+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Ahlak Forumunda Takva Nedİr? İslamda Takva Kavramı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülehasret
  Devamlı Üye

  Takva Nedİr? İslamda Takva Kavramı
  Takva hakkında genel bilgi


  Takva; korunma, sakınma demektir Yüce yaratıcıya karşı sorumluluk duyarak, her türlü günahlardan kendini korumanın niyet ve gayreti içinde olmadır Yüce Allah’ın rızasını kazanmak için, O’nun himayesine girerek emirlerine sımsıkı sarılmak ve yasaklarından da sakınmaktır Korunmak istenilen günahlar nelerdir? Bunların başında takvanın zıddı olan şirk yani Allah’a ortak koşma ile küfür, yani örtme manasına gelen Allah’ı inkar etme nankörlüğü ve imansızlık gelir Kur’an; nefsin kötü sıfatlarından zulüm, bozgunculuk, kibir, yalancılık, her türlü azgınlık, hainlik, israf vs’den de korunulması gerektiğini belirtmektedir Takvanın ilk şartı ; insanın yaratıcısına karşı minnet ve şükran borcunu fark edip, kul olduğunu sezme bilincine ermesidir
  Takva sahipleri, Kur’an’a göre Cenab-ı Hakkın sevdiği kullarının başında gelmektedirlerTakva sahipleri, Allah’ın Rasulünü örnek alarak ibadeti ve insanlara hizmeti “Muhammedi Şefkat” anlayışıyla yaparlar Böyle bir gayret içinde olan mü’minler, nefsini kötü sıfatlardan arındırarak kazandığı ilahi ahlak ile kemale erer ve takva sahibi kul olma mutluluğuna erişirler Kurtuluşa erenler onlardır, cennet onlar için hazırlanmıştır
  Allah, takva sahiplerini sever( 3/ 76 )
  …Hiç kuşkusuz ki Allah, takva sahipleri ve ihsanda bulunanlarla beraberdir(16/ 128)
  …Muhakkak ki, Allah yolunda en değerli olanınız, takvaca en ileri olanınızdır(49/13)
  Allah’ın dostluğuna ve sevgisine takva sahipleri erişmişlerdir İmanın kuvvetlendirilmesi ve nefsin kötülüklerden arınması ile kemale erenler takva sahipleri, Allah’ın kendilerine ihsan ettiklerini, onlar da insanlara ihsan etmek suretiyle yansıtan yüce benliklerdir
  Kur’an’da Takva

  …İşte o kitap Şüphesiz, takva sahiplerini hidayete erdiricidir O takva sahipleri ki gaybe iman ederler,namazı dosdoğru kılarlar,kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler Onlar, sana gönderilene (kur’ana ) ve senden önceki peygamberlere gönderilene de iman ederler ve ahirete de kesinlikle inanırlar İşte böyle kimseler,rablerinden gelen bir hidayet üzerindedirler Mutluluk ve kurtuluşa kavuşanlarda onlardır(2/25)

  Cenab-ı Allah ; hidayete erdirici olarak temel ve tek kaynak yalnız ve yalnız kur’anı kerim olduğunu vurgulamaktadır Kur’an Arapça indiğine göre bu lisanı bilmeyenler hidayete nasıl ereceklerdir? Muteber kur’an çevrilerini okumak, muhakkak ki en doğru yoldurböylece kur’anı çok iyi anlamak ve üzerinde düşünerek ilahi yasaları öğrenmek, hidayete ermenin başlıca kaynağı olduğu vurgulanmaktadır
  Kur’anda üç mertebede ifade buyrulmuştur
  … İman eden ve iyi işler yapanlara,hakkıyla sakınıp (takva ile hareket edip)iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları sonra yine hakkıyla sakınıp iman ettikleri, sonrada hakkıyla sakınıp yaptıklarını, ellerinden geldiğince güzel yaptıkları takdirde yaptıklarından dolayı günah yoktur (Önemli olan inandıktan sonra iman ve iyi amelde sebattır) Allah iyi ve güzel yapanları sever(5/93)
  Görüldüğü gibi bu ayette iman ve salih amel iki kere, takva ise üç mertebe olarak zikredilmiştir
  İnsanın iman edip şirkten korunması mahiyetinde olan ilk mertebe kişinin kendi nefsi ve vicdanı arasında olan bir takvadır İkincisi, insanın kendisiyle diğer insanlar arasındaki hususlarla ilgili olan takvadır Üçüncüsü de, insanın kendi ile Allah arasındaki takvası ve imanıdır Bu ayetle takvanın üçüncü derecesi, ihsan olarak zikredilmiştir
  … Hidayete ermiş olanlarında Allah, hidayetlerini arttırdı ve onlara takvalarını verdi(47/17)

