+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Ahlak Forumunda Anne Ve Babanın çocuklarına Karşı Sorumlulukları Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Anne Ve Babanın çocuklarına Karşı Sorumlulukları Nelerdir
  Anne ve babanın çocuklarına karşı sorumlulukları nelerdir kısaca 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Anne Ve Babanın çocuklarına Karşı Sorumlulukları

  Anne ve babanın ilk görevi, çocukların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurur: "Bir adamın hayır için harcadığı paranın en faziletlisi, ailesine sarfettiği parayla, Allah yolunda kullanacağı atı için verdiği ve bu de Allah rızası için (mücahid) arkadaşlarına sarfettiği paradır. " (Riyâzu's-Sâlihîn, I, 329)


  Çocukların ihtiyaçları temin edilirken ne israfa kaçılmalı, ne de cimrilik yapılmalıdır. Her iki husus da dinimizin uygun görmediği şeylerdir.


  Anne-baba çocuğunu güzel terbiye etmeli, anlayamayacağı bilgilerden ona bahsetmemeli, eğitimde basitten mürekkebe (karmaşığa) gitmelidir. Evvelâ Allah'ı tanıtmalı, imanı kavratmalı, inandırmalı, uygun yasa vardıklarında da ibadetleri öğretmelidirler. Ayrıca neyin iyi, nelerin kötü olduğunu anlatmalı, yeme-içme, oturup-kalkma adabını öğretip bunları benimsetmelidir. Bunlar yapılırken anne babanın çocuklarına iyi örnek olmaları gerekir. Çünkü çocuklar daima büyüklerini taklit ederler.

  Anne-baba, çocuklarına adaletle davranmalı, onların kıskançlık duygularını kamçılamamalı, kız-erkek ayrımı yapmamalıdır.


  Anne-baba çocuklarına güzel isimler koymalı, sünnet ettirmeli, İslâmî bilgi ve duygularını geliştirmelidir.


  Anne-baba çocuklarına sevgi ve merhamet göstermelidir. Peygamber Efendimiz, bir dizine Üsâme'yi, diğer dizine de Hasan'ı oturtur, sonra: "Allah'ım bunlara rahmet ve saâdet ihsan buyur, çünkü ben bunların hayır ve mutluluğunu diliyorum" buyurmuştur (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII, 127)


  Anne-baba evlenme cağına gelen çocuklarını, temiz ve ahlâklı kimselerle evlendirmelidirler. Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: "Geride kendisine dua edecek hayırlı bir çocuk bırakan kimsenin amel defteri kapanmaz, kendisine sürekli olarak hayır yazılır" (Ebû Davud, Vesâyâ, 14).


  Çocuğun ana-baba üzerinde hakları:


  1. Evlâdın annesini iyi yerden almalıdır! Ya'nî çocuğun annesi olacak kız, sâliha ve iyi bir aileden olmalıdır! İleride, çocuk, annesiyle kötülenmemelidir!


  2. Çocuğa iyi isim koymalıdır!

  3. Çocuğuna Kur'ân-ı Kerîmi öğretmelidir!


  4. Çocukları helâl lokma ile beslemelidir! Böyle yapmazsa, haram gıdaların, yemeklerin te'sîri, çocuğun özüne işler, çocukta uygunsuz işlerin meydana gelmesine sebep olur.


  5. Çocuğu yedi yaşından itibâren namaz kılmaya alıştırmalıdır!


  6. Çocuğuna ilim öğretmelidir! Dünya ve âhirette kurtuluş ilimledir.

  7. Çocuklara iyilik etmelidir!


  8. Çocuğu güzel terbiye etmelidir! Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki;


  "Çocuğu güzel terbiye etmek, evlâdın baba üzerindeki haklanndandır." (Beyhakî)


  "Hepiniz, bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evinizde ve emriniz altında olanları Cehennemden korumalısınız! Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz; öğretmezseniz, mes'ûl olursunuz." (Müslim)

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Anne ve babanın çocuklarına karşı belli başlı sorumlulukları vardır. bunlar; çocuklarını terbiyeli yetiştirmek , yama ,içme, okuma gibi ihtiyaçlarını karşılama, çocuklarını sevme ve en önemlisi onlara islamiyeti öğretmektir.
+ Yorum Gönder