+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Cumhuriyet Döneminde Tarih Yazıcılığı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Cumhuriyet Döneminde Tarih Yazıcılığı
  Cumhuriyet Döneminde Tarih Yazıcılığı

  Osmanlı Döneminde Tarih Yazıcılığı


  Türklerde Tarih Yazıcılığı
  cumhuriyet-d-neminde-tarih-yaz-c-l-1.jpg.


  Cumhuriyet Döneminde Yeni Tarih Anlayışının Ortaya Çıkmasında Atatürk’ün Büyük Rolü Olmuştur. Atatürk’ün Tarih’e Olan İlgisi Okul Yıllarına Dayanır. Çanakkele Cephesinde Üstlendiği Görevleri İçeren ” Arıburnu Muharabeleri Raporu ” Adlı Eserinin İlk Kelimesi ” Tarih”tir. O, Eserini Gelecek Kuşaklara Doğru Bilgi Aktarmak İçin Kaleme Aldığını Belirtmiştir.


  Atatürk Yaptığı İnkilapları Halka Ve Meclistekilere Anlatmak İçin Sık Sık Tarihin Tanıklığına Başvurmuştur. Ve Bu Sayede Muhalifelerini İkna Etmiştir. Atatürk, Anadolu Ve Türk Tarihi İle İlgili Gerçeklerin Gün Işığına Çıkarılmasına Yardımcı Olmak Amacıyla Şu Sorulara Cevap Verilmesini İstemiştir ;
  Türkiye’nin En Eski Yerli Halklari Kimlerdir?
  Anadolu Uygarlıkları Nasil Ve Kimler Tarafindan Oluşturulmuştur?
  Türklerin Dünya Tarihindeki Yeri Nedir?
  Anadolu Uygarlıkları Nasıl Ve Kimler Tarafından Oluşturulmuştur?
  Türklerin İslam Tarihinde Rolü Ne Olmuştur?

  1. Türk Tarih Kongresinde Türk Tarihçileri Atatürk’ün Çizdiği Ana Hatlar Üzerinde Çalışmalar Yapmışlar Ve Kongrede Yukaridaki Sorulara Cevap Aramışlardır. Bu Çalışmalar Sonucunda Ortaya Türk Tarihin Tezi Çıkmıştır. Osmanlı Tarih Yazıcılığının Mirası Olan İslam Merkezli Tarih Yorumlarına Alternatif Olarak 1930larda Ortaya Çıkan Bu Tez, Türklerin Dünya Uygarlıklarının Gelişmesinde Önemli Bir Yere Sahip Olduğunu Amaçlamıştır.

  Atatürk’ün 1931de Kurduğu Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin Amacı, Türk İslam Ve Dünya Tarihini İncelemek Ve Elde Edilen Sonuçları Her Türlü Yolla Yaymaktır. Kurum Bu Amaçlarını Gerçekleştirmek İçin Anma Törenleri, Konferanslar, Seminerler, Kongreler Düzenlemekte, Kazılar Yapmakta; Türk ve Türkiye Tarihine Ait Kitaplar Yayımlamaktadir.

  Sosyal Bilimler ; İnsanın Faaliyetlerini Ve Bu Faaliyetler Sonunda Ortaya Çıkan Sonuç Ve Eserleri Açıklamaya Çalışır. Öyleyse İnsan Ve İnfan Faaliyetlerini Değişik Yönleriyle Açıklamaya Çalışan Bilimlerin Birbiriyle İlişki İçinde Olması Zorunludur. Diğer Taraftarı Tarih, İlgi Alanı Geniş Bir Bilim Dalıdır. Buna Paralel Olarak Tarihe Temel Teşkil Eden Kaynaklar Da Çok Çeşitlidir. Bu Kaynakları Tarih Bilimi Açısından Doğrudan Doğruya İncelemek , Değerlendirmek Her Zaman Mümkün Değildir. Bu Nedenle Tarihçi, Bazı Belge, Bulgu Ve Bilgilerin Açıklamasında Diğer Bilim Dallarından Yararlanır.

