+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Ana- baba ve diğer hısımların geçim masrafları kime aittir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Ana- baba ve diğer hısımların geçim masrafları kime aittir

  Ana- baba ve diğer hısımların geçim masrafları kime aittir kısaca bilgi  Ana baba yoksul düşer veya yaşlanıp çakşamaz olursa, ilgi ve bakım yükümlülüğü çocuklara aittir. Kur'ân'da şöyle buyurulur: "Rabbin ancak kendisine ibadet etmenizi, bir de ana babaya iyilikte bulunmanızı emretti." (isrâ, 17/23)

  "Bana ve ana babana şükret."(Lokman, 3i/H)

  "Eğer ana baban, seni hakkında bir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Bununla birlikte bu dünyada onlarla iyi geçin."(Lokman, 31/15)

  Ashâb-ı kiramdan birisi, izinsiz olarak oğluna ait bir maldan almıştı. Oğlunun şikayeti üzerine Allah'ın elçisi şöyle buyurmuştur: "Sen ve malın babana aitsiniz."425 Ancak ana babanın çocuklarının mak üzerindeki bu hakkı, yoksul ve muhtaç duruma düş-meleriyle sınırlandırılmıştır. Çünkü miras ayetleri inince,426 ana babanın, ölen çocuklarının malları üzerindeki hakları bekrlenmiş ve buna bir sınır getirilmiştir. Buna göre ana babanın, çocuklarından nafaka isteyebilmesi için yoksul olmaları gerekir. Aksi durumda geçim masrafları kendi mal ve gelirlerinden karşılanır. Yine nafaka yükümlüsü olacak çocuk ve torunun da bunu vermeye gücünün yetmesi gerekir. Güç yetme ya zengin olmakla veya çalışıp kazanma gücüne sahip olmakla gerçekleşir.

  Ana baba sağlıkk olup, çalışmaya gücü yetse bile, yoksul durumda olunca çocuk ve torunlarından geçim desteği alabilir. Bu duruma göre ana baba ve eş dışındaki hısımlar zengin olur veya çalışmaya gücü yeterse kendilerine nafaka yardımı yapmak gerekmez.
  Bir erkek yoksul da olsa, ana babasına ve eşine bakmakla yükümlüdür. Bunun dışındaki hısımların geçim masraflarını karşılaması, zengin olması veya çalışıp kazanma gücüne sahip bulunması durumunda gerekli olur. Ancak Mâlikîler'e göre yoksul olan çocuk, çalışıp kazanma gücüne sahip olsa bile ana babasına nafaka vermesi gerekmez.
  Câbir' İÜ (radtyallahu anh) naklettiği bir hadiste şöyle buyurulur: "Sizden biriniz yoksul düşerse, önce kendi ihtiyaçlarını karşılasın. Bundan artarsa aile fertlerinin ihtiyaçlarına sarfetsin, yine artarsa diğer hısımlarına harcasın."427

  Mâlikîler'de tercih edilen görüşe göre ise, ana baba çalışmaya gücü yetince çocuklarından nafaka isteyemez.428

  425 Serahsî, Mebsût, V, 322; Kâsânî, age, IV, 30. bk. Nisa, 4/12.
  427 Ebû Dâvûd, itâk, 9; Nesâî, büyü', 84; Ahmed ibn Hanbel, age, III, 205.
  428 bk. Kâsânî, age, IV, 36; İboü'l-Hümâm, age, III, 347; İbn Abidîn, age, II, 923; İbn
  Kudâme, age, VII, 595.
 2. NAZLI
  Bayan Üye

  Anne ve baba ve diğer hısımların masrafları anne baba yapamadığı süreçte bu çocuklara aittir. Anne baba zengin ise bu masrafı çocuklarının karşılaması zorunlu değildir.Çocuk evli ise eşine ve çocuklarına bakmakla yükümlü aynı zamanda anne babasına ve akrabalarına da gücü yetebildiği kadar yardım edebilir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Anne veya babanın geçim masrafları eğer onlar karşılayamıyorsa ve çocukları karşılayabiliyorsa o zaman çocuklara aittir. eğer çocukları çok küçük ise anne ve babanın masrafları onların anne ve babalarına aittir. eğer karşılayabiliyorlarsa tabiki de.
+ Yorum Gönder