+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Ahlak Forumunda Anne-Babaya Karşı Asi Olmak Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Arzu
  Yeni Üye

  Anne-Babaya Karşı Asi Olmak

  Anne-Babaya Karşı Asi Olmak hakkında


  Dinimiz, Müslüman’ın bütün görevlerini iki maddede özetlemiştir.
  Birisi, yalnız Allah'a ibadet etmek, diğeri de O'nun yaratıklarına şefkat ve merhamet göstermektir.

  Anne-Babaya Karşı Asi Olmak.jpg

  Yaratıklar içinde öncelik, anne ve babaya verilmiş, onlara itaat edilmesi emredilmiştir. Çünkü insanı yaratan Allah 'tır. Anne ve baba dediğimiz "ebeveyn" de onun dünyaya gelmesine sebeptirler. Ayrıca onu yetiştirip terbiye edilmesini ve topluma yararlı bir insan haline gelmesini sağlayan kişilerdir. Bu uğurda her türlü fedakarlığa, bir karşılık beklemeden seve seve katlanan onlardır.

  Bu itibarla insan, önce kendisini yoktan var eden Allah'a ibadet etmek, sonra da onun var olmasının sebebi olan anne ve babasına itaat etmekle yükümlüdür. Bu husus Kur'an-ı Kerim 'de (İsra, 17/23) ve hadis-i şeriflerde (Buharî Cihat, 1; Müslim, İman, 36) böylece bildirilmiştir.

  İşte bunun içindir ki, dinimiz anne ve babaya saygısız davranmayı ve âsi olmayı yasaklamış ve bunu büyük günahlardan saymıştır.

  Peygamberimiz:
  "Büyük günahlar, Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya isyan etmek, adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir."Buharî,Eyman,16 buyurmuştur.

  Allah Teâlâ, insanların işledikleri günahlardan, dilediklerinin cezasını ahirete erteleyeceğini, yalnız anne ve babaya yapılan saygısızlığın cezasını ölmeden önce de dünyada sahibine vereceğini, Peygamberimize bildirmişlerdir.

  Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
  "Üç duâ var, bunların kabul olunacağında şüphe yoktur; mazlumun - haksızlığa uğramış olanın- duası, misafirin duası, anne ve babanın çocuklarına olan duaları." Tirmizî,Birr,7
  "Üç şey vardır ki, bunlar ile yapılan amelin faydası olmaz: Allah'a şirk koşmak, anne ve babaya âsi olmak ve savaştan kaçmaktır."Et-Tergib ve't-Terhib,C.3,S.328çBeyrut,1968(Hadisi,Taberânî rivâyet etmiştir.)

  Anne ve babaya, özellikle yaşlandıklarında yapılacak hizmet ve itaat, kişinin cennete girmeyi hak etmesine, aksi ise cenneti kaybetmesine sebeptir. Nitekim Peygamberimiz:
  - Burnu sürtülsün (yani rezil ve rüsvay olsun), yine burnu sürtülsün, yine burnu sürtülsün, buyurunca;
  - Kimin, ey Allah'ın Resûlü? diye soruldu. Peygamberimiz:
  - Anne, babasından birinin veya ikisinin ihtiyarlıklarına yetişip de sonra cennete giremeyenin" buyurdu.Müslim,Birr,3
  Anne ve babaya yapılan saygısızlıkla ilgili Peygamberimizin daha pek çok uyarıları vardır.
  Sonuç olarak şu hadis-i şerifte konuyu bitirelim:
  "Allah'ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı anne ve babanın gazabındadır."Tirmizî,Birr,3
 2. halilrock
  Yeni Üye

  ewt doru anne babaya asi olmak cok yanlıs ama bazen insan karsı cıkabilio ister istemez
 3. Fatma
  Administrator
  Anne ve baba dünyada karşılık beklemeden seven insanlardır. Onlar en güzelini hak ediyor. En iyi muameleyi hak ediyor. Anne ve babalarımıza hak ettiği değeri ve saygıyı vermek boynumuzun borcudur.
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Allahu teala anne ve babalarımıza olan davranışlarımıza çok önem verir. hatta islamiyete göre allahın rızası anne ve babanın rızasından geçer. o yüzden anne ve babalarımıza asi davranmadan önce değil bir kere iki kere daha düşünün. çünkü bedeli çok ağır olacaktır.

+ Yorum Gönder