+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda İslam'a göre evliliğin rükün ve şartları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  İslam'a göre evliliğin rükün ve şartları nelerdir

  İslâm'a göre evliliğin rükün ve şartları nelerdir hakkında bilgi


  İslâm'a göre nikâhın rükünleri icap ve kabul, sıhhat şartları ise; eşler arasında bir evlenme engelinin bulunmaması, icap ve kabulün süreklilik bildiren bir üslupla ifade edilmesi ve akitte iki şahidin hazır bulunmasıdır. Hanefîler'e göre akıllı ve ergen kimseler kendi nikâhını bizzat aktedebilir. Ancak böyle bir nikâhta kız çocuğu dengi ile emsal mehirden az olmayan bir mehirle evlenmiş olmalıdır. Aksi durumda velinin evliliği feshettirme hakkı doğar. Ancak küçük yaşta evlilikleri engellemek için 1917 tarihli Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnamesi ile vek izni olmadan evlilikte kız çocukları için 17, erkek çocuğu için 18 yaş sınırı getirilmiştir. Çoğunluk mezhep imamlarına göre kız çocuğunun evlenmesinde velisinin izni bir sıhhat şartı sayılırken, Hanefîler'e göre bu menduptur.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  İslama göre evliliğin kuralları öncelikle hem kızın hem erkeğin de rızası olması gerekmektedir onun dışın da hem kızın aile fertlerinin hem de erkeğin aile fertlerinin izinleri olması gerekmektedir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İ,slamiyette evlilik için belli şartlar vardır. bunlar erkeğin ve kızın her ikisininde müslüman olması gerekir. bunun dışında evlenecek olan erkeğin veya kadının yani her ikisininde karşılıklı rızası olması gerekir. onun dışında da kızın anne ve babasının rızasını almış olması gerekir.
+ Yorum Gönder