+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Türkiye'deki azınlıkların nüfusu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. GÜLNUR
  Devamlı Üye

  Türkiye'deki azınlıkların nüfusu
  Türkiye'deki azınlıkların nüfusu

  Türkiye'deki azınlıkların nüfusu hakkında bilgi

  10 Türkiye Azınlığı.jpg

  Devletin resmi olarak azınlık olarak kabul ettiği ve çeşitli haklar tanıdığı gruplardan,kendini azınlık olarak gören fakat devlet tarafından azınlık olarak kabul edilmeyenlere,dini inançlarına göre azınlıklardan,etnik kökenlerine göre azınlıklara kadar Türkiye Cumhuriyeti içinde www.alasayvan.net bulunan 10 azınlık grubuna bu listede yer verdik.Bu listeyi okumaya başlamadan önce sizlere birkaç hatırlatma yapmak istiyorum;

  "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan ve yaşamak isteyen herkes Türktür" - T.C. Anayasası

  "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk Milleti denir." - Mustafa Kemal Atatürk

  Günümüzde ırk,din,dil ayrımlarının çokca yapıldığı şüphe götürmez fakat yukarıdaki sözlerden de anlaşılacağı gibi bir vatandaşlık kavramı olarak Türklük,birazdan birçoğunu saymaya başlayacağımız azınlık din,ırk ve dilleri ile bir mozaik olan Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturmaktadır ve nasıl Fransa vatandaşına Fransız deniyor,Almanya vatandaşına Alman deniyorsa,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da ırk,din,dil gözetmeksizin Türk'tür.

  10) ERMENİLER :

  Sayılarının 60 bin olduğu tahmin edilmektedir. 45 bini İstanbul'da yerleşiktir. Ermeni toplumunun İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nin yanı sıra, ibadete açık toplam 55 adet kilisesi (Gregorya, Katolik, Protestan) bulunmaktadır. Ermenilere ait bir anaokulu, 17 ilköğretim okulu ve beş lisede 2 bin 906 öğrenci Ermenice eğitim görmekte, bu kurumlarda 488 öğretmen görev yapmaktadır. 52 Ermeni vakfı serbestçe çalışmalarını yürütmektedir. Beş gazete bir dergi yayımlayan Ermeni toplumunun iki hastanesi bulunmaktadır.

  9) MUSEVİLER :

  Toplam nüfusları 25 bin civarında olup takriben 22 bini İstanbul'da yaşamaktadır. İbadete açık 36 sinagoğu bulunan Musevi vatandaşlar, bir anaokulu, bir ilköğretim okulu, bir www.alasayvan.net liseye sahip. Bu üç okulda toplam 522 öğrenci, 76 öğretmen eşliğinde eğitim görmekte. İstanbul'da bir anaokulu daha açmaya karar veren Musevilerin 18 vakfı ve iki hastanesi bulunuyor. Musevi toplumu İbranice-Türkçe yayımlanan bir gazete çıkarıyor.

  8) RUMLAR :

  Sayıları 3-4 bin olarak tahmin edilen Rum vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu İstanbul'da yaşamaktadır. Tamamı İstanbul'da bulunan 15 ilköğretim okulu ve altı lisesi mevcuttur. Bu okullarda 217 öğrenci eğitim görmekte, 103 öğretmen görev yapmaktadır. Rumca yayımlanan iki gazete çıkaran Rum azınlığın 75 adet vakfı, 90'ı ibadete açık olmak üzere toplam 108 ibadethanesi ve bir adet hastanesi bulunmaktadır. Halen Yunanistan'da, oraya yerleşmiş ve çalışmakta olan 60 bin Türk vatandaşı Rum vardır ve Türkiye'ye dönmelerinin önünde hiçbir engel yoktur.

  7) ALEVİLER :

  Türkiye'de Sünnilikten sonra en fazla mensubu olan ikinci İslam inanışıdır. Yapılan araştırmalarda Türkiye'de 4-5 milyon kadar Alevi yaşadığı söylense de Alevilere göre bu rakam 10 milyonu geçmektedir.Çoğunluğu Sivas,Erzincan,Tunceli,Tokat gibi Doğu Anadolu illerinde yaşasa da Türkiye'nin hemen hemen her yerinde Aleviler bulunmaktadır. Kendilerine ait ibadetlerini Cemevlerinde yapan Aleviler,Hz.Muhammed'in son peygamber olduğuna ve Hz.Ali'nin veliliğine inanırlar.

  6) ROMANLAR :

  Türkiye'de 500 bin ila 1 milyon arasında Roman olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye'de yoğun olarak yaşadıkları yerlerin başında başta İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Edirne, Bursa, Adana, Kırklareli, Antalya (Zeytinköy), Adapazarı, İzmit gelir. Özellikle İstanbul'un Sulukule ve Kasımpaşa romanları meşhurdur. Dünyanın en renkli göçebe toplulukları olan Romanlar veya halk arasındaki tabirle Çingeneler, Hindistan'ın Pencap-Sind (Pakistan, Karaçi) nehir havzası boyunca Pakistan ve Afganistan'ın da içinde bulunduğu bölgelerden, 1050 yılı civarında İran ve Anadolu üzerinden dünyaya yayılmış Hint-Avrupa kökenli bir halktır.Yerleşik belirli bir yerleri bulunmayan fakat kendilerine ait dilleri ve bayrakları olan dünya Romanlarının sayısı www.alasayvan.net günümüzde 15 milyonu bulmaktadır.

