+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Çocukları emzirme ve geçimini sağlama dini bir görev midir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Çocukları emzirme ve geçimini sağlama dini bir görev midir

  Çocukları emzirme ve geçimini sağlama dinî bir görev midir hakkında
  bilgi  Kur'ân-ı Kerim'd e çocukların emzirilmesi ve aile harcamaları konusunda şöyle buyrulur: "Anneler, çocuklarım emzirmeyi tamamlatmak isteyen için, tam iki yıl emzirirler. Annelerin yiyecek ve giyeceğini, iyi bilinen örfe uygun olarak sağlamak, çocuğun babasına aittir. Bununla birlikte herkes ancak gücüne göre yükümlü olur. Ne çocuğu yüzünden anne, ne de çocuğu yüzünden baba zarara uğratılmasın."(Bakara, 2/233)

  Yukarıdaki ayette, küçük çocukların iki yıl süreyle anne sütü ile beslenmesi, bu çocuk ve annesi ile ilgili harcamaların baba üzerine gerekli olduğu belirtilir. Çoğunluk âlimlere göre bu ayet, bütün annelerle ilgilidir. Kocanın, bu harcamaları iyi bilinen örfe ve ekonomik gücüne göre sağlaması gerekir. Aşağıdaki ayetler bunu bildirir: "Varlıklı olan kimse, nafakayı varlığına göre versin. Rızkı kendisine daraltılan yoksul da nafakayı Allah'ın ona verdiğinden versin. Allah, hiç kimseye ona verdiğinden başka bir şey yüklemez. Allah, bir güçlüğün arkasından kolayhk verir."(Talâk, 65/7)

  "Boşanan kadınları, gücünüzün yettiği kadar ikamet ettiğiniz yerin bir bölümünde oturtun." (Talâk, 65/6)

  Ebu Süfyan'm karısı Hind binti Utbe'nin sorusu üzerine, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi ve seiiem), Ebu Süfyan'm malından kendisine ve çocuklarına yetecek kadarını, iyi bilinen örfe göre alabileceğini bildirmiştir.422

  Çoğunluk bilginlere göre, annenin süt emzirme süresi iki yıldır. Ebu Hanife ise, "Çocuğun ana karnında taşınması ile sütten kesilmesi 30 aydır." (Ahkâf, 46/15) ayetine dayanarak bu sürenin 2,5 yıl olduğunu söylemiştir. Ancak öz anne bir özründen dolayı çocuğu emziremezse, sütanne tutulur. Eşler anlaşarak çocuğu iki ya da iki buçuk yıldan önce de sütten ayırabilirler. Hz. Peygamber, oğlu ibrahim bir yıl on aylık iken vefat edince; "Şüphesiz ki onu emziren kadın cennettedir."423 buyurmuştur. Çocuğu, sütanne emzirirse, "süt hısımlığı" oluşur ve nesep akrabası gibi evliliğe ilişkin haramkklar doğar.424


  422 Buhârî, büyü', 95; Nesâî, kudât, 31; İbn Mâce, ticârât, 65.
  423 Buhârî, cenâiz, 91, edcb, 109; İbn Mâce, cenâiz, 27; Ahmed İbn Hanbel, age, IV, 284.
  424 bk. Nisa, 4/23; Talâk, 65/6; Buhârî, şehâdât, 7, nikâh, 20, 27, 117; Müslim, radâ, 1, 2, 9, 12.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  çocukları emzirme süresi dini açıdan iki yıldır geçimin sağlamak için emzirmeyi bırakan bir kadının bir günah işlemediğini düşünüyorum sonuçta zor durumda olduğu için böyle bir şey yapmaktadır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Çocukları emzirerek geçimini sağlayan bir annenin dini bir görev olup olmadığını tam olarak bilmiyorum . ama bence bu kadın helal yolda hem geçimini sağlayacak olan parayı kazanır hemde süt ihtiyacı olan bir çocuğu besleyerek sevaba girmiş oluyor..
+ Yorum Gönder