+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Türk Yazıtları ve bulunduğu yerler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türk Yazıtları ve bulunduğu yerler
  Türk yazıtları ve bulunduğu yerler

  Türk yazıtları ve bulunduğu yerler hakkında bilgi

  trkyaztlar.jpg
  Yazitlar Ve Bulunduklari Yerler
  Türk Yazıtları ve bulunduğu yerler

  Yazıtlar Ve Bulundukları Yer

  Orkun Yazıtları

  1. Bilge Kagan

  Orkun Irmağının eski mecrası ve Koşo Çaydam bölgesindedir.

  2. Kül Tigin

  Orkun Irmağının eski mecrası ve Koşo Çaydam bölgesisindedir.

  3. Uygur Yazıtı

  Kara Balgasun’dadır.

  4. Tonyukuk Yazıtı

  Tola Irmağının yukarı kesimindedir.

  5. Ongin Yazıtı

  Ongin Irmağının bir kolu olan Taramel’in kenarı, Manitu Dağı civarı.

  6. Ihe Hüşötü Yazıtı

  Orta Moğolistan’da İhe Hüşötü’dedir.

  7. Suci Yazıtı

  Kuzey Moğolistan, Ar-Ashatu Dağı, Dolon Huduk civarındadır.

  8. Şine Usu Yazıtı

  Moğolistan Mogoitu Irmağı, Şine-Usu Gölü ve Örgötu Dağı havalisi

  1. Turfan’da Bulunan Gök Türk Harfleriyle Yazılı Metinler

  İdi-Kut şehrinin 15km doğusunda bulunan Toyok Vadisindedir.

  2. Stein Tarafından bulunan Göktürk Harfli Elyazmaları  2.1. El Yazma I

  Doğu Türkistan’ın Kansu iline bağlı Tang-ho’nun batısına düşen
  Bin Buda (Tun-huang) Mabetlerinde bulunmuştur.

  2.2. El Yazma II

  Tun-huang civarındaki mabetleri

  2.3. El Yazma III: Irk Bitig

  Tun-huang civarı

  2.4. El Yazma IV

  Tun-huang

  3. Ihi-Hanın-Nor Yazıtı

  Hanın-gol sahasında Ihi-Hanın-Nor Gölünün batısındadır.

  4. Hoytu-Tamır Yazıtları

  Hoytu-Tamır mevkiindedir.

  5. Ihe-Ashete Yazıtı

  Koşo Çaydam havalisindedir.


  6. Talas Yazıtları

  Eski Talas, bugünkü Evliiya Ata şehrindedir.

  7. İki gümüş maşrabadaki yazılar

  Sibirya’daki mezarlarda bulunmuştur.

  8. Gök Türk yazılı iki Kuman yüzüğü

  Macaristan’da Kecskemét ili havalisinde Ladanybene ve
  Kunkerekegyhaz sınırlarında bulunmuştur. (XIII. Yy.a ait)

  9. İki Ağırşak Yazıtı

  Baykal Gölü, Olohon Adası güneybatı tarafındadır.

  10. Koy-Sarı Yazıtı

  Issık-köl kenarında Karakol kasabasından 30km.lik uzaklıkta

  11. Ulan-Bator (Urga) kiremit yazıtı

  Ulan-Bator şehrinden 50km uzaklıkta bir maden ocağı civarı

  12. Gürbelçin Kaya Yazıtı

  Moğolistan, Hugunu-han Dağındadır.

  13. Gök Türk Yazısı ile yazılmış birkaç Türk Parası

  Minusinsk havalisinde bulunmuştur.

  14. İki tane aynanın üzerindeki yazılar

  1. ciltte adı geçen Strahlenberg’in eserinde bahsedilmiştir.

  15. Gök Türk Harfleri ile yazılı bir kaç metin

  İdi-Kut şehrinin 15km doğusunda bulunan Toyok Vadisi,
  Buda Mabedinde bulunmuştur.

  16. Nagy-Szent-Miklos Definesi ve Yazıtları

  Torontal ili Maros Irmağı civarında olan Aranyka deresi yanında
  Nagy-Szent-Miklos adındaki yerde bulunmuştur.

  1. Yenisey Yazıtları

  Yenisey havalisi

  1. Tes Yazıtı

  Tes Irmağı kenarındadır.

  2. Uybat I

  Aiansk istihkamının güneybatısı, Yenisey’in sol tarafındadır.

  3. Uybat II

  Uybat’ın sol tarafında bulunmuştur.

  4. Uybat III

  Abakansk’a dökülen Uybat Irmağı havalisinde Suburgan mezarlığı,
  Uybat Irmağının sol sahilinde bulunmuştur.

  5. Uybat IV

  Yenisey’in sol tarafında Tuba’nın Yenisey’e döküldüğü mevkidedir.

