+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda İslamda Pir Piri Kime Denir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  İslamda Pir Piri Kime Denir?
  Pir Piri nin manası nedir

  PÎR:

  1.Yaşlı, ihtiyâr.

  Kimisi bezirgân, kimisi hoca,
  Ecel şerbetini içmek de güç a
  Kimi ak sakallı kimi pîr koca
  Ne söylerler ne bir haber verirler.

  (Yûnus Emre)

  2. Mürşîd-i kâmil, tasavvuf yolunda rehber zât.

  Pîr, Allahü teâlânın rızâsına kavuşturur. (Hâce Behâüddîn Buhârî)

  Pîr, kâmil ve mükemmil ise (yetişmiş ve yetiştiren ise), sohbeti büyük nîmettir. Ve onun bakışı devâ (ilâç) ve sözleri (sohbeti) şifâdır. Ve sohbetsiz vüsul (kavuşmak) mümkün değildir. (Abdülhakîm Arvâsî)

  Pîre bağlılıkta bozukluk olursa, yükselmek düşünülemez. (Hâce Muhammed Bâkî-billah)

  Her işte pîrlerin mübârek rûhlarını vâsıta yaparak Allahü teâlâya yalvarmalı ve duâ etmelidir. (Süleymân bin Cezâ)

  Bağlı olunan pîre, zâhiren (açıkça) ve bâtınen (gizli) îtirâz etmek feyz kapısını kapatır. (Hayderîzâde İbrâhim Fasîh Efendi)

  Pîrini incitenden sen de incinmezsen, köpek senden daha iyidir. (İmâm-ı Rabbânî)

  Pîrlik ve müridlik yalnız külâh giydirmekle ve babadan oğula kalmakla olmaz. Ehl-i sünnet ve cemâat yolunu bilmek, öğretmek ve göstermekle olur. (İmâm-ı Rabbânî)

  Pîr-i Fânî:

  Ölünceye kadar Ramazân orucunu veya kazâya kalmış oruçlarını tutamıyacak kadar çok yaşlı olan.
 2. Çisem
  Bayan Üye

  Farsça bir kelime olan pir kelimesi günümüzde kürtçe dilinde de kullanılmaktadır. Pir kelimesi yaşlı, ihtiyar anlamına gelmektedir. Yunus Emre'nin şiirinde de yer almıştır.
+ Yorum Gönder


pir kime denir,  pir kimlere denir