+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Dinimizde Anne Ve Babaya Saygı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dinimizde Anne Ve Babaya Saygı
  dinimizde anne ve babaya saygı nasıl olmalı 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye


  Dinimizde Anne Ve Babaya Saygı Hakkında Bilgi


  Yavuz Sultan Selim'in tahta geçmesinin, Osmanlı Devleti'nin içte ve dışta çok sıkıntılı günler yaşadığı ve hatta tedbir alınmazsa ikinci bir fetret devrinin Anadolu'nun Şiîleşmesiyle gerçekleşme ihtimalinin kuvvetli olduğu bir döneme rastladığını çok iyi biliyoruz.
  1512 yılının 24 Nisanında sultân olan Yavuz, istirahata çekilmek üzere Dimetoka'ya gidecek olan babasını bizzat uğurlamış, elini öpmüş ve atının yanında yaya yürüyerek gereken saygıyı göstermiştir.
  Hatta Kırım Hanı'nın Şehzade Ahmed'e karşı kendisine destek va'd etmesi karşısında, Yavuz'un şu sözleri söylediği kaynaklarda ifade edilmektedir:
  "Biz saltanat sevdası için İstanbul'a varmadık. Belki babamız yaşlı ve hasta olduğundan, işleri vezirlere havale etti; düşmanlarımız bunu fırsat bilerek halkı isyana teşvik ettiler ve ihtilâller çıkardılar. Kardeşlerim de hevâ ve heveslerinde olup, düşmanı def etmeye muktedir değillerdir. Gayemiz devleti ve dini korumaktır. Ancak bazı devlet adamları babamla aramıza fitne soktular. Ne yapalım. Kader böyleymiş. Yoksa askerimizi alıp babamız üzerine yürümek bize yakışmaz."
  Bu sözleri söyleyen bir devlet adamının babasına saygısızlık ettiği düşünülemez. Yavuz’un evlat makamı ile devlet idaresindeki makamını karıştırmamak gerekir. Evlat olması hasebiyle saygıda kusur etmez. Ancak devletin ve dinin korunması için üzerine düşen görevi yerine getirmedeki makamı bu şekilde hareket etmeyi gerekli kılmıştır.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslamiyet dini anne ve babaya göstrilmesi gereken saygıya çok önem verir. islamiyet dinine göre allahın rıasını almak isteyenler anne ve babalarının da rızasını almak zorundadırlar. anne ve babaya asi olan çocukların işlediği günahın bedeli emin olun çok ağır olacaktır.
+ Yorum Gönder