+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Evlat edinmek caiz midir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Evlat edinmek caiz midir

  Evlat edinmek caiz midir hakkında bilgi


  islamda evlat edinmek caiz değildir yalnız o evladı da öz evladın kadar sevecek ve aynı değeri verecek olursan işte o zaman caiz olmaz.
  İslâm'dan önce evlat edinmek yaygın bir adetti. Hatta Hz. Peygamber de, nübüvvetinden önce bu örfe göre Zeyd ibn Hârise'yi evlat edinmişti. Çünkü daha önce köle statüsünde olan Zeyd'i babası ve amcası satın alıp serbest bırakmak istemiş, Hz. Peygamber ise onu; dilerse kendi yanında kalma, isterse ailesinin yanma dönme konusunda muhayyer bırakmıştı. Bunun üzerine Zeyd, Hz. Peygamber'e hitaben: "Senden başka bir kimse istemem, sen hem babam hem de amcam yerindesin." dedi ve Rasûlullah'ı tercih etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber onu evlat edindi. İslâm'dan önceki dönemde evlatlık evlat edinenin oğlu veya kızı olarak anılır, mirasçı olur, eşi de gelin kabul edilirdi.
  evlat-edinmek-caiz-midir1.jpg
  İslâm evlatlık müessesesini kaldırdı ve her çocuğun nesep hısımlarına nispet edilmesi prensibini getirdi. Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Muhammed sizin erkeklerinizden kimsenin babası değildir."(Ahzâb, 33/40) .

  "Çocukları babalarına nispet ederek çağırınız. Bu, Allah'ın nezdinde daha doğru ve adalete daha uygundur." (Ahzâb, 33/5)

  Hatta Allahu Teâlâ, Rasûlü'ne evlatlığı Zeyd'in boşadığı Zeynep binti Cahş ile evlenme izni vererek evlatlığın evliliğe yansıyan yönünü de kaldırdı. Bu evlilik ayette şöyle ifade buyuruldu: "Mademki Zeyd o kadından ilişiğini kesti, biz onu sana eş yaptık. Ta ki evladıklarmm kendilerinden ilişkilerini kestikleri eşlerini almakta müminler üzerine güçlük olmasın."(Ahzâb, 33/37)

  Ancak şunu belirtelim ki, bk yetim veya öksüzün ya da yoksulun himayesi, okutulup evlendirilmesi, bir iş sahibi yapılması İslâm'da büyük ecir kazandırır. Kendi nüfusuna tescil yaptirmaksızın bu gibi himaye ve yardımları İslâm teşvik eder. Bunlar bir çeşit manevî evlat olur. Fakat bu durum mirasçı olmayı, nesep hısımı sayılma}! ve erginlik çağından sonraki mahremiyeti ortadan kaldırmaz. Allah Elçisinin şu hadisi ile bu konuyu noktalayalım: "Kim Islâmi devirde, babası olmadığını bildiği halde, babasından başkasına mensup olduğunu iddia ederse ona cennet haram olur.444

  444 Müslim, iman, 114. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Bir ailenin evlat edinmesi şöyle caiz değildir. eğer evlat edindiğin çocuğu öz evladın kadar sever ve değer verirsen işte o zaman caiz olmaz. eğer evlatlık aldıysanız o çocuğa onun annesi ve babası olmadığınızı söylemek zorundasınız.
+ Yorum Gönder