+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Türk milliyetçiliği Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türk milliyetçiliği Hakkında Bilgi
  Türk Milliyetçiliği Hakkında Bilgi

  Türk Milliyetçiliği Hakkında Genel Bilgi

  TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ
  Milliyetçiliğin ne olduğunu açıklamadan önce “Millet” kavramının ne olduğunu bilmek gerekir
  MİLLET : Dil kültür din vatan soy tabiyet ülkü tarih ve menfaat birliklerinin birkaçının veya hepsinin belirlediği bir cemiyet birimidir
  Bu birleştirici unsurlardan bir veya ikisi millet olmaya yetmeyebilir… Ancak tüm unsurların olmasına da gerek yoktur
  Hıristiyan olan Gagavuz Türkleri ve Musevi olan Karay Türkleri (Hazar) ile din birliğimiz yoktur Fakat bu Türk’lerle dil soy tarih kültür ve ülkü birliklerimiz mevcut olduğu için Türk Milleti kavramı içinde değerlendirilmelidir
  Bulgar Türkleri ile sadece tarihten gelen soy birliğimiz mevcuttur Slav’ların içinde asimile olarak dinlerini dillerini kültürlerini ve tabiyetlerini değiştirerek Slav’laşmış lardır Yani Rus’laşmışlardır Buna göre Bulgar Türklerini Türk Milleti içinde değerlendirmek yanlış olacaktır
  Her milletin “millet” tarifi başkadır Çünkü bu tarif o milletin iç ve dış siyasetinde yönlendirici olmaktadır
  Sosyologlar “millet” tarifini 2 kategoride açıklarlar
  1- KÜLTÜREL MİLLET : Dil kültür soy tarih ve din gibi birlikteliğin getirmiş olduğu düşüncenin ve hayat tarzının oluşturduğu cemiyettir
  Türk-Arap-Çin-Yunan-Slav-Germen gibi milletlerin oluşturduğu Yaratılmışlığın gereği olan doğallıktır
  Burada “Millet Milliyetçiliği yaratır”
  2- SİYASAL MİLLET : Tabiyet ve menfaat birlikteliğine dayanan bir oluşumdur ABD bunun en iyi örneğidir Bu toplumlar ekonomik çıkarlar üzerinden vatandaşlık duygusu taşırlar Ferdiyetçilik ve Şirket zihniyeti toplumu kontrol eder
  Burada “Milliyetçilik Milleti yaratır”


  Buna göre her Milletin kendi milli menfaatlerine göre de Milliyetçilik tanımları ve anlayışları vardır Milliyetçilik kavramı genelde Fransız Devriminden sonra oluşan bir sosyal olgu olarak gösterilmektedir Bu tanımlama ve başlangıç ancak Batılı Milletler için geçerlidir Bunun da ispatı Avrupa Birliği (AB) gibi tek bayrak altında toparlanmaları Avrupalı’ların milli ülkülerinin birbirleri ile örtüşmesinden kaynaklanmaktadır
  “Din birliği ve Menfaat birliği” ortak hedefleridir…
  Milliyetçilik sosyal ve siyasal bir düşünce yapısıdır Milletlerin varlıklarını idame ettiren moral heyecan ve gurur gücüdür
  Türk Milliyetçiliği’nin başlangıcını 7yy daki Göktürk Abidelerinde Bilge Kağan’ın Türk Runik yazısı ile yazılan hitabetinde ;
  “ Ey Türk ! Üstte mavi gök çökmedikçe Altta yağız yer delinmedikçe senin İlini Töreni kim bozabilir ? Titre ve Kendine Dön !” uyarısı Milli Şuurun Devlet olarak yaşatılmasının parolasıdır
  Türk Tarihinin her döneminde Milletimizin bağımsız olarak yaşatılması ve hükmetmesi için Liderlerimizin ilham kaynağı “Milliyetçilik” olmuştur…


  “ Yaratılışımda bir fevkaledelik varsa o da Türk olarak yaratılmışlığım dır” var oluş gerçeğini bu şekilde açıklayan Mustafa Kemal Atatürk ;
  “ Ben bir Türk Milliyetçisiyim böyle doğdum böyle öleceğim” diyerek Hayatını Türk Milletinin mutluluğu Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Devletimizin güçlenmesine adamıştır…  Türk Milliyetçiliği :


  Türk Milletinin tüm değerlerini; sevmek yaşamak yaşatmak korumak ve geliştirmektir


