+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Dünya üzerindeki Sihizm yaygınlığı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Dünya üzerindeki Sihizm yaygınlığı
  Dünya Üzerindeki Sihizm Yaygınlığı  Sihizm.jpg

  Genel olarak 16. ve 17. yüzyıllarda Kuzey Hindistan’da yaşamış olan on gurunun öğretilerini temel alan bir dindir. 1500′lü yıllar civarında ortaya çıkmıştır. Dünya’daki büyük dinlerden sayılan Sihizm’in 23 milyondan fazla inananı vardır. Sihizm dinine inananlara Sih denir. Sihizm’in ana inancı “Tek Yaratıcının” olmasıdır. Sihizm her yerde, her zaman var olan ve sonsuz özelliklere sahip tek bir Tanrı inancı üzerine kuruludur, bunu savunur. Sih Gurularının doğrudan Tanrı’dan ilahi mesaj aldığına inanılır. Sihler reenkarnasyona inanırlar. Tüm yaratıkların, öldükten sonra farklı vücutlara geçen bir ruha sahip olduğuna inanılır. Bu ruh göçü bağımsızlığa, özgürlüğe ulaşılana kadar devam eder. Sih dini kurtuluşun tek yolu olarak görülmez; diğer dinlerden insanlar da kurtuluşa erebilirler. Sih geleneğinde ölen kişilerin cesedinin yakılması geleneği yaygındır; fakat nadiren gömme vb. uygulamaları da görülmektedir.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Sihizm Kuzey Hindistanda yaşamış olan bir toplumun inançlarını sürdüren Tektanrılı bir inanca sahip bir dindir. Dünyanın en büyük dinlerinden biridir ve Sihizm in iki temel inanç prensibi vardır. Tek Tanrıya inanmak ve bu öğretiyi ortaya çıkaran Guru Grantha boyun eğmek.
+ Yorum Gönder