+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Adl Nedir, Adl Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Adl Nedir, Adl Hakkında Bilgi
  Adl Nedir


  Âdil olmak, insaflı olmak, işi doğru olmak; yoldan sapmak, meyletmek, dönmek, eşit davranmak, düzeltmek, doğrultmak, doğru dürüst olmak, şirk koşmak ve zulmetmek anlamlarındaki "a-d-l" kökünden türeyen bir isim olup adalet, âdil, güvenilir, doğruluk, benzer, nazîr, eş, nafile, fidye demektir.

  Âdil anlamında âdl, Allah'ın sıfatı olarak "el-esmâü'l-hüsnâ" ile ilgili Tirmizî rivâyetinde geçmektedir (Tirmizî, Deavat, 83).

  Allah'ın sıfatı olarak adl, adaletli ve insaflı olan, hakla hükmeden, haklıya hakkını haksıza cezasına veren, her şeyi yerli yerinde yapan, her söylediği, her emir ve yasağı, her yaptığı hak ve doğru olan, asla zalim olmayan demektir.

  Kur'ân'da isim şekli geçmemekle birlikte insanlara adaleti emreden şu âyetler, O'nun âdil olduğuna delalet eder:

  "Allah âdaleti emreder" (Nahl, 16/90);

  "Konuştuğunuz zaman akrabanız bile olsa âdil olun." (En'âm, 6/152);

  "İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin" (Nisâ, 4/58);

  "Ey mü'minler! Adaleti tam yerine getirerek Allah için şahitlik edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adaletten saptırmasın. Âdil olun. Adalet takvaya daha yakındır" (Mâide, 5/8; bk. Nisâ, 4/135)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Adl doğru olmak haksızlık yapmamak ve işleri doğru bir şekilde yürütmek Adl adı anlamındadır.Adl adeletli olmak ve haksızlık karşısında susmamak demektir.
+ Yorum Gönder