+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Ahlak Forumunda Komşuya Adap Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Komşuya Adap
  Komşuya Adap hakkında bilgi

  İslam şeriatında komşunun büyük hukuku vardır Bu hukuk, İslam toplumunun bağlarını güçlendirmek için ortaya konulmuştur Şüphesiz çocuğun, komşu çocuklarına karşı tatbik etmesi gereken âdap ölçüleri bulunmaktadır Peygamber (sav), çocuklarını bunlara alıştırmaları için babalara tavsiyede bulunmuş, komşunun acı ve sıkıntılarına ilgi gösterilmesini ve herhangi bir şekilde ona eziyet edilmemesini öğütlemiştir Söz konusu âdap ölçülerinin başında çocuğun, yemek üzere eline bir yiyecek veya bir meyve alarak sokağa çıkmaması gelir Çünkü böyle yapmakla o, onu satın alamayabilecek veya maddi sıkıntı yüzünden o an için satın alma gücü olmayan komşunun çocuğunu öfkelendirmiş olmaktadır Böylece çocuk, sokakta değil evde yemeyi alışkanlık haline getirir Ayrıca bu davranış, çocuğun genel âdap ve görgü kurallarına sarılmasına da katkıda bulunur
  Komşuya adap Amr b Şuayb, Rasûlüllah'ın (sau) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Eğer bir meyve satın alırsan, (sokakta gördüğün) çocuğa (ondan) hediye olarak ver Şayet bunu yapmazsan gizlice onu eve götür Çocuğun onu eline alarak komşu çocuğunu öfkelendirmek için dışarı çıkmasın!" (474)
  Müslümanların sarılarak uygulamaları halinde şu İslam âdâbı gerçekten ne kadar büyüktür! Allah bizi ve sizleri onu uygulamaya muvaffak kılsın! '


  (474) Hadisi Harâift ve Taberâni rivayet etmiştir
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  İslam dininde komşuların karşılıklı olarak birbirleri üzerinde hakları vardır. bunun sebebi insanlar arasındaki ilişkiyi geliştirmektir. peygamber efendimiz babaların çocuklarına komşularına karşı nasıl davranması gerektiğini yani adap dersi vermeleri gerektiğini belirtmiştir. bu babaların sorumluluğundadır.
+ Yorum Gönder