+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Islam Dininde Ailenin Yeri Ve önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Islam Dininde Ailenin Yeri Ve önemi
  islam dininde ailenin yeri ve önemi nedir 2. Ebru
  Devamlı Üye


  Islam Dininde Ailenin Yeri Ve Önemi İle İlgili Bilgi


  Her şeyi insan için yaratan Yüce Rabbimiz insana çok değer vermiş ve her şeyi insanın mutluluğu için, huzuru için yaratmıştır.
  İnsanın mutlu, huzurlu ve güvende olduğu en önemli yer kişinin anne, baba, eş ve çocuklarından oluşan ve toplumun temelini teşkil eden insanlığın kurduğu ilk kurum olan ailesidir.

  Hepimizin dünyaya ilk gözünü açtığı, ilk eğitimini aldığı, sevinç ve üzüntüsünü paylaştığı, insan sevgisinin kaynağı olan yer ailedir. İnsanın üzerinde hakkı olan kişilerin başında aile fertleri gelmektedir.
  Tarihte olduğu gibi bugün de aile önemini korumaktadır. Kuran-ı Kerim aile hayatını, karşılıklı anlayış, sevgi, saygı ve olgunlukla yürütülebilecek insani bir müessese saymıştır.

  Bütün dinlerin korunması üzerinde durdukları beş temel husustan birisi olan neslin korunması, toplumda çok önemli yere sahip olan aileyi muhafaza etmektir. Yüce dinimiz İslam da buna çok önem vermiş, ailenin sağlıklı olması, sağlam temeller üzerine kurulabilmesi için birçok emir ve tavsiyelerde bulunmuştur.

  Sağlıklı ailelerden oluşan sağlıklı bir toplumun meydana gelebilmesi ve sağlıklı nesillerin meydana gelebilmesi için nikâh dışı ilişkiler, büyük günahlardan kabul edilmiş ve yasaklanmış ve boşanma zorlaştırılmıştır. Zira aileler birleşerek toplumları meydana getirir. Sağlıklı nesiller bu yuvada yetişir, çocuk, ahlaki terbiyeyi aileden alır. Bir toplulukta aile ne kadar sağlam temellere oturur ise, o aileden meydana gelen toplum o nispette sağlam olur.

  Her konuda bizler için en güzel örnek olan Peygamberimiz (sav) evlilik ve aile hayatı konusunda da bizim için en güzel örnektir. O, hanımlarına ve çocuklarına karşı en güzel şekilde davranarak mutlu bir ailenin nasıl olması gerektiğini bizlere göstermiştir. Zira O’nun evi mutluluk kokan örnek bir evdi.

  Nitekim O, “Mü’minlerin iman bakımından en mükemmel olanı, onların ahlak bakımından en güzel olanlarıdır. Onların en hayırlıları da aile fertlerine karşı hayırla muamelede bulunanlarıdır.”(1) buyurmuşlardır.

  Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları olduğunu(2) bildirmektedir. Peygamberimiz de: “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı hayırlı olandır.”(3) buyurmaktadır.

  Mutlu ve huzurlu bir ailenin oluşabilmesi için eşler, birbirlerinin haklarını gözetmeli, kusurları gören değil örten olmalı, kanaatkâr olunmalı, birbirlerine karşılıklı sevgi ve takdir sözleri söyleyerek muhabbet ve sevgi tesis edilmelidir. Zira aile kurumu sevgi, şefkat ve merhamet üzerine kurulmuştur. Aile öncelikle insanın huzur bulacağı bir yuvadır.

  Huzurun temeli sevgi ve merhametten geçmektedir. Bizler Müslümanlar olarak Peygamberimiz (sav)’i kendimize rehber edinmeli ve bizlere gösterdiği nurlu yolda yürümeliyiz ki aile ve toplum hayatımız huzur ve saadetle dolsun, dünya ve ahretimiz mamur olsun. Hutbemi, okuduğum ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyorum: “Kendilerinde sükûn bulasınız diye kendinizden sizin için eşler yaratması O’nun ayetlerindendir. O, aranıza sevgi ve merhamet koydu. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ibretler vardır.”

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslamiyet dini aile içi ilişkilere ve birbirlerine karşı olan ilişkilerine çok önem verir. aile ne kadar bağları güçlü ve sağlam ise toplum içindeki bireyler arasındaki dostluk ve kardeşlikler de o kadar sağlam olur.
+ Yorum Gönder


islamda aile hayatının yeri ve önemi,  ailenin islam dinindeki önemi