+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Evliliğin mahkeme yoluyla sona erdirilmesinde boşanma sebebi sayılabilen haller nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Evliliğin mahkeme yoluyla sona erdirilmesinde boşanma sebebi sayılabilen haller nelerdir

  Evliliğin mahkeme yoluyla sona erdirilmesinde "boşanma sebebi" sayılabilen
  haller nelerdir kısaca  Erkeğin boşama yetkisi bulunduğu için, daha çok kadının mahkemeye başvurması durumunda dikkate aknması gereken boşanma sebepleri şunlardır:

  a) Hastalık ve kusur. Evliliğin devam ettirilmesini zorlaştırıcı nitelikteki hastalık ve kusurlar kazâî boşanma sebebi sayılmıştır. Erkekte cinsel birleşmeye engel teşkil edecek bir hastalık veya kusurun bulunması bu niteliktedir. Akıl hastalığı, cüzzam gibi hastalıklar ise, İmam Muhammed'in de içinde bulunduğu çoğunluğa göre her iki eş için de ayrılma sebebidir. Ancak eşin bu sebebe dayanabilmesi için, ilk evlilik sırasında bu hastalık veya kusurdan haberdar olmaması, öğrendikten sonra da razı olmamış bulunması gerekir. Böyle bir hastalık yüzünden başvurulunca, iyi olma ümidi yoksa hâkim hemen karar verir, iyi olma ümidi varsa boşamayı bir yıl erteler. Böyle bir tefrik bir bâin boşama sayılır.
  Kadî Şurayh, Zuhrî ve Ebu Sevr gibi bazı fakihler, boşanma sebeplerini yukarıdaki hastakklarla sınırlı tutmaz ve "karşı eş için evliliği çekilmez hale getiren her türlü hastakk ve kusur" u bir boşanma sebebi sayarlar.

  b) Kocanın nafakayı temin etmemesi: Eşinin ve küçük yaştaki çocuklarının nafakasını temin etmek koca üzerine vaciptir. Ancak Hanefîler'e göre kocanın eşinin masraflarını karşılamaması veya karşılayamaması bir boşanma sebebi değildir. Bu durumda kadın gerektiğinde mahkemeye başvurarak nafakayı tahsil etme hakkına sahiptir. Diğer üç mezhebe göre ise, koca nafakayı temin etmez ve nafaka için görünen ve bilinen bir malı da bulunmazsa, hâkime başvurarak boşanma talebinde bulunabilir. Dayandıkları delil, bu durumun "zarar vererek kadınları tutmak" (Bakara, 2/231) olarak yorumlanmasıdır. Bu tür ayrılık; İmam Şafiî ve Ahmed İbn Hanbel'e göre bir fesih, İmam Mâlik'e göre bir Ric'î talaktır.

  c) Terk ve gaiplik: islâm hukukunda kaybolan, nerede olduğu, ölü mü diri mi bulunduğu bilinmeyen eş için mefkud terimi kullanılır. Bu kimsenin ölümüne hükmedebilmek için Ebu Hanife ve Şafiî'ye göre 90 yaşına kadar veya yaşıtları göçünceye kadar beklenir. Bundan sonra ölümüne hüküm verilir. Bu iki mezhebe göre kayıplık bir boşanma sebebi değildir. İmam Mâlik'e göre ise son haber alma tarihinden itibaren 4 yıl geçtikten sonra kadın bu sebeple kocasından boşanmayı talep edebilir.

  Kocanın sağ olduğu bilindiği halde evine dönmezse buna gâib denir. Hanefî ve Şâfıîler bu durumu da boşanma sebebi saymazlar. Mâlikîler'e göre gaiplik bir yıl ve daha fazla, Hanbelîler'e göre ise altı ay ve daha fazla sürmüş olursa, hâkim belirli şartiarla boşanmaya karar verebilir. 1917 tarihli Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnamesi bu konuda Mâlikîler'in görüşünü kanunlaştırmıştir.459

  d) Kötü muamele ve şiddetli geçimsizlik: Hanefî ve Şâfıîler kötü muamele ve şiddetli geçimsizliği de bir boşanma sebebi saymazlar. Ara bulma ve geçimsizliği gidermek için gerektiğinde mahkemeye başvurmayı yeterli görürler.

  Mâlikîler'e göre kocasının kendisine kötü muamelede bulunduğu kadın, hâkime başvurarak boşanma talebinde bulunabilir. Bunu ispat ederse hâkim boşamaya karar verir. İspat edemezse, hâkim uygun iki kişiyi hakem seçer, bunlar tarafların arasını bulmaya çakşırlar, bu mümkün olmazsa boşama yoluna giderler.

  Hakemlerin vereceği boşama kararı, eğer kusur kocada ise bâin talak, kadında ise muhâlea sayılır.

  459 H.A.K. mad. 127.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  günümüzde boşanmanın önemli sebeplerinden olan şiddetli geçimsizlik ve aldatma olaylarıdır bu olaylar yaşandığında genellikle mahkeme yoluyla boşanmalar gerçekleştirilmektedir .
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Aile içi şiddetli geçimsizlik, karşılıklı olan sevgi ve saygının sona ermiş olması ,kocanın karısını sürekli olarak dövmesi veya erkeğin kadının ve çocuklarının rızkını kumara yatırması boşanmaya sebebiyettir. bu sebeplerin yaşandığı evliliklerin bitirlimesi en hayırlı şeydir.
+ Yorum Gönder