç, zamanımızda bir zaruret hâlini almıştır. Eskiden atalarımız gayet basit bir din bilgisi ve görenek hâlinde "taklidî" bir îman ile rahatça yaşıyorlardı. Çünkü onlara bütün içtimaî muhît (çevre) mâneviyat telkin ediyordu. Bugün durum tamamıyle değişmiştir. Din duygusu zayıflamış, eski dinî hürmet terbiyesi yerini, küstahca bir saygısızlık almıştır. Bugün aile daralmış ve bağları gevşemiştir. Aile yükü sırf karı-kocanın omuzlarına çökmüş, ana-babalar iktisadî ihtiyaçlar karşısında çocuklarının dinî terbiyesine yetişemez olmuşlardır. Öbür taraftan mektep ve üniversiteler âdeta din aleyhtarı propaganda ocakları hâlini almıştır. İnatçı münkirlerin tezyif ve temerrüdleriyle bir kat daha bulanıklaşan böyle bir hava içinde, bugün artık basit bir din bilgisi kâfi gelmez olmuştur. Din nedir? İlim ile münasebeti nedir? İlim karşısında bugün din ne yapmalı ve nasıl bir vaziyet almalıdır? gibi sorular, şimdi her zamandan çok zihinleri tırmalamaktadır. Hususiyle aydın gençlerin bu soruların cevaplarını bilmeye ihtiyaçları vardır."

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Günümüzde taklidi iman kafi değildir.Çünkü günümüzde çevremizde gelişen teknoloji girilen ortamlar ve daralan aileler taklidi imanı yetersiz kılmıştır. Daralan aile ortamın da anne babalar çocuklarına gerekli eğitimi verme konusunda yetersiz kalmaktadır.Gelişen teknoloji sayesinde dışarıda olup bitenlerde evimize aile ortamımıza girmiş bulunduğundan taklidi iman sarsılmaya başlamış ve daha sağlam temeller üzerine oturan tasdiki imana gerek duyulur olmuştur.
+ Yorum Gönder