+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Erkek ve kız çocuğu arasında ayırım yapmak caiz midir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Erkek ve kız çocuğu arasında ayırım yapmak caiz midir

  Erkek ve kız çocuğu arasında ayırım yapmak caiz midir kısaca


  Doğacak çocuğun erkek veya kız olması bilimin sınırlarını aşan, Yüce Allah'ın dilemesine bağlı bir konudur. Kur'ân'da şöyle buyur ulur: "Allah dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları verir. Yahut onları, hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini kısır yapar. O her şeyi bilen, her şeye gücü yetendir." (şûra, 42/49, 50). İslâm, doğan her çocuğu cinsiyet ayırımı yapmadan eşit tutmayı ister. Allah adaletlidir, insanların da adaletli davranmasını emreder.430 Nitekim İslâm gelmezden önce insanların kız çocuklarını hor görmesi, hatta onları diri olarak toprağa gömme uygulaması Kur'ân'da şöyle kınanır: "İnsan, diri olarak toprağa gömülen kız çocuğunun, hangi suçtan dolayı öldürüldüğü konusunda sorguya çekildiğinde!" (Tekvîr, 81/8, 9)

  Enes ibn Mâlik'ten (radıyaiiahu anh) rivayete göre, bir adam çocuğunu öperek dizine oturtmuştu. Daha sonra gelen kız çocuğuna ise aynı ilgiyi göstermeyip önüne oturtunca, olayı izleyen Allah'ın Rasûlü şöyle buyurmuştur: "Çocukların arasında eşit muamele yapmaksın."431

  Erkek çocuklarına göre daha çok korunmaya ve şefkate muhtaç olan kız çocukları için çeşitli hadisler vardır. Bazıları şunlardır: Ukbe ibn Amir'den (radıyalkhu anh), RasÛlÜllah'in (salklkhu aleyhi ve seiiem) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Kimin üç kız çocuğu olur, onlara gücünün yettiği ölçüde sabreder, yedirir, içirir ve giydirir s e, bunlar kendisi için kıyamet gününde ateşe karşı bir perde olurlar."432 Ebu Saîd el-Hudrî'den (radıyalkhuanh) rivayete göre, Nebî (saiiaiiahu aleyhi ve seiiem) şöyle buyurmuştur: "Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi olur, bunları eğitir, evlendirir ve kendilerine iyi davranırsa cennete girer."433 Hz. Peygamber Sürâka İbn Mâlik'e şöyle demiştir: "Sana en üstün sadakayı haber vereyim mi? Boşanmak veya kocası ölmek suretiyle sana dönen ve senden başka sığınacağı kimsesi olmayan kızma sahip çıkmandır."434

  Sevgi, ilgi ve davranıştaki eşitlik yanında, sağlığında iken mal bağışı konusunda da çocuklar arasında bir ayırım yapmamak gerekir. Aksi halde aile içinde fitne çıkar, bu durum sıla-i rahmin kesilmesine yol açar. Beşir İbn Sa'd'm karısı, oğlu Numan İbn Beşir'e bir miktar mal bağışında bulunmak istemişti. Hz. Peygamber diğer çocuklarına bağış yapılmadığını öğrenince, "Allah'tan korkunuz ve çocuklarınız arasında eşit davranınız. Ben çocuklardan birisini üstün görecek olsaydım kadınları üstün tutar ve tercih ederdim."435 buyurmuştur.
  Miras konusunda kız çocuğu erkek kardeşi ile birlikte mirasçı olunca, onun yarısı kadar pay aldığı halde,436 bağış konusunda kız-erkek ayırımı yapmaksızın eşit muamele edilmelidir. Hanefî'ler'de fetvaya esas olan, Şâfiîler'de tercih edilen görüş budur.

  İmam Muhammed'e ve Şâfiîler'den başka bir görüşe göre ise, çocuklara yapılacak bağış konusunda, miras payları dikkate akna-rak amel edilmelidir.


  430 bk. Nahl, 16/90.
  431 Buhârî, edeh, 12, 13.
  432 İbn Mâce, edeb, 3
  433 Ebû Dâvûd, edeb, 120, H. No: 5147, 5148. bk. Tirmizî, birr, 13, H.No:1912.
  434 İbn Mâce, edeb, 3, H. No: 3667.
  435 Buhâri, hibe, 12,13; Müslim, hibât, 13; Ebû Dâvûd, büyü', 83; Ahmed ibn Hanbel, age, IV, 275, 278.
  436 bk. Nisa, 4/11.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  erekek ve kız çocuğu arasında ayırım yapmak caizdir bana göre çünkü doğan çocuğun kız veya erkek olmasını isteyen yüce allahtır o dilediği için olmuştur onun için ayırım yapmak caizdir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Bir anne veya babanın çocukları arasında kız veya erkek diye ayrım yapması dinen caiz değildir ve günahtır. sadece erkek veya kız olarak değil çocuklarının arasında ayrım yapan anne ve baba allah katında büyük bir günah işlemiş olurlar.
+ Yorum Gönder