  5) SÜRYANİLER :

  Arap Hristiyanları olarak da bilinen Ortadoğu kökenli Semitik Hristiyan bir halk olan Süryanilerin sayısının tüm dünyada 20 milyondan fazla Türkiye'de ise 15 bin civarlarında olduğu belirtilmektedir. Patriklik merkezi 1963'den beri Suriye'nin başkenti Şam'da olan Süryani Hristiyanların bazı mensupları,İsa'nın da konuştuğu dil olan Süryanice'yi kullanmaktadırlar. Süryanilerin en büyük çoğunluğu İstanbul'da yaşar,bunun dışında genellikle Güneydoğu Anadolu illerinde ikamet ederler.

  4) KÜRTLER :

  Tüm dünyada 25 milyon kadar nüfusa sahip olan Kürtlerin büyük çoğunluğu Türkiye'de yaşamaktadır.10 ila 15 milyon arasında olduğu tahmin edilen Kürtlerin kökenleri tam olarak bilinmemektedir.Günümüzde Asurlulardan Türklere,Gürcülerden Ermenilere kadar çeşitli iddialar olsa da tek bilinen tarih boyunca Ortadoğu'nun dağlık alanlarında ikamet etmiş olmalarıdır.Çeşitli dillerin etkisiyle oluşmuş kendilerine ait bir dilleri de bulunan Kürtlerin, yazılı dili aynı gelişmeyi gösteremediğinden kültürleri nesillere aktarmakta zorluk çekilmiştir.

  3) ARAPLAR :

  Tüm dünyada 400 milyon kadar arap yaşamaktadır. Türkiye'deki Arapların www.alasayvan.net çoğunluğu ise Hatay, Şanlıurfa, Adana, Siirt, Mardin, Bitlis, Muş, Batman ve Mersin'de yaşarlar. Nüfusları yaklaşık 10 milyon kadardır. Asimile olan nüfusu da kayda alırsak Arap nüfusunun çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan Arapların büyük bir kısmı Alevi'dir. Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki Araplar ise Şafii mezhebine mensuptur. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki Arap nüfusu, azımsanamayacak bir sayıdadır. Bu haliyle azınlık kategorisinde değerlendirmenin doğrulu tartışılabilir fakat gerek yaşadıkları bölge ve yaşam tarzları,gerekse konuştukları Arapça dili sebebiyle toplumun çoğundan farklılık gösteren Arap nüfusu da Türkiye sınırları içinde olduğu gibi tüm Türk Arap nüfusu içerisinde de azınlık göstermektedir.

  2) LAZLAR :

  Halk arasında Karadeniz'lilere genel olarak Laz denilmesine rağmen aslında tarih boyunca Güney Kafkasya'da yaşamış etnik bir grup olan Lazlar,Türkiye'nin kuzeydoğu bölgesinde ikamet etmekte olup sayıları 250 bini bulmaktadır. UNESCO "Tehlikedeki Diller Atlası" adlı 2008 araştırmasına göre Lazca konuşan kişi nüfusu ise 150 binleri bulmaktadır. Tüm bu rakamlara rağmen uluslararası azınlık hakları savunucuları Türkiye'deki Laz nüfusunun 500 bin ile 1 milyon arasında olduğunu savunmaktadır. Lazca yazı dili olarak çok gelişmediği için Laz halk edebiyatı genellikle türküler ile sınırlı kalmıştır.Çok eski zamanlara dayanan tarihi ile Laz müziği ise günümüzde Türkiye'nin her yerinde dinlenmektedir.


  1) YEZİDİLER :

  Türkiye'de 2 bin civarında Yezidi olduğu söylense de 1970'de 80 bin kişi olan nüfusları 2007 sayımına göre 247 kişiye düşmüş gözükmektedir. Daha çok Mardin ve Urfa dolaylarında tamamı Yezidilerden oluşan köylerde ikamet ederler. Dünyada yaklaşık 500 bin Yezidi bulunduğu söylenmektedir.En büyük topluluğu Kuzey Irak'ta bulunan dini bir tarikata aittir ve kökenleri Kürttür. Birçok dinden öğeler barındıran Yezidilikte inanılan yüce bir varlık vardır fakat şeytan,günah,cehennem kavramlarına inanılmaz. Kendilerini "Azday Halkı" olarak niteleyen Yezidilerin, Meshaf Reş ve Kitab el Celve adlı iki de kutsal kitapları vardır.Yezidilerin sayısının günümüze gelindiğinde azalmış olmasının en büyük sebebi ise bir insanı öldüren Yezidi'nin dinden çıkmış olacağı inancıdır.Bu yüzdendir ki kendilerine karşı gerçekleştirilen herhangi bir kıyıma tarih boyunca savunma gösterememişlerdir.
 2. Acil

  Türkiye'deki azınlıkların nüfusu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder