+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Yakin ne demek, Yakin nedir, Yakin hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Yakin ne demek, Yakin nedir, Yakin hakkında bilgi
  YAKÎN in manası nedir

  1. Şek ve şüpheden uzak olan; kesin.
  Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:
  Biraz bekledi, çok geçmeden Hüdhüd gelip, şunları söyledi:"Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sana Sebe'den yakîn bir haber getirdim." (Neml sûresi: 22)
  Îmân ağaç gibi olup; kökü yakîn, dalı takvâ, nûru hayâ, meyvesi cömertliktir. (Ali (r.anh))
  2. Sağlam, sarsılmayan, şüphe ve tereddüt bulunmayan îtikâd, îmân.
  Âgâh olunuz ki; insana dünyâda yakîn ve âfiyetten (günahlardan uzak olmaktan) daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Öyle ise Allah'tan o ikisini isteyin. (Hadîs-i şerîf-Râmûz-ül-Ehâdîs)
  Yakîn ihsân edilen birinin kerâmetlere, hârikalara, ihtiyâcı olmaz. Bütün bu kerâmetler, Zât-ı ilâhînin zikrinden ve kalbin bu zikr ile zînetlenmesinden aşağıda kalır. (İmâm-ı Rabbânî)
  Kalb, bid'at pisliklerinden temizlenmedikçe ve Ehl-i sünnet îtikâdı ile süslenmedikçe, hakîkat güneşinin ışıkları oraya giremez. O kalb yakîn nûru ile aydınlanamaz. (Ahmed Raûf)
  Her şeyi akıl ile isbât ederek inandırmak kolay değildir. Yakîn elde edebilmek için, isbât yoluna gitmektense, kalbi hastalıktan kurtarmak lâzımdır. (İmâm-ı Rabbânî)
  3. Ölüm.
  Allahü teâlâ âyet-i kerîmelerde meâlen buyurdu ki:
  Sana yakîn gelinceye kadar da Rabbine ibâdet et. (Hicr sûresi: 99)
  Mücrimlere, sizi Cehennem'e sokan nedir? derler. (Onlar da cevap verirler): Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmazdık. (Bâtıla) dalanlarla berâber dalardık. Hesâb gününü de yalan sayardık. Nihâyet bize yakîn gelip çattı. (Müddessir sûresi: 41-47)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Yakin Allah'a en yakın ve kesin bir biçimde şek ve şüphe etmekten kesin olarak uzakta olan manasındadır.
+ Yorum Gönder