+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Sünnete uygun bir düğün nasıl olmalıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Sünnete uygun bir düğün nasıl olmalıdır

  Sünnete uygun bir düğün nasıl olmalı kısaca bilgi

  Sünnete uygun bir düğünü, aslında tercihlerini sünnete göre yapmaya duyarlı halkın örfü belirlemelidir ve nitekim belirlemiştir Örf, halkın belirli sosyal davranışları ve toplumsal tercihleri kabul edip benimsemesi, yaygınlaştırması ve gelenekleştirmesidir Bin yıldan beri Müslüman olan toplumumuzun tercih ve kabullerini sünnete göre yeniden kritize etmek ve sünnet şablonuna uyan toplu davranış biçimlerini yaşatmak aslında en mâkul olanıdır Bilhassa düğünler toplum reflekslerinin en canlı örnekleridir Halkın dinî ve inanç yapısını, yaşayış biçimini, tercihlerini, zevklerini, anlayışlarını ve hoş görülerini ilk bakışta düğünleri ele verir  Sünnete uygun bir düğün diyerek dar bir şablon çizmek, aslında en başta sünnete uygun düşmez Düğün şablonumuz her şeyden önce tüm haramlara kapalı, tüm mubah tercihlere açık olmalıdır Nitekim söz konusu olan düğündür ve bunu halk yapar Halk ise Müslümandır Müslüman halkımız, gelenekleriyle taşları aslında yerli yerine koymuştur  Öyleyse, Müslüman toplumun tercihi olan program alınır, sünnet açısından göze batan noktalar varsa düzeltilir; ama mubah davranış kalıpları daraltılmaz Bulunduğumuz yörenin haram olmayan tercihlerini ve günah unsuru taşımayan geleneklerini yaşatmamızda sünnet açısından hiçbir sakınca yoktur  Öyleyse, Müslüman toplumun tercihi olan program alınır, sünnet açısından göze batan noktalar varsa düzeltilir; ama mubah davranış kalıpları daraltılmaz Bulunduğumuz yörenin haram olmayan tercihlerini ve günah unsuru taşımayan geleneklerini yaşatmamızda sünnet açısından hiçbir sakınca yoktur

  Düğün esnasında nelerin sünnet olduğunu hatırlayalım:  1- Düğün programının yeri, şekli, tarzı, muhtevası düğüne katılacak insanların meşrû çizgileri de dikkate alınarak karşılıklı rızâ ile tesbit edilir Halkın gönlü hoş tutulmaya çalışılır Haram bir şey istenmedikçe, halkın istek ve dileklerine cevap vermeye gayret edilir  2- Düğünün amacı, evliliği halka duyurmaktan ibârettir Nitekim Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm: “Evliliğin alâmeti nikâhın îlân edilmesidir” buyurmuştur1  3- Düğünde yemek vermek sünnettir  Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm, Abdurrahman bin Avf radiyallahü anh’ın üzerinde zâferân kokusu (düğünde sürülen koku) görünce sordu:  “Bu ne hal?”

  Abdurrahman bin Avf radiyallahü anh: “Bir kadınla bir miktar altın mehir karşılığında evlendim” dedi  Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm:  “Allah mübârek eylesin Fakat bir koyunla da olsa düğün ziyâfeti ver” buyurdu2

  Enes bin Mâlik radiyallahü anh anlatmıştır: Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm’ın bir düğününde annem yemek hazırlamış, göndermişti Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm bana:  “Onu koy Git filanı, filanı, filanı ve karşılaştığın herkesi çağır” buyurdu ve bir çok adamın ismini söyledi Gittim, Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm’ın adlarını söylediği kimseleri ve rastladığım herkesi çağırdım Üç yüz kadar kişi geldiler  Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm:  “Onar onar halka yapsınlar ve herkes yesin” buyurdu İlk gurup doyuncaya kadar yedi, kalktı Sonra diğer gurup doyuncaya kadar yedi, sonra diğer gurup yedi Herkes yedikten sonra Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm:

  “Yâ Enes! Sofrayı kaldır!” buyurdu  Ben de sofrayı kaldırdım Fakat yemeği ilk koyduğumda mı daha fazlaydı, yoksa kaldırdığımda mı fazlaydı; bilemedim”3  Sabit el-Buhânî radiyallahü anh anlatmıştır: Hz Enes’e: “Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm Zeyneb radiyallahü anhânın düğün ziyafetini ne ile yaptı?” diye sordum Hz Enes radiyallahü anh:  “Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm sahabelerine doyup terk edinceye kadar ekmek ve et ziyâfeti verdi” dedi4  4- Düğün ziyâfetinde fakîrler ihmal edilmez, muhakkak çağırılır Hz Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm: “Yemeğin en şerlisi fakîrlerin çağırılmayıp, zenginlerin çağırıldığı düğün yemekleridir” buyurmuştur5  5- Düğünde harama girmeksizin meşrû çerçevede eğlenmeye imkân verilir Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm: “Gayr-i meşrû birleşme ile meşrû evliliği birbirinden ayıran şey, def çalmak ve ilân etmektir” buyurmuştur6  Rubey binti Muavviz radiyallahü anhâ anlatmıştır: Ben gelin olduğumun kuşluk vaktinde Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm evlenme törenime geldi O sırada küçük kızlarımız deflerini çalmakta ve Bedir günü şehit düşen atalarının kahramanlıklarını nağme ile dile getirmekte idiler Nihayet içlerinden biri: “Aramızda yarını bilen bir Peygamber vardır” dedi Bunun üzerine Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm:

  “Bu sözü bırak da, bundan önce söylediklerini söylemeye devam et” buyurdu7  6- Evlenen çiftler tebrik edilir ve hayır duâ edilir Ebû Hüreyre radiyallahü anh bildirmiştir: Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm evlenen insanı tebrik edeceği vakit: “Allah mübârek etsin Tebrik ederim Allah sizi mutlu kılsın ve sizi hayırla bir araya getirsin” buyururdu8

  Yukarıda zikredilen temel ölçüler çerçevesinde, imkânlar ölçüsünde, Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ifâdesiyle, ulvî hüzünleri ve Rabbânî aşkları seslendirecek biçimde9 meselâ ilâhîler, kahramanlık türküleri veya geleneklerimizde olduğu şekliyle mevlitler okuyan bir grup varsa düğün programına alınabilir Günün anlam ve önemini belirten ve eşler arası görev ve yükümlülükleri konu alan kısa konuşmalara yer verilebilir Küçük parodilerle, skeçlerle, eğlendirici ve düşündürücü oyunlarla, ulvî zevkleri tahrik eden şiirlerle ve hoş vakit geçirmeye yönelik küçük çaplı yarışmalarla düğün programı zenginleştirilebilir Harama girmemeye, nefsi ve şehveti tahrik edecek biçimde kadın-erkek karışık şarkı, türkü, oyun ve sâir eğlencelere yer vermemeye, düğünün bütün safhalarında düğün gerekçesiyle de olsa israftan ve savurganlıktan kaçınmaya azamî özen gösterilmelidir  Düğün sonunda evlenen çiftler tebrik edilmeli, hayırlı bir evlilik hayatı ve hayırlı nesiller dilemelidir  DİPNOTLAR:

  1- Nesâî, Nikâh, 72;

  2- Nesâî, Nikâh, 74, 75; Müslim, Nikâh, 79, 80; Tirmizî, Nikâh, 10;

  3- Mektûbât, s 114; Nesâî, Nikâh, 84; Müslim, Nikâh 94; Buhârî,4/234;

  4- Müslim, Nikâh, 91;

  5- Müslim, Nikâh, 110;

  6- Tirmizî, Nikâh, 6;İbn-i Mâce, Nikâh, 1896;

  7- Tirmizî, Nikâh, 1096;

  8- Tirmizî, Nikâh, 7;

  9- İşârâtü’l-İ’câz, s 72

  Selam ve dua ile  Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min)

  kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz  Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71
 2. Zehramestel
  Devamlı Üye

  cok güzel ve faydali bir paylasim olmus Allah c.c. razi olsun
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Düğün yapmanın en büyük amacı evlenecek olan kişilerin evliliklerini herkese duyurmaktır. Bu düğünler yapılırken bir çok kurala uyarak yapılmalıdırlar. Bu düğünlerde kadınlar ile erkekler bir arada bulunmamalıdır ve zengin, fakir ayırt edilmeden tüm dost ve akrabalar davet edilmelidir. Bu düğünlerde yapılan ikramlar alkol gibi haram içeceklerden kesinlikle olmamalıdırlar.
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Sünnete uygun bir düğün yapmak isteyen çiftler önce düğün yeri ve organizasyonuna dikkat etmelidir. davetlilere verecekleri yemeğin dine uygun olması gerekir. ayrıca yapılacak düğünde davetli olarak mutlaka fakirlerin de çağırılması gerekir. onları dışlamak yapılacak olan düğünün sünnetli bir düğün olmasını engeller.

+ Yorum Gönder