+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Dünya üzerindeki Budizm Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Dünya üzerindeki Budizm
  Dünya Üzerindeki Budizm


  Budizm.jpg

  Budizm, hayattaki acı, ızdırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklayan ve bunların giderilmesinin yollarını gösteren bir öğretiler topluluğudur. Farklı bakış açılarına göre din veya felsefe olduğu düşünülür. Budizm’de öğretilerin ana çatısını, meditasyon gibi içe bakış yöntemleri, reenkarnasyon denilen doğum ölüm döngüsünün tekrarı ve karma denilen neden-sonuç zinciri gibi kavramlar oluşturmaktadır. Budist metinlerindeki “uyanmış”, “farkında” olan kişiye Buddha denir. Siddhartha Gautama Budizm’in kurucusu olarak kabul edilir. Budizm’de her canlı sonsuz bir ölüm ve yeniden doğum döngüsü içinde, Altı alem denilen farklı yaşam formları arasında tekrar tekrar varolur. 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Budizm ilk olarak Hindistanda ortaya çıkmış olan ve Dünya üzerinde çok fazla inananı olan bir dindir. Farklı bakış açılarına göre Din ve Felsefe olarak ayrılan Budizm Hayattaki ızdırapların ve acıların kaynağını aramakta ve bunların çözümünü bulmaktadır.
+ Yorum Gönder