+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Eski Mısır Tanrıları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Eski Mısır Tanrıları
  Eski Mısır Tanrıları

  Eski Mısır Tanrıları Hakkında Bilgi

  Aker: IGICI . Güneşi ayarlamak ve yükseltmekten sorumludur.

  Amon: Gizli biri . Tanrıların Theban Kralıdir.

  Ammut: Ölü Yutucu . Ölümsüz yasama layik olmayanin kalbini yiyen canavar.

  Anqet: Kucaklama . Elephantine nin su Tanrıçası.

  Anubis: Kral çocuk . Mumyalamanin çakal basli Tanrıçası.

  Apep: Güneşi yok etmek için günlük deneme yapan yilan.

  Aten: Güneş Diski.

  Atum: Re nin bir formu. Güneşi ayarlayan bir Tanrı.

  Bastet : Ev ve Güneş isiginin kedi Tanrıçası.

  Bes: Müzik, dans ve savasin cüce Tanrıçası.

  Buto: Asagi Mısır ın kobra Tanrıçası.

  Duamutef: Horus un ogullarından biri. Ölünün midesinde korunmustur.

  Geb: Gökyüzünün esi ve dünyanin Tanrısıdir.

  Hapi: Nil in Tanrısıdir.

  Hapy: Horus un ogullarından biri. Ölünün akcigerlerinde korunmaktadir.

  Hathor: Ask, müzik ve kadınin inek Tanrıçası.

  Horus: Firavunların ve Güneşin sahin Tanrısı.

  Imhotep: Djoser in veziri, sonra Ptah in oglu gibi ibadet edilmiştir.

  Imsety: Horus un ogullarından biri. Ölünün karacigerinde korunmustur.

  Isis: Osiris in dullugunun ve siirin Tanrıçası.

  Khonsu: Ay in Theban Tanrısı.

  Khepare: Yükselen Güneşin böcek Tanrısı.

  Khnemu: Su baskini ve Nil in iri Tanrısı.

  Ma at: Gerçek ve hukukun tantiçasi.

  Mefetseğer: Krallar Vadisi nin Tanrıçası.

  Min: Erkek bereket Tanrısı.

  Montu: Mısırli savas Tanrısı.

  Mut: Amon un esi ve Theban in ana Tanrıçası.

  Nefertem: Nilüfer çiçeginin Memphis Tanrıçası.

  Neith: Savas ve dokuma Tanrıçası.

  Nekhebet: Yukari Mısır daki Akbaba Tanrıçası.

  Nephthys: Seth in esi ve Isis in kiz kardesi.

  Nut: Osiris ve Isis in annesi ve gökyüzü Tanrıçası.

  Nun: Ilk suların Tanrısı.

  Onuris: Savasçi ve Abidos un gökyüzü Tanrısı.

  Osiris: Seth tarafindan öldürüldü, yasamdan sonrasi ve tarim Tanrısı.

  Ptah: Memphis in mumya yaratma Tanrısı.

  Qebehsenuef: Horus un ogullarından biri. Ölünün bagirsaklarında korunur.

  Qetesh: Semetik doga Tanrıçası.

  Ra: Güneş Tanrısı.

  Satet: Nil suyu ve bereket Tanrıçası.

  Sekhmet: Yikim ve savasin disi aslan Tanrıçası.

  Selket: Büyünün akrep Tanrıçası.

  Serapis: Ahiret ve Güneşin Helenistik Tanrısı.

  Seshat: Ölçüm ve yazma Tanrıçası.

  Seth: Osiris in erkek kardesi tarafindan öldürüldü. Firtina, gök ve gürültü Tanrısı.

  Shu: Mut ve Geb in babasi. Hava Tanrısı.

  Sobek: Timsahlar Tanrısı.

  Tauret: Kadın dogumunun hipopotam Tanrıçası.

  Tefnut: Nut ve Geb in annesi. Yagmur ve nem Tanrıçası.

