+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Dünya üzerindeki Hinduizm yaygınlığı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Dünya üzerindeki Hinduizm yaygınlığı
  Dünya Üzerindeki Hinduizm

  Hinduizm.jpg

  Hinduizm, adından da anlaşılacağı gibi Hindistan ve çevresinde yaygındır. Hinduizm mistik bir dindir. Bilinen en eski dindir. Ne zaman ve kim tarafından kurulduğu hakkında yeterli bir bilgi yoktur. Hindu(Hinduizm dinine inanan) yolunu, sevgi, şiddetten kaçınma, iyi davranışlar ve doğruluk yasası tanımlar. Bütün karmalar temizlenene, Tanrı fark edilene kadar her varlık yeniden bedenlenir. (reenkarnasyon). Hinduizm’e göre insanın yaşamlarında başlarına gelen kötülükler ve felaketlerin Tanrı ile ilgisi yoktur, Tanrı asla hiçbir şekilde kötülüğe ve felakete neden olmaz. Tanrı, fizik yasalarını ve doğa kanunlarını yaratması gibi, karma yasasını da var etmiştir, böylece kişi, kaderini kendisi yazmaktadır ancak “Sevgi” olan Tanrı, eğer derin bir şekilde istenirse insanların karmalarına iyi etkiye neden olacak bir biçimde müdahale edebilir. Hinduizm’de Budizm’den farklı olarak peygamber inancı vardır. Ancak buradaki peygamber ile Ortadoğu peygamberleri arasında bir fark vardır. Ortadoğu dinlerinde peygamber Tanrı tarafından seçilir. Hinduizm’de ise bu olgu kazanılır. Birçok kere enkarne olmuş ve karmasını temizlemiş olan olgun ruh vahiy yolu ile Tanrı ile iletişime geçebilir. Dinsel bayramlar, haç, kutsal ilahiler ve evlerde tapınak uygulanan geleneklerdendir. 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Hinduizm çok geniş ve çok kapsamlı olan bir dindir. Bu din iki büyük din olarak kabul edilen Hristiyanlık ve Müslümanlıktan sonra en büyük üçüncü dindir. Kutsal Vedalar isimli kutsal bir kitapları vardır ve Hindular dinlerini yaşam tarzları olarak benimserler.
+ Yorum Gönder