+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Zımmi Ne Demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Zımmi Ne Demek
  Zımmi nin manası nedir

  İslâm devletindeki gayr-i müslim vatandaş.
  Zımmîlerden cizye alınmasından maksat, kâfirliğin aşağılığını, müslümanlığın ise, izzet ve şerefini göstermektir. Bu hakâret o derece te'sirlidir ki, cizye vermek korkusundan kıymetli elbise giyemezler, süslenemezler, hakîr, sefîl yaşarlar. Diğer tar aftan cizye ile zımmîlerin müslümanlar arasında bulunarak zamanla İslâm'ın güzelliğini, hak din olduğunu görerek müslüman olmaları ümidi ile onlara mühlet tanımaktır. Bu bakımdan cizye, güzel bir İslâm'a dâvet yoludur. (Râzî)
  Zımmîler, cizye vermekle onlar için iki hak ortaya çıkar. Onlara dokunulmaz. Himâye edilirler. Dokunulmazlıkları ile emniyet ve güven içinde yaşarlar, himâye edilmeleri ile tehlike ve zarardan korunmuş olurlar. (İbn-i Hümâm)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Zımmilerden cizye alındamasından maksatları,münafıklığın aşağılık,müslümanlığın ise izzet şerefliğini gösterilmektedir.Zımmiler cizye vermek korksundan süslenmez,değerli veya pahalı elbiseleri giymezler,hakir ve sefillik içinde yaşarlar.Zamanla İslamın güzelliğini hak din olduğunu diğer dinlerin ise batıl dinlerin olduğunu göstermek amacıyla müslüman olmaları ümidiyle süre tanımaktır.Bu bakımından Cizye güzel bir İslam'a davet yolu olunmuştur.
+ Yorum Gönder