  Thoth: Yazma akil ve ay Tanrısı.
 2. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Mısır Tanrıları  Ailuros - Antik Mısır'da kedi tanrıça. Bastet olarak da biliniyordu. Uzunca bir süre Mısır'da bir kediye zarar vermek kanuna aykırıydı ve bu suçun cezası ölümdü. Bastet İsis'in ve Ra'nın kızıydı. Başta cinsellik ve doğurganlık Tanrıçasıyken, ölüleri koruma, ölenlerin başarılı yada başarısız olduklarına karar verme, yağmur yağdırma, hastalara, özellikle de çocuklara iyileşmeleri için yardım etme özelliklerine ek olarak güneş, ay, analık ve aşk Tanrıçası haline de geldi.
  Aker - Güneşi ayarlamak ve yükseltmekten sorumlu Tanrı.
  Akeru - Aker'in yardımcılığını yapan Tanrılar Grubuna verilen genel ad.
  Amathaunta - Mısır mitolojisine göre, Deniz Tanrıçası.
  Am-heh - Mısır mitolojisinde karma Tanry. Yeraltı Dünyasının Tanrısı.
  Ammut - Ölümsüz yasama layık olmayanın kalbini yiyen canavar.
  Amon - Hermopolis rahiplerine göre Yaratıcı Tanrı.
  Amon-Ra - Amon'in rahipleri tarafından karma birleşik Tanrı. Amon-Ra bir Boğa olarak resmedilirdi.
  Amset - Horus'un oğlu. Ölülerin karaciğerinin koruyucusudur ve Tanrıça İsis tarafından korunur.
  Anubis - Anpu) Ölüleri koruyan ve yücelten Tanrıça. Çakal başlıdır. Piramit metinlerinde, Anubis Ra'nın oğlu olarak yer alır. Başka metinlerde ise Osiris yada Seth ile ilişkilendirilir. Anubis Osiris'in ölümünden sonra onun vücudunun korunması işini üstlenir.
  Anuket - (Anqet) Soğuk su dağıtıcısı.
  Apis - Verimlilik Tanrısıdır. Güneş diski ve uraeusserpentten oluşan boğa tacıyla betimlenmiştir. Kutsal Apis boğası, Memphis'te bulunurdu ve Serapum'da büyük bir kitle halinde Apis boğalarının mezarı bulunuyor.
  Bastet - (Bast) Kedilerin koruyucusu olan Tanrıça. Uzunca bir süre Mısır'da bir kediye zarar vermek kanuna aykırıydı ve bu suçun cezası ölümdü. Bastet İsis'in ve Ra'nın kızıydı. Başta cinsellik ve doğurganlık Tanrıçasıyken, ölüleri koruma, ölenlerin başarılı yada başarısız olduklarına karar verme, yağmur yağdırma, hastalara, özellikle de çocuklara iyileşmeleri için yardım etme özelliklerine ek olarak güneş, ay, analık ve aşk Tanrıçası haline de geldi.
  Bes - Müzik, dans ve iyi yemek gibi aile zevklerinin Tanrısı olarak sayılır. Ayrıca çocukların eğlendiricisi ve koruyucusudur. Sakallı, vahşi görünümlü komik bir cüce olarak ve yuvarlak bir yüzle resmedilmiştir.
  Buto - Aşağı Mısır'ın Kobra Tanrıçası.
  Duamutef - Horus'un oğlu. Ölünün midesinin koruyucusudur ve Tanrıça Neith tarafından korunur.
  Edjo - Yılan Tanrıça, Aşağı Mısır'ın sembolü ve koruyucusu.
  Geb - Yeryüzünün Tanrısı. Gökyüzünün eşi. Kutsal hayvanı kazlardı. Erkek olan Geb Mısır toprağını , daha genel olarak da yeryüzünü temsil eder.
  Hapi - (Hapy) Horus'un oğlu. Ölülerin ciğerlerinin koruyucusudur ve Tanrıça Nephthys tarafından korunur. Hapi ismi farklı hiyerogliflerle ifade edilmişti; çoğunlukla ama her zaman olmamak kaidesiyle Nil Nehrinin Tanrısının ismiydi. Hapi, tacı zambaklardan (yukarı Nil) veya papirüs bitkilerinden (Aşağı Nil) yapılmış şişman bir adama benzetilmiştir.
  Har-nedj- itef - Horusun bir görünümü. Ölümün koruyucusu.
  Harpocrates - Osiris'l İsis'in oğlu. Emzirilen küçük bir çocuk. Parmak emen genç bir oğlan olarak gösterilmiştir.
  Hatmehit - Balık Tanrıça.
  Hator - (Hathor) Mısır'ın çok eski bir gökyüzü Tanrıçası Tanrıçasıdır. İnek Tanrıçadır. İnek başı ile sembolize edilirdi. Sık sık İsis'le eşdeğer tutulmuştur. Hator Edfu'da Horus'un partneri olarak tapılmıştır. Aşk, müzik ve gülmenin Tanrıçası olarak düşünülmektedir.
  Hauhet - Ölçülemeyen Sonsuzluğun Tanrıçası. Çoğunlukla bir kurbağa gibi yada kurbağa kafalı bir kadın gibi resmedilirdi.
  Heh - Sonsuzluğu temsil eden Tanrılardan. Bir kurbağa yada kurbağa kafalı bir adam gibi resmedilirdi.
  Hemen - Şahin Tanrı.
  Hemsut - Kader Tanrıçası.
  Heqet - Hermopolis'teki 8 Tanrıdan biri.
  Heru-ra-ha - Horus ve Ra'ya şükretmeyi sembolize eden karma bir Tanrı.
  Hike - Doğaüstü güçlerin Tanrısı.
  Horus - Osiris'le İsis'in oğlu. Cennetin hükümdarı, yeryüzünün kralı ve kutsal şahin olarak kabul edilir. Horus'un evrensel olduğu ve ezelden beri var olduğu fikri piramit yazılarında belirtiliyor.

 3. Güneş Hoca
  Devamlı Üye
  Imhotep - Hekimlik Tanrısı. Djoser'in veziri, sonra Ptah'in oğlu gibi ibadet edilmiştir.
  İsis - Mısır'ın en büyük Tanrıçası. Simgesi, Sirius yıldızıdır. Sanat Tanrıçasıdır. Osiris'in dulluğunun ve şiirin Tanrıçası olarak bilinmektedir. Kutsal hayvanı kobra yılanıdır. İsis'in Mısır halkı tarafından reankarnasyonla Cleopatra'nın içinde yaşadığına inanılmıştı.
  Khepri - (Khepare) Heliopolitan inancında yaratıcı Tanrı. Atum ve Ra ile karışmıştır. Yükselen günesin böcek Tanrısı.
  Khnemu - Su baskını ve Nil'in iri Tanrısı.
  Khnum - (Khnemu) Yaratıcı Tanrılardan biri. Bir çömlekçi ustalığıyla, çamura biçim verip insanı yaratıyordu.
  Khons - (Khonsu) Ay Tanrısı. Theban'da tapılmıştır.
  Maat - (Ma'at) Gerçek ve Hukukun Tanrıçası.
  Mefetseger - Krallar Vadisi'nin Tanrıçası.
  Min - Erkek Bereket Tanrısı. Ona güç ve iktidar Tanrısı da denilmektedir.
  Month - (Montu) Savaş Tanrısı. Mısır'da tapılmıştır.
  Mut - Amon'in eşi ve Theban'ın ana Tanrıçası. Akbaba başlıdır.
  Nefertem - Nilüfer çiçeğinin Memphis Tanrıçası.
  Neith - Eski bir savaş ve dokuma Tanrıçası.
  Nekhebet - Yukarı Mısır'daki Akbaba Tanrıçası.
  Nephthys - Ölülerin özel koruyucu Tanrıçası. Seth'in eşi ve Isis'in kız kardeşi.
  Neter'ler - Mısır yazılı belgelerinde, Tufan'dan sonra ülkeyi yönettiği söylenen "yarı Tanrı" varlıklar.
  Nun - Kainat'ın yaratıldığı ilk suların Tanrısı.
  Nut - Gökyüzü Tanrıçası. Osiris ve Isis'in annesi ve gökyüzü Tanrıçası. Gökyüzü olarak dünyanın üzerinde kemer gibi uzanmıştır.
  Onuris - Savaşçı ve Abidos'un gökyüzü Tanrısı.
  Osiris - Mısır kültünde, en önemli Tanrılardan biri. Ölülerin Tanrısı, ölümsüz yaşam için diriliş Tanrısı, kural koyucu, koruyucu, ölülerin yargıcı. Gökyüzünde, Orion takımyıldızının onu simgelediği düşünülürdü.
  Ptah - Mısır panteonunda en eski ve en büyük "Yaratıcı Tanrı". Cennetleri ve dünyayı yaratmakla sorumlu. Memphis'in mumya yaratma Tanrısı. Mimari, mühendislik ve "yapı bilimi" ile özdeşleştirilir. İnsan başlı bir Tanrıdır.
  Qebsenuef - (Qebehsenuef) Horus'un oğlu. Ölülerin bağırsaklarının koruyucusudur ve Tanrıça Selket tarafından korunurdu.
  Qetesh - Aşkın ve güzelliğin Tanrıçası. Aynı zamanda doğa Tanrıçası olarak da tanınmaktaydı.
  Ra - Hermopolis güneş Tanrısı. Atmaca kafalı bir insan olarak temsil edildi.
  Satet - Nil suyu ve bereket Tanrıçası.
  Seker - Işığın Tanrıçası ve yeraltından başlayan öbür dünyaya giden ölülerin ruhlarının koruyucusudur.
  Sekhmet - Yıkım ve savaşın dişi aslan Tanrıçası.
  Selket - Akrep Tanrıçadır. Büyüleri vardır. Kötü ruhlu insanlara ölüm verir.
  Serapis - Yer altı dünyasının ve güneşin Helenistik Tanrısı.
  Seshat - Ölçüm ve Yazma Tanrıçası.
  Seth - Eski dönemlerde fırtına, gök ve gök gürültüsü Tanrısı. Kötü güçlerin etkisi altına giren Seth, kardeşi Osiris'i öldürdü ve Mısır'a sahip olmak istedi. Ama İsis, dağılmış parçalarından Osiris'i canlandırdı, ondan bir çocuk sahibi oldu. Oğulları Horus, Seth'i yenip babasının intikamını aldı ve Mısır'ın başına geçti. Osiris'e karşı çıktıktan sonra şeytani Tanrı olarak anılmaya başlamıştır.
  Shu - Rüzgar ve havanın Tanrısı. Mut ve Geb'in babası. Yunan mitolojisindeki Atlas gibi gökyüzünü taşır.
  Sobek - Timsahlar Tanrısı. Su Tanrısı olarak, aynı zamanda Nil'in yıllık taşmasını ve vadisinin gübrelenmesini sembolize etti.
  Tavaret - (Tauret) Hamile kadınlara göz kulak olan hipopotam Tanrıçasıdır.
  Tefnut - Nem ve bulutların Tanrıçasıdır. Nut ve Geb'in annesi. Bazı metinlerde kardeşi Şu ile beraber, Güneş'in doğuşundan itibaren gökyüzünü taşır.
  Thoth - Bilgeliğin Tanrısı. Yazma, Akıl ve Ay Tanrısı özelliği ile anılmıştır. İbiş kuşu başıyla resmedilmiştir ve elinde bir dolmakalem ve her şeyi kaydettiği parşömenler vardır. Hiyerogliflerin ve simyanın onun insanlığa armağanı olduğu söylenir. Yunan Tanrısı Hermes ile özdeşleştirilmiştir. Bir görüşe göre, Tarot kelimesi de Thoth'un adından türemiştir.
  Uneg - Mısırlıların tarım Tanrısı
  Unut - Kuş beyinli Tanrıça olarak anılmıştır.
  Wepwawet - Eski Mısır'da çakal başlı savaş ve cenaze tanrısı. Asyut (Siut) bölgesinde Mezarlık Tanrısı olarak tapınılırdı. Yunanlar ona Ophois derlerdi.Wosyet - Eski Mısır'da gençlerin koruyucusu olarak bilinen Tanrıça.Zenenet - Hermonthis'in Tanrıçası.

