+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda Islam Düşüncesinde Iman Kavramı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Islam Düşüncesinde Iman Kavramı
  islam düşüncesinde iman kavramı kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye  Islam Düşüncesinde Iman Kavramı Hakkında Bilgi

  Bu eser, İslam ilahiyatında itikad yakut iman kavramının tahlile dayalı bir tetkikidir.
  İki türü amacı vardır. Bir yandan, tarihi sürecin ayrıntılı anlatımını vermek iddiasındadır ki bu tarihi süreç iman kavramının doğduğu, geliştiği ve Müslümanlar arasında teorik bakımdan irdelendiği süreçtir. Öte yandan yine bu eser, dikkatli bir semantik analiz yapmayı hedefliyor. Bu analiz, imkan kavramı ile o kavramla bağıntılı anahtar kelam ve bu kelamın kendi aralarında kurdukları kavramsal dokuların analizidir.

  İman, İslam kültürünün ilk yüzyıllarında özlü bazı sorunlara sebeb olmuştur. Bu sorunların bazıları, kelimenin tam manası ile hayat memat meseleleri idi. Bu sorunların kökünde yatan ana kavramların metodik bir tahlili yolu ile İslam düşünce tarihinin bu en ilginç evrelerinden biri aydınlatılmış olacaktır. İnanış, doğası itibari ile bireysel varoluşa ait bir olgudur. Bu bakımdan denebilir ki gerçek derinliğini ancak bilimsel olmayan bir yönden yaklaşıldığını ortaya koyar.

  Elimizdeki eser meselenin çok özel bir yanına çok özel bir bakış açısından bakmaktadır. Bu manada ayrı kavramın mistiklerce anlaşılma tarzının, meselenin daha farklı bir özüne gittiği söylenebilir. İlahiyatçıların ele aldıkları hali ile iman, sorunun yalnızca dış şekli ve özüne dokunur türden olabilir. Kelam olarak iman, çok özel bir şekilde de olsa, varoşsal olay olarak inanışın gerçek doğasını yansıtır, yani Müslümanlarca, tarih içinde hassaten yaşanmış ve hissedilmiş bir şey olarak.

  Bu tetkiki şu amaçla yaptım ki yalnızca kelamcılığın anahtar kavramlarından birinin tarihi-filolojik tahlili olmakla kalmasın, İslamın ki yeryüzünün en asli ve mühim dini kültürlerinden biridir, gerçek yapısı konusunda da bir katkı teşkil etsin.

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  İnsanlar doğaları gereği bir yerlere sığınma gereği duyarlar bu durumda dini ve buna bağlı olarak ta inanmayı gerektirmiştir. İman yani inanmak dinimizin en önemli farzlarından bir tanesi hatta başıdır.
+ Yorum Gönder