+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Beytülmal nedir, Beytülmal ile ilgili bilgi, Beytülmal anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Beytülmal nedir, Beytülmal ile ilgili bilgi, Beytülmal anlamı
  Beytülmâl ın manası nedir

  İslâm devleti hazînesi, mâliye teşkîlâtı.
  Beytülmâl, devlet gelirlerini muhâfaza eder, gerekli yerlere sarfeder, devletin gelirleri ile giderleri arasında dengeyi sağlamaya çalışır ve bütçenin bütün vazîfelerini görürdü. (İsmâil Nablüsî)

  Beytülmâlın gelirleri dört yoldan sağlanırdı: 1) Zekât malları, 2) Ganîmetin, çıkarılan mâden ve defînelerin beşte biri, 3) Gayr-i müslimlerden haraç ve cizye olarak alınan mallar, 4) Vârisi olmayan zenginlerin bıraktığı mal ve yerde bulunup sâhibi b ulunmayan mallar. (Îmâm-ı Serahsî)

  Beytülmâlden, ayırım yapmadan bütün fakirler, zekât me’murları, âlimler, öğretmenler, vâizler, din dersi öğrenen talebeler, borçlular, seyyidlerle şerîfler yâni Peygamber efendimizin soyundan gelenler ve askerlerin hepsi haklarını alırlardı. (Abdülganî Nablüsî)

  İmâm-ı Ebû Yûsuf bir suâle bilmiyorum deyince; “Hem Beytülmâlden maaş alıyorsun, hem de cevap vermiyorsun” dediler. Bunun üzerine İmâm-ı Ebû Yûsuf; “Beytülmâlden, bildiklerim kadar ücret alıyorum. Bilmediklerim için alsaydım, Beytülmâlde bulunanların hiç biri yetişmezdi” dedi. (Taşköprüzâde, İbn-i Hacer)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Beytülmal Hz.Ömer döneminde fethedilen yerlerden vergi bağlanan devletlerin verdikleri vergileri toplamakla ve devlet hazinesine koymaktır veya devletin ihtiyacını,fakirlere ve yoksullara verilmek amacıyla ilk defa Hz.Ömer döneminde kurulmuştur.
+ Yorum Gönder