+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Afrikada İslamiyetin Yayılışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Afrikada İslamiyetin Yayılışı
  Afrikada İslamiyetin Yayılışı

  Afrikada İslamiyetin Yayılışı Hakkında Bilgi

  İslamiyetin Afrikada yayılışı sufilerin ve tüccarların
  yardımıyla olmuştur. Bunların samimiyetini gören zenciler, kısa
  zamanda Müslüman oluyorlardı. Onlar, insanları seven, hoşgörme,
  kardeşlik, yardımseverlik gibi ilkeleri vurguluyorlardı.
  İslam
  davetçilerinin yaptığı ilk iş, mescid yapmak, okul açmak, zencilerle
  evlenmek ve köle satın alıp azat etmektir.
  Araplar, zencileri hor görmüyor, onları da kendileri
  gibi görüyor ve evleniyorlardı. Fakat Avrupalılar, zencileri hor
  gördüklerinden, onlarla kesinlikle evlenmiyorlardı. Müslüman
  davetçiler, adalet, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, ırkların eşitliği
  gibi temalarını vurguluyorlardı. İslamiyetin kendilerini
  kucakladığını gören ve ırk ayırımı da yapmadığını anlayan zenciler,
  Müslümanlığı benimsiyorlardı. Onlar, zenci ırkını hakir görmedikelri
  için, islamiyeti bir zenci dini ve hristiyanlığı da beyaz dini
  olarak telaki ediyorlardı. İslamiyet, fetih ve gaza ile değil,
  ticaret yoluyla Habeş, Somali ve Sundan’da kısa zamanda yayıldı.
  İslamiyet, Afrikada iki kolda yayılmıştır. Senegalden de geçip,
  sahil boyu giden fetih kolu diğeri ise; Afrika’nın kuzeyinden
  başlayıp, vaha ve sahralardan Güney’e, Sudan’a kadar ulaşan ticaret
  yoludur.
  George Carpenter Günümüz Afrikası adlı eserinde,
  İslamiyetin Afrikalılara getirdiği ve üstünlüklerini şöylece
  sıralamaktadır.
  İslamiyet, birlik bilincini güçlendirmekte, toplumdaki bireylerin
  gönüllerini birbirleriyle ısındırmakta, renk ve ırk ayırımını hiç
  taşımamakta, herkese kardeşlik ruhunu vermektedir.
  İslamiyet, Allah’ın varlığına, birliğine, kuvvetçe kurret sahi
  olduğuna ilişkin bilinci güçlendirmektedir.
  Sabır, nefse hakimiyet, izzet-i nefs, şeref ve haysiyet bilincin
  sahip olmayı teşvik etmektedir.
  İslamiyet, Arapçayı Kur’an dili olarak tüm Müslümanlar arasında
  evrensel bir dil haline getirerek artık bir kültür oluşturmaya
  çalışmaktadır.
  Müslümanların Afrikayla ilk temazları 647 yılında Hz. Ömer zamanında
  oldu. Kuzey Afrika’nın ilk gerçek Müslüman fatihi Ukbe b. Nafi’dir.
  Burada Keyrevan’ı kurmuştur. Emeviler buraya daha sonra Musa b.
  Nusayr’i göndiler. Busa b. Nusayr, buraları İslamlaştırdı.
  800 yılında Arap sülalesi olan Aglebi’ler devleti kuruldu. İranlı
  bir göçmen tarafından Taherti’nin bitişiğindeki topraklarda
  Rustemilere ait bir Harici devlet kuruldu. Fas’ta da İdrisiler
  devleti kuruldu.
  1045 yılında Murabitun hareketi oldu. Batı Sahra’dan göç ederek
  Fas’a kadar geldiler. Dini bir hareket oluşturdular. Abdullah b.
  Yasin adındaki bir alim bunları eğitip Fas’ı ele geçirip, İslami
  mücadele yaptılar.
 2. Acil

  Afrikada İslamiyetin Yayılışı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


afrikada islamın yayılışı,  afrikada islamiyet yayılması