+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Boşanan kadının mali hakları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Boşanan kadının mali hakları nelerdir


  Boşanan kadının mâlî hakları nelerdir hakkında bilgi


  Boşanan kadın, boşama hangi çeşitten olursa olsun, üç hayız ve temizlenme süresince iddet bekler.417 Bu iddet süresince de kocanın nafaka yükümlülüğü devam eder. Kadın gebe ise, bu yükümlülük doğuma kadar sürer. Ancak Şafiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre üç kez boşanan kadına iddet süresince yalnız mesken temin edilir, giyim, yiyecek ve benzerleri gerekmez.

  Diğer yandan evlilik süresince edinilen mal varlığının kazanılmasında kadının da çakşması ve katkısı dikkate aknarak bir mal ayırımı yoluna gidilmesi gerekir. Batı toplumlarında eşlerin katkısının birbirine yakın olduğu dikkate aknarak, evMHk süresince elde edilen mal varlığının ikiye bölünmesi ilkesi uygulanmaktadır. Son dönemde Türkiye de bu ilkeyi uygulamaktadır. Kur'ân-ı Kerim'de aile konusunda sıkça "ma'rûf" ilkesine vurgu yapılması dikkat çekicidir. Ayette, "Boşanmış kadınlar için, Allah'tan korkan erkekler üzerinde bir hak olarak, örfe uygun (ma'rûf) bir yararlanma hakkı vardır." (Bakara, 2/241) buyurularak, boşandıktan sonrası için bir süre beürtilmediği görülür. Buna göre boşanma yüzünden kadının büyük bir sıkıntıya düşmesi haknde, boşayan kocanın ona karşı iyi biknen örfe göre desteğinin devam etmesi gerektiğine işaret edikr.

  417 bk. Bakara, 2/228.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Boşanan bir kadını mali hakları mirastan yararlanmak geçimlerini sağlayabilecek aylık bir maaş bağlanması ve koruma altına alınması boşanan bir kadının haklarındandır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Boşanan kadın boşanırken kocasının sahip olduğu mirasta hak sahiptir. yani kocası ona mirasının yarısını yada bir kısmını vermek zorundadır. onun dışında boşandıklarında eğer çocukları varsa ve anneye verilmişse işte o zaman koca anneye belli zaman aralıklarında eski eşine nafaka vermek zorundadır.
+ Yorum Gönder