+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Tarihin yararlandığı bilim dalları hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Tarihin yararlandığı bilim dalları hakkında bilgi
  Tarihin yararlandığı bilim dalları hakkında bilgi

  Tarihin yararlandığı bilim dalları hakkında genel bilgi

  Tarihin yararlandığı bilim dalları hakkında bilgi1.jpg.

  Tarih tek başına bir olayı yada ,
  olguyu incelemeye yetmez.Bir takım bilim dalları ile yakın ilişki kurmak zorundadır.


  -İşte Tarihin Yararlandığı Bilim Dalları-  Coğrafya : Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir. Tarihi olayların oluşumu esnasında iklim, yeryüzü şekilleri , ekonomik faaliyetler, konum vb. coğrafi faktörler etkili olabilmektedir.

  Arkeoloji: Özellikle yazının olmadıgı dönemlerdeki koşullar hakkında bilgi saglamasıyla tarihçilerin yararlandıgı bilimdir.

  Antropoloji:Toplumların ırk yapılarını,
  inceler.

  Etnografi:Toplumun örf, adet ve geleneklerini inceler.

  Hukuk : Hukuk, toplu halde yaşayan insanların birbirleriyle ve devletle ilişkilerini düzenleyen kurallardır. Bir topluma ait hukuk kurallarıyla o toplumun iktisadi , siyasi, kültürel yapısıyla ilgili bilgiler ede edilebilir.

  Kronoloji:Tarihi olayların zaman içerisindeki yerini belirleyen, sıralayan ve düzenleyen bilimdir.

  Paleografya: Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır.Yazılı kaynakların anlamlaştırılması baglamında tarihçilerin faydalandıgı bir bilimdir.

  Epigrafi:Taş ve mermer kitabelerin üstündeki yazıları inceler.

  Sosyoloji:Toplumu incelemesiyel tarihi olaylardaki toplumların özelliklerinin bilinmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olur.

  Filolojiil bilimidir.Eski kaynakların çevrilmesi ve,
  incelenmesi konularında tarih bilimine yardımcı olur.

  Diplomatik: Resmi belgeleri inceleyen ve sınıflandırark,
  tarihçiye yardımcı olur.

  Nümizmatik:Eski paraları inceler.

  Felsefe:Tarihteki olaylarda dönemin felsefesini bilmek ve düşünce yapısını ögrenmek tarihçinin olayları daha derin anlayabilmesini saglar.

  Heraldik: Mühürleri inceler.
 2. Acil

  Tarihin yararlandığı bilim dalları hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


tarihin faydalandığı bilim dalları