  Türk Milliyetçiliği; bir hayat tarzıdır
  Türk Milliyetçiliği; milli şuurunu kaybetmemiş tüm Türkleri kardeş kabul eder
  Türk Milliyetçiliği; milletin menfaatine olmayan bir gelişmeyi kabul etmez
  Türk Milliyetçiliği; insan haklarına saygılıdır ve savunur
  Türk Milliyetçiliği; esir milletlerin istiklal rehberidir
  Türk Milliyetçiliği; zalimlerin düşmanı mazlumların dostudur
  Türk Milliyetçiliği; sömürmeye ve sömürülmeye karşıdır
  Türk Milliyetçiliği; emeğin değerini bilir ve hakkını verir
  Türk Milliyetçiliği; ekonomik bağımsızlığı ve yeterliliği savunur
  Türk Milliyetçiliği; “kendisine yapılmasını istemediğini başkasına yapmaz”
  Türk Milliyetçiliği; Vatan toprağını namusu bilir
  Türk Milliyetçiliği; Her Türkü doğuştan “asker” olarak görür
  Türk Milliyetçiliği; her zaman “Bağımsız Türk Devleti’ni” savunur ve yaşatır
  Türk Milliyetçiliği; İslamiyeti yaşar ve insanlarını misyonerlere karşı korur
  Türk Milliyetçiliği; Bilimde ve kültürde gelişmeyi ve önder olmayı savunur
  Türk Milliyetçiliği; tüm vatandaşlarının refahını savunur ve çalışır  Türk Milliyetçisi :
  Türk Milliyetçiliği fikrini severek yaşayan insandır Türk Milliyetçisi olarak Yaşamanın sosyal ve kültürel üç basamağı vardır
  1- Sevgi
  2- Fikir
  3- İcraat


  1- SEVGİ : Türk Milletinin milli ve manevi değerlerini sevmek Türk olduğunun farkında olmak Milli gurur ve heyecanı duymak…
  Sevgi ve muhabbet olmadan Türk Milliyetçisi olunmaz Türklüğü nün farkında olmayan Türk Milliyetçisi olamaz Milli değerlerle gurur duymayan ve heyecanlanmayan Milleti ve Devleti için bir hizmette bulunamaz…
  Türk Milliyetçisi olmanın ilk şartı olan “sevgi” “Milliyetçi olarak yaşamaya” yeterli mi ?
  Elbette ki hayır… Sevgi; milli bağlılığı milli direnci ve milli kimliği korur Fikirsiz Sevgi Millete hizmet hususunda birşey veremez Olaylar karşısında fikri bir sav da bulunamayacağı için çabuk öfkelenir…
  ( Slogan Milliyetçileri buna bir örnek olabilir ! )


  2- FİKİR : Türk Milliyetçiliği Fikrinin hedefi; Türk Milletinin Ebedi Bekasıdır
  Türk Milletinin mutlu ve huzurlu Türk Devletini güçlü ve diğer devletlere karşı muktedir olmasını sağlamaktır
  Her Türk Milliyetçisi milli ve dini şuuru oluşturan bilgilere sahip olmalıdır


  a) Milli Şuur :
  — Türk Dilini güzel konuşmalı ve yazmalıTürkçeyi yabancı kelimelerden korumalıTürkçenin gelişmesine katkıda bulunmalı
  — Türk Edebiyatının önemli şahsiyetlerini tanımalı ve eserlerini okumalı
  — Türk Tarihini ve Kahramanları bilmeli
  — Türk Sanatı ve Musikisi hakkında bilgi sahibi olmalı
  — Türk Vatanı ve Coğrafyasını bilmeli
  — Türk Devletinin iç ve dış politikalarından haberdar olmalı
  — Ülkemizin ekonomik sorunları ve çözümleri hakkında bilgi sahibi olmalı


  b) Dini Şuur :
  — İslamiyeti yaşamalı
  — Hz Muhammed (SAV) hayatını bilmeli
  — İslam Tarihi ve önemli şahsiyetleri bilmeli
  — İslam Devletlerini ve coğrafyasını bilmeli


  3- İCRAAT : Sevgi ile milli ve dini şuura sahip bir Türk Milliyetçisi’nin sosyal hayatta yapacağı tüm faaliyetler bir anlam kazanacaktır Hizmeti Türk Milletinin mutluluğu ve Devletinin güçlenmesi için olacaktır
 2. Acil

  Türk milliyetçiliği Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder