+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Ahlak Forumunda Ahlak Nedir? İslamda Ahlak Nasıldır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Ahlak Nedir? İslamda Ahlak Nasıldır?
  İSLAMDA AHLÂK

  Sözlükte "huy, seciye, tabiat, mizaç, karakter" gibi anlamlara gelen hulk veya huluk kelimesinin çoğuludur İnsanın fiziki yapısı için çoğunlukla halk, manevî yapısı için ise hulk kelimesi kullanılmaktadır Bir terim olarak ise "insanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan manevî vasıfları, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlarının bütününe" verilen addır Ayrıca bu konuları inceleyen bilim dalına da ahlâk adı verilir İslâm ahlâkının kaynağı Kur'ân ve sünnettir Hz Âişe, bir soru münasebetiyle Hz Peygamber'in ahlâkının Kur'ân ahlâkı olduğunu belirtmiştir (Müslim, Müsafirîn, 139) Bu iki kaynak dinî ve dünyevî hayatın genel çerçevesini çizmiş, amelî kurallarını ortaya koymuş, başta fıkıhçı ve hadisçiler olmak üzere kelamcılar, mutasavvıflar ve filozoflar tarafından geliştirilen ahlâk anlayışının temellerini oluşturmuştur Allah insanı en güzel bir biçimde (kıvamda) yaratmış (Tîn, 95/4), ona kendi ruhundan üflemiştir (Hicr, 15/29) Bu sebepledir ki, Allâh'ın emriyle melekler, insanlığın atası olan Hz Âdem (as) karşısında saygı ile eğilmişlerdir Ancak insanın bu üstün ruhî cephesi yanında bir de bedeni cephesi vardır İnsan, ahlâkî bakımdan çift kutuplu bir varlık özelliği taşımaktadır Allah insan nefsine "fücurunu da takvasının da" ilham etmiş, yani iyilik de, kötülük de yapmaya yatkın bir kabiliyet ve istidatla yaratmıştır (Şems, 91/9-10) (MC) 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Allahu Teala ahlakı güzel olan insanları sever. Ahlak bir insanın yaratılışı gereği gerçekleştirdiği davranışlarında belli olur. Ahlak insanların kendini zorlamadan gösterdikleri davranışlarıdır. Ahlakı güzel olan insanda var kötü olan insan da ve bir insanın ahlakı ne ise odur değiştiremez.
 3. Zarafet
  Üye
  Ahlak Nedir

  1.
  Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranışbiçimleri ve kuralları, aktöre, töre, moral, etik.
  2. Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim.
  3. İyi nitelikler, güzel huylar

 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Allahu tealanın katında en iyi ve en güzel amel güzel ahlaktır. bunlara bakıp allahın rızasınıı nasıl kazanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. allahu tealanın rızasını kazanmak için yapmamız gereken ilk şey güzel ahlaka sahip olmak için çalışmaktır.

+ Yorum Gönder


islamda ahlak nedir ,  islam ahlakı nedir