+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Islamiyetten önce arapların dini inancı nasıldı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Islamiyetten önce arapların dini inancı nasıldı
  islamiyetten önce arapların dini inancı nasıldı kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Islamiyetten önce arapların dini inancı nasıldı

  Kısaca İslamiyet Öncesi Arapların Dini İnancı


  Araplar arasında Hz. Muhammed dönemine kadar birlik ve beraberlik yoktu. kabileler halinde yaşayan Araplar arasında kan davaları vardı. yılın dokuz ayı boyunca birbirleriyle savaşan arap kabileleri sadece haram ayları denilen 3 aylık zaman diliminde savaşa ara verirlerdi. haram aylarında ukaz denilen panayırlar düzenlerler, bu panayırlarda ticari faaliyetler yürütülür, şiirler okunur, destanlar okunurdu.

  göçebe ya da yerleşik yaşayan islamiyet öncesi araplarında yerleşiklere “medeni”, göçebelere de “bedevi” denilirdi.

  En yaygın inanç putperestlikti. en büyük putlar Hubel, Lat, Menat ve Uzza adını verdikleri putlardı. ancak islamiyet öncesi araplar arasında puterestlik tek inanç değildi. bunun dışında farklı kültürlerin etkisiyle zerdüştlük, hıristiyanlık, musevilik gibi inançlar da görmek mümkündü.

+ Yorum Gönder