+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Allah'ın Zati ve Subuti Sıfatları ve Anlamları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Allah'ın Zati ve Subuti Sıfatları ve Anlamları

  Allah'ın Zati ve Subuti Sıfatları ve Manaları hakkında bilgi


  Allah Teala Zati ve Subuti Sıfatlarıyla tanınır ve bilinir. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın Zati ve Subuti Sıfatlarını bildirmektedir.

  Zati Sıfatlar
  1.Vücud : Var olmak demektir.
  2.Kıdem : Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur.
  3.Beka : Allah'ın varlığının sonu yoktur.
  4.Vahdaniyet : Allah birdir.
  5.Muhâlefetü'n li'l-havâdis: Sonradan olanlara benzememek demektir. O, herşeyinde benzersizdir.
  6.Kıyam binefsihi : Allah'ın bizzat varolduğunu, varolmak için başka bir varlık ya da nedene muhtaç olmadığını dile getirir.

  Subuti Sıfatlar
  1.Hayat : Allah hakiki ve ezeli hayat ile diridir. Her canlıya O, hayat vermektedir.
  2.İlim : Bilmek demektir. Allah yerde ve göklerde olan herşeyi bilir.
  3.Semi' : İşitmek demektir. Allah herşeyi uzaklık ve yakınlık söz konusu olmadan işitir.
  4.Basar : Görmek demektir. Allah, her şeyi görür.
  5.İrade : Dilemek demektir. O, dilediği herşeyi yapar.
  6.Kudret : Allah'ın herşeye gücü yeter.
  7.Kêlam : Söylemek demektir. Allah, harf ve sese muhtaç olmadan söyler.
  8.Tekvin : Yaratmak demektir. Kâinatı ve kâinattaki tüm varlıkları yaratan O'dur.
 2. Çisem
  Bayan Üye

  Allahu tealanın zati ve subuti sıfatları Allahu tealanın özelliklerini büyüklük ve yüceliğini göstermektedir. Vücut kıdem, vahdaniyet, hayat, ilim bunlardan bir kaçıdır.
+ Yorum Gönder