+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Zahiriyye Nedir, Zahiriye Anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Zahiriyye Nedir, Zahiriye Anlamı


  Zahiriyye nin manası nedir


  Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîflerin zâhir, görünen mânâlarından başka hiçbir delîl ve kıyâsı kabûl etmeyen Dâvûd-i Zâhirî'nin kurduğu mezheb.
  Zâhiriyye mezhebine mensûb kimseler, hükmü açık omayan âyet-i kerîmeleri ve hadîs-i şerîfleri te'vil ettiler, yâni yanlış mânâlar vererek Ehl-i sünnetten (Peygamber efendimizin ve Eshâbının yolundan) ayrıldılar. Hayırlı işlerin namaz yerine gececeği sapıklığını körüklediler. (İbrâhim Muhammed Neşât)
  Zâhiriyye mezhebini 1184-1198 yıllarında iktidârda olan Muvahhidî hükümdârı Yâkub bin Yûsuf bin Abdülmü'min, Kuzey Afrika ve Endülüs'te yaymaya çalışmıştır. Bu hükümdâr halkın zâhiriyye mezhebine uymasını ve Mâlikî mezhebini bırakmasını istemiş, hatt â Mâlikî mezhebine göre yazılan fıkıh kitablarını toplatıp yaktırmıştır. Adı geçen hükümdârın ölümünden sonra, zâhiriyye mezhebi, yavaş yavaş sönmüştür. (Muhammed Ebû Zühre)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Zahiriyye Davud-u Zahiri'nin kurduğu bir mezheptir.hadîs-i şerîflerin veya Kur'ân-ı kerîm ayetlerini görünen anlamlarında başka hiçbir delil ve kıyas'ı kabul etmeyen bir mezhep'tir.Kur'ân-ı kerîm,hadîs-i şerîflerin yanlış anlamlar verip Ehl-i sünnetten yani Peygamber efendimiz ve Eshabının yolundan saptılar.Hayırlı işlerin namaz gibi ibadetlerin yerine geçeceği sapkınlığı ve kötülüğü körüklediler. Muvahhidî hükümdârı Yâkub bin Yûsuf bin Abdülmü'min'di.Bu hükümdar halkın Zahiriyye mezhebine uyup Maliki mezhebini bırakmısını istemişti.bu azmış hükümdar Malikim mezhebine göre yazılmış fıkıh kitaplarını toplamış ve yakmıştır.Bu hükümdar'ın ölünmünden sonra Zahiriyye mezhebi yok olmuştur.
+ Yorum Gönder