  Kur’an’da Takvayı Över Mahiyette çok Ayet Vardır

  Bunlardan bazılarının meali şöyledir:
  “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık Muhakkak ki Allah’ın yanında en değerli ve en üstün olanınız takva bakımından en üstün olanınız(Allah’tan çok korkanınız)dır Şüphesiz Allah bilendir Her şeyden haberi olandır(49/13)
  “Kim takva sahibi olur(Allah’tan korkar)sa , Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir Kim Allah’a güvenirse O kendisine yeter Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir Allah her şey için bir ölçü koymuştur” (65/2-3)
  Muhammed (sHzav)’in takva hakkında söylediği bazı hadisler:
  Hanbel , 2“İnsanın cennete girmesine en çok sebep olan şey, onun Allah’a karşı duyduğu takvasıdır”(Ahmed b 392, 442)
  “Allah’a karşı takva sahibi olmanızı tavsiye ederim”(Ebu Davud, Sünen, 5; Tirmizi, İlim, 16; Ahmed b Hanbel ,325)
  Üstünlük ancak takva iledir“Arabın arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur”(Ahmed b Hanbel, 5, 411)
  Hz Ömer (ra) de takva için şöyle buyurmuştur: “Mü’minin keremi , takvasıdır”(Muatta, Cihad, 35)
  Takva;Yüce Allah’ın inanan kulları için işaret buyurduğu bir toplanma ve yardımlaşma noktasıdır Kur’an’da : “İyilik ve takvada yardımlaşın Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın”(5/2) diyerek takvanın İslam’daki yerini göstermiştir

  Takva Yaşamı

  Kur’an’ın emir ve yasaklarına uyanlar, Mutmaine Nefse ulaşarak cennete layık olurlar Ancak Allah katında daha yücelmeyi dileyenler takvaya sarılmalı, onun özelliklerine göre yaş----- yön vermelidir Cenab-ı Allah’ın dostluğuna ancak “takva sahibi” olmakla erişilebilir Her Müslüman takvanın niteliklerini mutlaka bilmeli, bunları ceht ve gayretle uygulamalı, diğer bir deyişle takvanın yaşamını kendisine temel prensip edinmeli, eğer tam uygulayamıyorsa Allah’u Teala’nın rahmetine sığınmalıdır “Gücünüz yettiği ölçüde takvada bulunun…”(64/16)

  Takva’da On Temel İbadet

  Allah’u Teala’nın dostluğuna bu özelliklere sahip olmakla erişilirCenab-ı Allah’ın halife olarak yarattığı insandan istediği en erdirici kulluk görevi, takva sıfatlarına sahip olmasıdır Hz Peygamberimiz bu gerçeği “Allah’ın ahlakı ile ahlaklanın” hadisiyle belirlemiştir Olgunlaşma ve kemale erişim mutlak yolu, ilahi ahlaklanma olan takva yaşamından geçer Takva yaşamı; nefsin kötü sıfatları olan yalancılık, şirk, kibir, alaycılık, cimrilik, kıskaçlık, öfke vs’den tamamı ile kurtulmak için; 1) İnfak ve Sevgi, 2) Namaz, 3) Zekat, 4) Af edici ve Dileyici olma, 5) Sabır, 6) Oruç, 7)Muhsin olma, 8) Ahde Vefa, 9) Adalet ve Dürüstlük, 10) İlim gibi sıfatlara bürünmekle elde edilir Böylece kul; takva özelliklerine kavuşma oranında, nefsin kötü sıfatlarını da disipline ederek onlardan kurtulmaya başlar Kötü nicelikler, Cenab-ı Allah’ın istediği ilahi özelliklere bürünmeden nefsi asla terk etmez Takva sıfatları kazanıldıkça, kötü sıfatlar kulu bir bir bıramaya başlar Kemal mertebesinde de tam arınıp yücelerek kurtuluşa ve mutluluğa erişilir
  Cennet, takva sahipleri için hazırlanmıştır Böyle nimetlere erişmek için biz de onlardaki özellikler olan takva yaşamı ile hayatımızı tazim etmeliyiz Ancak bu şekilde sonsuz mutluluk ve kurtuluşu elde edebiliriz
  “Gerçekten takva sahipleri, cennetlerde ve pınar başlarındadır”(51/15)
  “YÜCE RABBİM! BİZLERE DE İHSAN VE LÜTFUNLA TAKVA SAHİBİ KULLARININ MAKAMINI KISMET ET”


  RAMAZAN AKINKAN

  isk/hatay
 2. DR.MATRİX
  Devamlı Üye

  Lütfen Bannersiz konu açınız.. 1-2 tane olsa neyse her cümle sonunda var..Buda paylaşımınızın okunmamasını sağlarve emekleriniz bnoşa gider

  (bannerlar kaldırıldı)
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Takva demek Allahtan korktuğu için günahlardan korunmak, sakınmak demektir. İçi Allah korkusuyla dolu olan bir insan takva eder. Takva yapan birinsan ilk olarak günahları terk eder ve bir daha günah işlemez.
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Takva demek bir şeye karşı kendini koruma ondan sakınma anlamlarına gelmektedir. takva sahibi insanda allah yolunda yürümek için kendini kötü olan yasaklanmış olan her şeyden uzak tutan kişidir. allah herkesi takva sahibi insanlardan eylesin.

+ Yorum Gönder


takva nedir islamda takva kavramı