  6. Uybat V

  Kamışta Deresinin sağ tarafında bulunmuştur.

  7. Uyug-Tarlık Yazıtı

  Uyug Irmağı havalisindedir.

  8. Uyug-Arhan Yazıtı

  Uyug Irmağının sol sahilindedir.

  9. Uyug-Turan Yazıtı

  Uyug Irmağına akan ırmaklardan biri olan Turan Irmağının
  sağ tarafında, Uyug Bozkırındadır.

  10. Ulu-kem Ottok Taş Yazıtı

  Bozkırda Ottok taş adındaki dağın civarındadır.

  11. Ulu-kem kulikem Yazıtı

  Ulı-kem’in kuzey tarafında bulunan bir mezar taşıdır.

  12. Ulug-kem Yazıtı

  Kızıl-Çıra ve Koje-hobza mıntıkasındadır. Bayın-köl Irmağından 15km
  yukarıda Ulug-kem ırmağının sağ kıyısındadır.

  13. Barlık Yazıtları

  Barlık Irmağı havalisindedir.

  14. Begre Yazıtı

  Begre havalisindedir.

  15. Kemçik, Cirgak Yazıtı

  Kemçik Irmağının Cirgak mevkiindedir.

  16. Kemçik, Kaya Başı Yazıtı

  Kemçik Irmağının sağında bulunan kendisine dökülen ırmaklardan birisinin
  ağzında Kaya başı denilen yerdedir.

  17. Minusinsk Müzesindeki Yazıt

  18. Altun-köl Yazıtları

  Abakan’ın sağ tarafında dağın arasında Yudinaya ve Monok köylerinin
  civarında Altun-köl denilen küçük bir gölün yakınlarındadır.

  19. Çakul Yazıtları

  Ulu-kem Irmağına dökülen ırmaklardan birisi olan Çakul’un civarında
  bulunmuştur. (Bugün Minusinsk Müzesindedir.)

  20. Açura Yazıtları

  Abakan’ın sol sahilinde Koybal bozkırında, Açura köyü civarında
  bulunmuştur. (Bugün Minusinsk Müzesindedir.)

  21. Oya Yazıtı

  Yenisey Irmağının sol tarafında Oya Irmağından 25 verst kadar uzaklıkta
  bir mezar tepesinde bulunmuştur.

  22. Oznaçennaya Yazıtı

  Yenisey’in batı sahilinde Oznaçennaya köyü civarındadır.

  23. Tuba Yazıtı

  Tes köyü civarında Nijna köyü yolu üzerindedir.

  24. Taşeba Yazıtı

  25. Elegeş Yazıtı

  Elegeş ırmağının sol kıyısındadır.

  26. Ak-yüs Yazıtı

  Ak-yüs’ün sağ sahilinde Toksan adlı bir Tatar köyünden devam ederek
  ırmağın üst tarafında, yüksek bir yerdeki mağaranın tetkiki sırasında bulunmuştur.

  27. Kara-yüs Yazıtı

  Sulek köyünün yakınında bir kayanın üzerinde bir çok resimlerin arasına
  dağılmış halde bulunmuştur.

  28. Ulu-kem Karasu Yazıtı

  Elegeş’in Ulu-kem’e döküldüğü yerin sağ tarafında Karasu Irmağının içinden
  aktığı bir vadide bulunmaktadır.

  Göktürk Yazılı Bir Kaç Yazıt
  1. Kulansay Yazıtı

  Kırgız silsilesinde Dmitrieff şehrinin kuzey tarafında Kulansay’dadır.

  2. Turfan’da duvar üzerinde bulunan yazıtlar

  Doğu Türkistan, Turfan

  Talas Vadisinde bulunan bir ağaç parçası üzerindeki yazıt


  Kırgızistan’da Talas Vadisinde, Açıktaş mevkiinde, jeolojik araştırma
  amaçlı açılan bir sondaj kuyusundan çıkarılmıştır.

  Bazı Türk Yazıtları

  Orta Asyadaki yüzlerce eser, Sekel Türk yazıtları, Ulukem İşim yazıtı

  Sekel Türk Eserleri

  Sekeller, Osmanlı tarihlerinde Erdel adıyla anılan Transilvanya’da yaşamıştır.

  Nikolsburg Alfabesi

  İstanbul Yazıtı

  * Telegdi’nin rudimentası

  Székelyderzs Yazıtı
  Marsigli’nin kaydı
  Csikszent Mihàly Yazıtı

  Bögöz Yazıtı
  Enlaka Yazıtı
  Szamosközy İstvan’ın kaydı

  * Kajoni’nin kayıtları
 2. Acil

  Türk Yazıtları ve bulunduğu yerler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


uygur yazıtları,  ongin yazıtı,  yenisey yazıtları,  yazıtlar,  enlaka yazıtı,  baykal gölü civarindaki yazıtlar