+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Müslüman tüccarın günlük hayatta dikkat etmesi gereken başlıca etik değerler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Müslüman tüccarın günlük hayatta dikkat etmesi gereken başlıca etik değerler nelerdir
  Müslüman tüccarın günlük hayatta dikkat etmesi gereken başlıca etik değerler nelerdir kısaca bilgi


  islâm'da ticaretle ilgili, ayet ve hadislerde yer alan ortak nitelik, ticarî ve iktisadî hayatta aldanma, aldatma ve bu yolla oluşacak haksız kazancı önlemek ve karşıkkLı risk ilkesini hâkim kılmak olarak özetlenebilir. Kur'ân'da ticaret ahlâkı bozulan, ölçü ve tartida hile yapan Medyen halkının durumu şöyle bildirilir: Medyen'e peygamber olarak gönderilen Şuayb (aieyhisseiâm) şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin için ö'ndan başka ilah yoktur. Ölçü ve tartıyı eksik tutmayın. Ey kavmimi Ölçü ve tartıyı adaletle ve tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın." (Hûd, 11/84-85)

  İslâm ümmetine de, Medine'ye hicret sırasında yolda indiği nakledilen ayetlerde ilk uyarı "doğru tartı" konusunda yapılmıştır. "Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar insanlardan bir şey ölçüp alırlarken, tam olarak ahrlar. Fakat başkalarına ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik verirler."
  (Mutaffifin, 83/1-3)
  Başka ayetlerde de mü'minler haksız kazanca karşı şöyle uyarılır: "Karşılıklı rızaya dayanan ticaret yolu dışında, mallarınızı aranızda batıl (haksız ve haram) yollarla yemeyin." (Nisa, 4/29)

  "Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir bölümünü haram yollardan yemeniz için onları, hâkimlere (ve yöneticilere) vermeyin."
  (Bakara, 2/188)

  "Allah alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır." (Bakara, 2/275)

  "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı anmaya (namaza) koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." (Cuma, 62/9-10)
  Ticareti ortaklık yoluyla yapanlar için Kur'ân'da ve bazı kutsî hadislerde önemli uyarılar yer alır. Ayette şöyle buyrulur: "Doğrusu, ortakların çoğu birbirinin haklarına tecavüz ederler. Ancak iman eden ve salih amel işleyenler bunun dışındadır. Bunların sayısı ne kadar da azdır!" (Sâd, 38/24)

  Kutsi bir hadiste şöyle buyrulur: "Yüce Allah şöyle buyurmuştur: iki ortak birbirine hıyanet etmediği sürece, üçüncüsü benim. Eğer onlar birbirine hıyanet ederlerse ben aralarından çekilirim."477

  Yine hadislerde şöyle buyrulmuştur:
  "Allah'ın kudret eli, ortaklar birbirine hıyanet etmediği sürece, onların üzerindedir."478
  "Kârın paylaşılması, ortakların serbestçe belirlediği şarûara göre olur. Zarara katlanma ise sermaye oranlarına göredir."479

  Hz. Peygamber (sailalkhu aleyhi ve seiiem) kendisi de bizzat alışveriş yapmış, borçlanmış, rehin vermiş, ortaklık yapmıştır. O, insanlar çeşitli ticaret muameleleri yaparlarken peygamber olmuş ve onları ticaretlerinde serbest bırakmıştır. Ancak ticaret hayatında faiz, karaborsacılık, yalan, hile, gabin ve garar gibi haksız kazanca yol açabilen şeyler yasaklanmış, hak sahibinin hakkını alabildiği ve haksızlık yapmak isteyenin dışlandığı bir ekonomik sistem hedeflenmiştir. Allah'ın elçisine en üstün kazancın hangisi olduğu sorulunca şöyle cevap vermiştir: "Kişinin elinin emeği ve mebrûr alışveriştir."480 Mebrûr alışveriş; yalan yere yemin ve aldatma karışmayan ticarî muameleyi ifade eder.
  Allah elçisinin, ticaret yapanlara ilişkin öğütlerinden bazıları şöyledir:

  "Sözü ve muamelesi doğru tüccar, kıyamet gününde arşın gölgesi altindadır."481

  "Bir kimse, gıda maddelerini toplayıp günün rayiç fiyatı ile satsa, sanki onu yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmış gibi sadaka ecri alır."482

  "Ily tüccar topluluğu! Hiç kuşkusuz, alışverişe boş söz ve ya-l.ııı yere yemin çokça karışır. Bu yüzden, bu eksikliği sadakalarını/la telafi ediniz!"483

  "Dürüst, sözüne ve işine güvenilen tüccar, nebiler, sıddiklar w şehitlerle beraberdir."484

  477 Ebu Davud, büyü' 26
  478 Ebu Davud, büyü' 26
  479 İbn Mâce, ticârât 63
  480 Ahmed b. I kınbel, age, 3/466 ""
  481 İbn Mâce, ticârat, 1. "''
  482 İbn Mace, ruhun, 16. 1
  483 Ebu Dâvûd, büyü', 1.
  484 Termizi, büyü', 4; İbn Mâce, ticârât, 1; Dârimî, büyü', 8.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  mslüman bir tüccar başta yalan söylememeye dikkat etmelidir ondan sonra kimsenin hakkına girmemelidir ve en sonunda da satacağı mallara dikkat etmelidir işe yaramayan bir eşyayı müşteriye vermemelidir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Müslüman bir tüccar haram yememeye dikkat etmeli ve faizle çalışmamalıdır. sattığı malı daha fala para kazanabilmek için pahalılaştırmamalı. eğer helal çalışıyorsa allah zaten onun rızkını arttır.
+ Yorum Gönder