  Osmanlı Döneminde Tarih Yazıcılığı

  Osmanlı Devleti’nde Tarih Yazıcılığı, Devlet Politakasi Doğrultusunda Yöneticilerin Hayatları, Siyasi Ve Askeri Olayların Anlatılması Şeklinde Bir Gelişme Gösterilmiştir. Osmanlı Tarıh Yazıcılığındaki Temel Amaç, Devletin Başlarının Gelecek Nesillere Aktarılmasıdır. Bununla Birlikte Devletin Uygulamalarına Yönelik, Sonradan Ortaya Çıkabilecek İddia Ve Taleplere Karşı Bir Kanıt Oluşturmaktadır.

  Osmanlı Devleti XVII. Yüzyılda, İdari Ve Siyasi, Toplumsal Alanlarda Olduğu Gibi Tarih Felsefesi Ve Yazıcılığı Konusunda’da Avrupudan Etkilenmiştir. Bunun Sonucunda Osmanlı Tarih Yazıcılığının En Önemli Unsurlarından Biri Olan Vakanüvisler, XVII. Yüzyılın Başlarından İtibaren Ön Plana Çıkmıştır. Osmanlı Merkez Teşkilatında Devlet Tarihçesi
  Olan Vakanüvisler, Kendilerinden Önce Yazılan Olayları Derlemişler Ve Görevli Buldukları Dönemin Olaylarını Kaydetmiştir. Osmanlı Devletinde Vakanüvislerden Önce Olayların Kaydını ” Şehnameci” Adı Verilen Görevliler Tutmuştur.

  İlk Vakanüvis Halepli Mustafa Naima Efendidir. Naima Efendi, Tarihin Sadece Olaylar Dizisinden İbaret Olmadığını Belirterek Belgelerin Dışında Sosyolojik Yorumlara Yer Verilmesini Savunan Bir Tarihçilik Anlayış Benimsemişti  Türklerde Tarih Yazıcılığı

  leri osmanlı ve selçuklu dönemlerinde günlük olaylar yazıya döküldüğünü biliyoruz ama bu devletlerin ilk dönemleri yani çadırlarda göç eder durumdaki halleri ve türklerin orta asyada kabileler halinde yaşadıkları dönemleri düşünürsek kabilelerin tarihlerini yazıya dökmemeleri normal geliyor bir kısmı kulaktan kulakğa aktarılarak sonradan yazaya geçirilebilmiş bir kısmıda unutulmuştur diye düşünüyorum o dönemlerde okur yazarlığın halk genelinde neredeyse sıfırlarda olduğunu varsayarsak halktan kim günün şartlarını (o günün tarihi olaylarını) yazıya dökebilirki zaten kabile hayatından öteye geçemeyen türklerin tarihlerini yazaya dökmelerini kim düşünebilir bu sadece Türkler için geçerli değil bütün devletler için geçerlidir şöyle bir örnek vereyim türkler hunların varlığından türkler sayesinde değil Çinliler sayesinde öğrenmişdir bilindiği gibi çin çok gelişmiş bir medeniyettir hanedanlar halinde olsa bile devletleşebilmişlerdir aynı şekilde Osmanlılar kuruluş dönemlerini osmanlının kendisinden değil Doğu roma kaynaklarından öğrenmiştir o zamanın doğu roma valileri istanbula raporlar yollamışlardır avrupada aynı şekil Roma Cumhuriyeti sonra Roma İmp. sayesinde bu günün avrupalıları tarihlerini öğrenmiştir yoksa avrupada hangi kabile tarihini detay bir şekilde yazıya dönüştürmüştür

  işin kısacası devletleşememiş kabile halinde yaşayan milletlerin çoğu tarihlerini yazaya dökememişlerdir tarihlerini yakınlarında bulunan büyük devletlerden öğrenmişlerdir.
 2. Acil

  Cumhuriyet Döneminde Tarih Yazıcılığı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


cumhuriyet döneminde tarih yazıcılığı,  cumhuriyet dönemi tarih yazıcılığı,  cumhuriyet doneminde tarih yaziciligi,  cumhuriyet dönemi tarih yazıcılığı hakkında bilgi,  cumhuriyet tarih yazıcılığı,  cumhuriyet dönemi tarih yazıcılığıcumhuriyet dönemi tarih yazıcılığıcumhuriyet dönemi tarih yazıcılığıcumhuriyet dönemi tarih yazıcılığıcumhuriyet dönemi tarih yazıcılığıcumhuriyet dönemi tarih yazıcılığıcumhuriyet dönemi tarih yazıcılığı