+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Zâhirî İlimler Nedir, Zâhirî İlimler Ne Demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Zâhirî İlimler Nedir, Zâhirî İlimler Ne Demek

  Zâhirî İlimler in manası nedir


  Okuyarak, çalışarak ve araştırarak elde edilen, öğrenilen ilimler. Kelâm, tefsîr, fıkıh gibi din bilgileriyle; mantık, matematik, fizik, kimyâ, biyoloji, geometri gibi fen bilgileri.
  Zâhirî ilimlerde mütehassıs, tasavvuf derecelerinde çok yüksek olan derin âlim, büyük velî Abdullah-ı Dehlevî buyurdu ki: "Hazîn ses ve Allah sevgisini anlatan şiirler ve evliyây-ı kirâmın hayâtını bildiren kasîdeler, kalbdeki bağlılığı harekete geti rir. Hafif sesle zikr etmek (Allahü teâlânın adını anmak) ve İslâmiyet'in yasak etmediği şiirleri dinlemek Çeştiyye yolunda olanların kalblerini inceltir."
  Zâhirî ilimlerden olan tefsîr ilmini öğrenmek ve Kur'ân-ı kerîmin tefsîrini yapabilmek için şu on beş ilmi bilmek lâzımdır:Lügat, sarf, nahv, iştikak, meânî, beyân, bedî, kırâat, usûl-i din, fıkıh, esbâb-ı nüzûl, nâsih ve mensûh, usûl-i fıkh, hadîs, ilm-i kulûb. Bu ilimleri bilmeyen kimsenin tefsîr yapması câiz değildir. (Muhammed Hâdimî)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Zahiri alimleri okuyarak,çalışarak ve araştırarak öğrenim seviyelerini geliştirmişlerdir.Birçok Kelam, tefsir, fıkıh gibi dini bilgilerin yanında mantık, matematik, fizik, kimya, biyoloji, geometri gibi fen bilimlerin dallarındadır.Zahiri ilimlerin manaları ve kavramları hepside birbirinden farklı şekilde işlenmiştir.Bunlardan Kelam: Allah Tealanın konuşma sıfatıdır.
+ Yorum Gönder