+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Adak (Nezir) Nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Adak (Nezir) Nedir?

  Adak (Nezir)


  Adak, dinen mükellef olmadığı halde, kişinin farz veya vacip türünden bir ibadeti yapacağına dair Allâh'a söz vermesine denir. Adak, ferdin, arzu ettiğine kavuşmak, korktuğundan sakınmak hususunda Allâh'ın yardım ve desteğini sağlamak amacıyla, kendiliğinden birtakım dinî mükellefiyetler altına girmesi olarak yorumlanabilir. Bu nedenle, adak hemen hemen bütün dinlerde değişik şekillerde bulunmaktadır.

  Bir adağın dinen geçerli olabilmesi için, adakta bulunan şahsın, akıllı, buluğ çağına erişmiş ve Müslüman olması gerekir. Ayrıca adanan şeyin, gerçekte mümkün, dinen de makbul ve meşru olması, namaz, oruç, hac, kurban, sadaka gibi farz veya vacip ibadetler cinsinden olması gerekir. Türbelere mum yakma, bez bağlama, horoz kesme, şeker ve helva dağıtma şeklinde yapılan adaklar geçersizdir.

  Şartlarına uygun olarak yapılan adağın yerine getirilmesi vaciptir. Adaklarda, belli bir mekânı, malı veya fakiri zikretmiş olma bağlayıcı değildir. Aslolan o ibadetin yerine getirilmesidir.
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Adak dinen mükellef olmadığı halde İslam dinine inanan müslümanlar bu adak ile Rabelerinden bir istekte bulunup O'na kurban kesmesidir.ama bazı büyük Alimler adak adamacılığın bir şirk olduğunu ve bundan vazgeçmelerini önerirler.çünkü büyük Alimler adak adamak yerine dua etmeyi ve o işten hayır beklemesini önermişlerdir.
+ Yorum Gönder