+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması)
  Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması)

  Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) Hakkında Bilgi


  Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması)1.jpg.

  TARİHİN TASNİFİ(SINIFLANDIRILMASI)
  1)- Zamana Göre Sınıflandırma: (Örnek: Ortaçağ tarihi,15. yüzyıl tarihi gibi)
  2)- Mekana(Yer) Göre sınıflandırma: (Örnek:Türkiye Tarihi,Avrupa tarihi gibi)
  3)- Konuya Göre,
  Sınıflandırma: (Örnek: Tıp Tarihi, Sanat tarihi gibi)

  TARİHİ NEDEN SINIFLANDIRIYORUZ?
  Tarihi Zamana, Mekana ve Konuya göre,
  sınıflandırmamızın nedeni öğrenmeyi,öğretmeyi,araştırmay ı kolaylaştırmakdır.

  TARİHİN YÖNTEMİ: Tarihi olayları araştıran bir tarihçi sırasıyla aşağıdaki yöntemleri uygular.
  1)-KAYNAK ARAMA: Önce olayla ilgili kaynaklar aranır.
  Kaynaklar 2'ye ayrılır:
  1- Ana Kaynaklar(Birinci el kaynaklar): Olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır.
  2- İkinci El Kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır. Ayrıca kaynakları YAZILI ve YAZISIZ kaynaklar diye de ikiye ayırabiliriz:
  1- Yazılı Kaynaklar: Kitabeler, fermanlar, kanunlar, mahkeme kayıtları, noterlik yazıları, gazeteler, dergiler vb
  2- Yazısız(Sözlü) Kaynaklar: Evler, kaleler, tapınaklar, heykeller, silah, eşyalar, destanlar, efsaneler, fıkralar, atasözleri örf ve adetler vb
  2)- VERİLERİ TASNİF, TAHLİL VE TENKİT ETME:
  a)- Tasnif(Sınıflandırma): Elde edilen bilgiler zamana, mekana ve konuya göre tasnif edilir.
  b)- Tahlil(Analiz=İnceleme) : Kaynaklardan elde ettiğimiz,
  bilgiler güvenilir mi? Karşılaştırma yapılarak bilgiler bu yönde incelenir.
  c)- Tenkit(Eleştiri): Elde edilen bilgilerin işe yarayıp yaramadığı, hangi bilgilerin kullanılacağı belirlenir.
  3)- SENTEZ(BİRLEŞTİRME): Kaynaklardan elde edilen bilgiler düzenlenerek yazılması safhasıdır.
 2. Acil

  Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder