+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Türkmenistan Cumhuriyeti Kültürü Örf Ve Adetleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türkmenistan Cumhuriyeti Kültürü Örf Ve Adetleri
  Türkmenistan Cumhuriyeti Kültürü Örf Ve Adetleri

  Türkmenistan Cumhuriyeti Kültürü Örf Ve Adetleri Hakkında Bilgi

  Ulusal Slogan BAĞIMSIZ, TARAFSIZ TÜRKMENİSTAN
  Resmî dil Türkmence
  Başkent Aşkabat
  Yönetim şekli Cumhuriyet
  Cumhurbaşkanı Kurbangulı Berdımuhamedov
  Yüzölçümü 488,100 km², Dünya yüzeyinin 49%'ünü kaplar, 52 en geniş ülke
  Nüfus 4,952,081 (2005), En kalabalık 112 ülke
  Nüfus yoğunluğu 9,4 kişi/km²
  Bağımsızlık SSCB, 27 Ekim 1991
  Millî Gelir Kişi Başına 7,266 Amerikan Doları
  Para birimi Türkmen Manat
  Saat dilimi Yaz saati (UTC+5 to +6) (UTC+6 to +7)
  İnternet alan adı tm
  Telefon kodu +993 Türkmenistan Cumhuriyeti, 27 Ekim 1991 yılında SSCB dağıldığında bağımsız oldu Resmî para birimi Manat'tır Yönetim şekli cumhuriyettir Türkmenistan, BM, İKÖ, BDT gibi uluslararası kuruluşlara üyedir Devlet Televizyon Kuruluşu vardır Özel televizyon yayını bulunmaktadır

  Genel Bilgiler
  İran, Irak, Suriye, Anadolu Türkmen boylarına ait olanlar için "Türkmen" deyimi kullanılır Türkmenler, Türklerin Oğuz soyundandırlar
  Özellikle Safevi Türk hükümdarı Nadir Şah'tan sonra çeşitli kavimlerin saldırılarına uğrayan Türkmenler 1835'ten sonra Merv Bölgesine doğru yayılmaya başlamışlardır 1860'da da Govşut Han'ın önderliğinde Farsları yenilgiye uğratmış ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir

  1873'te Ruslar Hive'yi işgal etmişler ise de, daha sonra yenilgiye uğramışlardır 1916'da başlayan Türkistan ulusal ayaklanması devam etmiş, 1920'de de Türkmenler Hive'yi geri almışlardır
  1924'te Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur 7 Ocak 1990 tarihinde ise Türkmenistan’da, seçimler yapılmış, resmi dil Türkmence kabul edilmiş, 22 Haziran 1990 tarihinde Türkmenistan egemenliğine, 27 Ekim 1991 tarihinde de bağımsızlığına kavuşmuştur Bugün gelişen ekonomisi ve genç nüfusu ile Orta Asya’nın en güçlü ülkelerinden biridir
  Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk Türkiye tanımıştır
  Türkmenistan başkanlık sistemi ile yönetilen, anayasasına göre, demokratik, laik bir hukuk devletidir Tarafsızlık statüsü Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından onaylanmıştır Halk Maslahatı milli iradenin en yüksek temsilcisi niteliğindedir Ayrıca anayasa değişikliği, referandum, ülkenin ekonomik, sosyal ve politik gelişmesine yön verecek ana konularda tavsiyeleri tartışma ve karar alma yetkisine sahiptir Ancak Halk Maslahatı yasama organı değildir Türkmenistan’ın yasama organı Meclis’tir Halk Maslahatı kararları Meclis tarafından yasalaştırılır Meclis, anayasanın hazırlanması ve değiştirilmesi, kanunların yasalaştırılması, parlamento ve başkanlık seçimlerinin tarihlerinin belirlenmesi, Başbakan yardımcılarınca yürütülen faaliyetlerin onaylanması, bütçenin onaylanması hususlarında yetkilidir Türkmenistan’da tek parti bulunmaktadır

  Eğitim
  Tarihteki Türk Devletleri Türkmenistan'da 12 Nisan 1993 tarihinden itibaren Kiril harflerinin bırakılması, belli bir süre sonra da Latin harflerine (alfabesine) geçilmesi kararlaştırılmıştır 9 yıllık zorunlu eğitim bulunan ülkede ayrıca 9 yıllık meslek okulları ve bunlara bağlı 4 yıllık yüksek eğitim okulları(Üniversiteler) vardır Ama 2007 senesinden sonra zorunlu eğitim okullarda 10 sene ve Üniversitelerde de 5 sene olmuştur Ülkede Magtymguly Devlet Üniversitesi ve Türkmenistan Bilimler Akademisi,Türkmen - Türk Üniversitesi ve diğerleri mevcuttur Tüm Türk Devletlerinde olduğu gibi Türkmenistan'da da çok sayıda Türk Okulu bulunmaktadır Bu okullar Türkmen - Türk ilişkilerinin gelişmesinde büyük etkenlerdendir

  Sağlık ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri
  Türkmenistan'da doğalgaz, elektrik, su ve tuz'un 2030 yılına kadar vatandaşlara tamamen bedava dağıtılması kararlaştırılmıştır Türkmenistan'da sağlık hizmetleri tamamen devlet tarafından verilmekte olup, askeri ve demiryolu personeli kendi kurumları tarafından bu hizmeti almaktadır
  Sağlık sektörü dört bölümde faaliyet göstermektedir:
  a- Araştırma hastaneleri,
  b- Şehir düzeyinde sağlık kuruluşları, doğumevi ve dispanserleri
  c- İlçe düzeyinde sağlık kuruluşları
  d- Köylerde, köy hastaneleri, doğumevleri
  Bunların yanında koruyucu sağlık hizmetleri de sağlık sektöründe önemli yer tutar
  Türkmenistan'da sosyal yardımın büyük çoğunluğu emekli fonundan karşılanmaktadır
  Emekli ve Sosyal kesintilerle ödenmektedir

  Türkmenistan’ın Ekonomisi kuyu ile daha iyi olacak
  Türkmenistan gerek elektrik üretimi, gerek diğer enerji kaynakları açısından zengin bir ülkedir Ülke ekonomisinin temel taşını pamuğun yanısıra doğalgaz ve petrol oluşturmaktadır
  Topraklarının büyük bir kısmı çöl olan Türkmenistan’ın en önemli su kaynağı Ceyhundur Türkmenistan, Özbekistan sınırı boyunca uzanan Amuderya’dan Karakum Kanalı vasıtasıyla faydalanmaktadır Sulamanın neredeyse %90’ı, bu kanaldan yapılmaktadır

  Teknoloji
  Türkmenistan'da 2000 yılına kadar serbest olan internet erişimi ve internet kafeler yasaklanmıştır İnternet kafeler yeniden 2007 yılında açılmış olmakla birlikte 30 dakikalık erişim ücreti 1 ABD Dolarıdır Türkmenistanda ücretlerin 50 ABD doları düzeyinde olduğu göz önüne alındığında bu 1 dolarlık ücretin ne anlama geldiği yorum gerektirmez Halen halka açık olan internet erişim salonları Türkmen Telekom şirketine ait iki adet salonda günde 9 saat kadar hizmet vermektedir

  Tarım Ürünleri
  Türkmenistan’da üretilen başlıca tarım ürünleri; pamuk, arpa, buğday, mısır, çeltik, susam, kavun, karpuz, üzüm, meyan kökü ve doğal ipektir Türkmenistan, Orta Asya’da Özbekistan’dan sonra ikinci önemli pamuk üreticisidir Dünya sıralamasında ise ilk 10 ülke arasında bulunan bu ülkenin pamuk üretimi, toplam tarım sektörünün %70’ini oluşturmakta ve ürünün %20’si işlenmek üzere diğer Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine ihraç edilmektedir Ayrıca pamuk ihracından elde edilen gelir, toplam ihracat gelirinin %20’sini oluşturmaktadır
  Hükümetin tahıl üretiminde uyguladığı “kendi kendine yeterlilik” politikası neticesinde 1993 - 1998 yılları arasında tahıl üretimine tahsis edilen toprak yüzölçümü 259 bin hektardan, 650 bin hektara çıkmış ve üretim %150 artış göstermiştir Yüksek destekleme fiyatları ve iyi hava koşulları, kendi kendine yeterlilik hedeflerinin tutturulamadığı dört yılı müteakip, 1998 ve 1999 yıllarında büyük tahıl hasatının elde edilmesi sonucunu vermiştir

  Sanayi ve Madencilik
  Bitki örtüsü bakımından fakir olan Türkmenistan, madenler yönüyle oldukça zengindir Madencilik ve enerji sektörü, sahip olduğu zengin mineral kaynaklar nedeni ile sanayi üretimde önemli bir yer tutmaktadır Ülkenin işletilebilen başlıca doğal kaynakları; doğalgaz, sodyum sülfat, krom (Karaboğaz Lagunu), sülfür, kurşun, galyum (Gaurdak Bölgesi), bentonit (Oglanlı Bölgesi), brom, iyot (Çeleken, Nebitdağ) ve petroldür
  Ayrıca, önemli miktarda sodyum ve potasyum çıkartılarak, kimya sanayinde kullanılmaktadır Tuz üretimi madencilik faaliyetleri arasında önemli bir yer tutmakta ve üretimin büyük kısmı kimya sanayinde kullanılmaktadır Ülkede son yıllarda altın ve platin rezervlerine de rastlanmıştır Türkmenistan, SSCB’nin en büyük sodyum sülfat üreticisi olmasına rağmen, zamanla bu rezervler tükenmiş ve sodyum sülfat tesislerinin faaliyetleri durdurulmuştur
  Türkiye ile Türkmenistan arasında imzalanan “Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması” uyarınca petrol, maden ve enerji kaynaklarının aranması, çıkarılması ve işletilmesi konularında anlaşmaya varılmıştırSanayi geliştirmektedir
  Türkmenistan Ekonomisinin Temeli Doğalgaz ve Petrolden oluşur
  Türkmenistan gerek elektrik üretimi, gerek diğer enerji kaynakları, özellikle de doğalgaz açısından zengin bir ülkedir Ülke ekonomisinin temel taşını pamuk, doğalgaz ve petrol oluşturmaktadır
  Başta Rusya Federasyonu olmak üzere, SSCB’de bulunan doğalgaz rezervleri, toplam dünya doğalgaz rezervlerinin yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır Bu ülkelerdeki toplam doğalgaz rezervlerinin yaklaşık %85’i de Rusya Federasyonu’nda bulunmaktadır Orta Asya Cumhuriyetleri arasında en büyük doğalgaz rezervlerine ve yıllık üretim kapasitesine sahip olan ülke Türkmenistan’dır Türkmenistan’daki doğalgaz rezervleri, bölgedeki toplam rezervlerin %5’ini oluşturmakta olup, tespit edilen toplam doğalgaz rezervleri yaklaşık 2,86-4,4 trilyon m3 civarındadır Ancak bağımsızlıktan sonra üretim, ihracat imkanlarının da daralmasıyla yarı yarıya azalmıştır Üretilen doğalgazın %84’ü ihraç edilmektedir
  Bağımsızlıktan bu yana gaz üretimi 100 milyar m3’lerden, 15 milyar m3’e gerileyen Türkmenistan, 1999 yılında 22,9 milyar m3 gaz üretmeyi başarmıştır
  Doğalgazın ihracatı için Rusya üzerinden geçen boru hattı kullanılmaktadır Ayrıca, 1997 yılında açılmış olan 200 km’lik, İran ile bağlantı sağlayan sınırlı kapasitedeki bir boru hattı da mevcuttur Halihazırda Afganistan üzerinden Pakistan ve Hindistan’a gaz naklini sağlayacak bir boru hattı projesinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar sürdürülmektedir Türkmen gazının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar sürmektedir
  Aralık 1998’de Türkmenistan ve Ukrayna, Ukrayna’ya yıllık 20 milyar m3 Türkmen doğalgaz ihracatı için anlaşmıştır Yıllık 720 milyon dolar ihracat geliri sağlayacak bu anlaşma, Nisan 1999'da Ukrayna’nın ilk doğalgaz sevkiyatlarının parasını ödememesi sonucu aksamış, Türkmenistan sevkiyatı durdurmuştur 1999 yılı Aralık ayında ise Türkmenistan ve Rusya 20 milyar m3 Türkmen doğalgazın Rusya’ya ihracı konusunda anlaşmıştır 19 Şubat 2000’de Gazprom yönetimi Türkmenistan’dan alacağı doğalgaz miktarını 50 milyar m3’e çıkarmak için Türkmenistan’la prensip anlaşmasına varmıştır

  Ülkede bulunan petrol rezervlerinin 11 milyar ton (17 milyar varil) olduğu tahmin edilmektedir Bugün yıllık üretim ortalama 5 milyon ton düzeyindedir Ham petrol, yıllık kapasitesi 55 milyon ton olan Türkmenbaşı rafinerisinde işlem görmektedir


  Şehirler:
  Aşkabat
  Daşoğuz
  Kaka
  Köneürgenç
  Mary
  Bayramaly
  Tejen
  Türkmenabat
  Türkmenbaşı (şehir)
  Gumdag
  Hazar (Çeleken)
  Seydi
  Begdaş
  İller
  Ahal (vilayet)
  Balkan (vilayet)
  Daşoğuz (vilayet)
  Lebap (vilayet)
  Mary (vilayet)
  Türkmenistan Cumhurbaşkanları
  Türkmenistanın bağımsızlığını kazanmasının ardından 27 Ekim 1991'de yapılan ilk devlet başkanlığı seçimleri sonucunda Saparmurat Türkmenbaşı devlet başkanlığına seçildi ve ölümüne (21 Aralık 2006) kadar bu görevini sürdürdü
  Türkmenistan'ın ikinci cumhurbaşkanı da 11 şubat 2007'de oyların %89,2 alarak Gurbanguli Berdimuhammedov seçildi ve 14 şubat günü yemin ederek görevine başladı
 2. Acil

  Türkmenistan Cumhuriyeti Kültürü Örf Ve Adetleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


türkmenistan örf ve adetleri,  türkmenistanın örf ve adetleri,  türkmenistan kültürü,  türkmenistan adetleri,  turkmenistan adetleri,  türkmenistanın orf ve adetlerı