+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda Iman Dil Ile Ikrar Kalp Ile Tasdiktir Görüşü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Iman Dil Ile Ikrar Kalp Ile Tasdiktir Görüşü
  iman dil ile ikrar kalp ile tasdiktir görüşü nedir 2. Diyar
  Yeni Üye

  Iman Dil Ile Ikrar Kalp Ile Tasdiktir Görüşü Hakkında Bilgi

  İnanmak ve inanmamak, insanlığın var olduğu günden beri ilgi duyduğu en önemli iki konudur. Allah Teâlâ'nın gönderdiği bütün peygamberler bu iki konuda insanları uyarmışlar; imanın faziletini, inançsızlığın ise korkunç akibetini duyurmuşlardır.
  İnanmak ve inanmamak bugünkü insanın da en önemli iki konusu olduğunda şüphe yoktur.
  Biz bu konuşmamızda iman ve küfrün mahiyetini âyet ve hadislere göre açıklamaya ve bu konuda İslâm büyüklerinin sözlerini aktarmaya çalışacağız.
  İman Nedir?
  Önce imanın ne olduğunu açıklayalım. İmanın, biri genel, diğeri özel olmak üzere iki manası vardır. Daha açık bir ifade ile imanın biri sözlük, biri de dinde olmak üzere iki manası vardır.
  Sözlükte iman, inanmak ve tasdik etmek demektir ki, bu imanın genel manasıdır. İmanın bu genel anlamında kullanıldığı âyetler vardır.
  Dinde iman, Peygamberimizin Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilinen her şeyde onu tasdik etmek ve doğruluğuna inanmaktır. Bu imanın özel manasıdır. İman deyince de bu anlaşılır. Nitekim Kur'a-ı Kerim'de:
  "Peygamber ve mü'minler ona Rabbinden indirilene inandı."1 buyurulmuştur.
  İman Ne ile Gerçekleşir?
  İmanda etkili olan organ veya organlar hangileridir? Bu konuda farklı değerlendirmeler olmakla beraber, imanda etkili olan organ kalptir. Bir kimse, Peygamberimizi, Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilinen her şeyde kalbi ile tasdik ediyor ve doğruluğuna inanıyorsa -bunu her hangi bir sebeple dili ile ikrar etmese de- Allah katında mü'mindir. Diliyle ikrar ettiği halde kalbi ile tasdik etmiyorsa, bu kimse her ne kadar insanlar yanında mü'min ise de, Allah katında gerçekten inanmış değildir.

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  İman dil ile ikrar kalp ile tasdik şöyledir. İman için dilimiz ile ibadet kalbimizle inanç gerekmektedir.İnsan Allah'a inanıyorum ve inancım gereği bunu yapıyorum dediği zaman Allah katında Mümindir.
+ Yorum Gönder