+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Kültürümüz Örf ve Adetlerimiz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Muhammed
  Özel Üye

  Kültürümüz Örf ve Adetlerimiz
  Kültürümüz Örf ve Adetlerimiz


  Örf ve adetlerimiz, atalarımızdan öğrenmiş olduğumuz ve benimsediğimiz yazılı olmayan kurallardır. Gündelik hayatımızda ailemizde, çevremizde ve yaşadığımız toplumda bazı yazılı veya yazılı olmayan kurallar vardır.

  Örf ve adetlerimiz genel olarak yaşadığımız çevre ile ilgili olan kurallardan oluşurlar. Örf ve adetlerimiz bir bakıma var olduğumuz günden itibaren süre gelen duygularımız ve geleneklerimizden oluşurlar.

  Örf ve adet kavramlarını birbirinden ayıran bazı önemli unsurlarda vardır. Örf ve adetlerimiz genel bir kavram olarak ifade ediliyor olsalar da örf, toplumun genelini oluşturan bireylerin beraberce uydukları kurallar ve alışkanlıklar demektir.

  Örf ve adetlerimiz dediğimizde aklıma ilk ahlak kavramı gelir. Çünkü ahlaklı bir birey toplum içerisinde çevresine ve yaşadığı ülkesine duyduğu kadar kendi şahsına da saygı duyan bir birey olarak nitelendirilir.

  Ahlak kavramı aslında çok geniştir, eğer bunu açacak olursak; vicdan, merhamet, yardım, edep, iyilik, doğruluk gibi yazılı olmayan manevi duygular bunlardan sadece bazılarıdır. Bunlar her ne kadar yazılı olmasalar da bunlar ahlakı oluşturan, insanı insan yapan manevi duygularımızdırlar. Toplum içerisinde yaşayan insanların rahat, düzenli ve uyum içerisinde olabilmeleri için önemli olan saygı kurallarındandır.
 2. Acil

  Kültürümüz Örf ve Adetlerimiz isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


orf ve kulturumuz