 4. Asel
  Bayan Üye
  Mısır Tanrıları

  Her yıl binlerce turist Eski Mısır döneminden kalma,zamana karşı koymuş anıtları ziyarete gelir.Büyük taş tapınaklar,bugün yok olmuş bir tapınağın girişini bekleyen dev Memnon heykelleri,zengin biçimde süslenmiş mezarlar Eski Mısırlılar'ın tanrılarına olan bağlılıklarını ve ölümden sonraki yaşama olan inançlarının ispatıdır.Ama kendi hayatlarına dair neredeyse herşey,topraktan yapılma evler ve saraylar yok olmuştur.

  Mısırlılar,her tanrının görev ve gücünü açık bir şekilde tanımlamak veya kendilerini bu tanrılara bağlayan bağları hassas biçimde kurmak için uğraşmazlardı.Mısır tanrıları üstün kişiliklerdi.Onlar insanlardan önce yeryüzündeydi ve insanın sahip olamayacağı ölçüde büyük bir güce sahiplerdi.

  Mısır Tanrıları.jpg

  Eski Mısırlılar,dünya işlerinin düzgün işleyişinin tanrıların keyfine bağlı olduğuna inanırlardı.O halde,onlarla en iyi ilişkileri kurmak gerekirdi.Bu da tanrılarla ilişki kurabilen tek kişi olan ve kendisi de yeryüzündeki tanrı,yaşayan Amon olarak kabul edilen firavunun göreviydi.Firavun her gün tanrıya yemekler sunar,gizli odada duran ve tanrıyı temsil eden heykeli yıkar ve dğiştirirdi. "Oğlu"nun iyi hizmetlerinden memnun olan tanrı ona karşılık olarak "sonsuz hayat,güç ve sağlık" verirdi.Firavun böylece tanrılarca Mısır'ın refahının vaat edilmesini tek başına sağlardı.Bununla birlikte firavunun her gün,imparatorluğun her köşesindeki tapınaklarda bulunması imkansızdı.Onun yokluğunda şehir sakinleri sırayla bu kutsal hizmeti üstlenirdi.


+ Yorum Gönder


mısır tanrıları,  mısır tanrısı geb,  mısır tanrıları soy ağacı