+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda El Bedi ne demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  El Bedi ne demektir

  el-BEDÎ' hakkında bilgi

  Örneksiz, misalsiz, acîb ve hayret verici âlemler îcad eden


  Zâtında, sıfatında, fiillerinde, emsâli görülmemiş olan


  Bedî', mübdî mânasınadır. Mübdî, ibdâ eden, yani örneği bulunmayan bir şey'i îcad eden demektir.


  Allah herhangi bir kuluna peygamberlik veya velîlik vererek üstün kılmışsa, bu üstünlükle o kul, kendi zamanındaki sair insanlara nisbetle bedî' olmuştur. Bâzı âlimlere verilen Bediüzzaman lâkabı gibi. Bu tâbir, zamanının eşsiz, misilsiz âlimi mânasına gelmektedir.
 2. Çisem
  Bayan Üye

  Dünya ve dünya dışındaki alemleri yaratarak üstünlüğünü göstermesidir. Dünya ahiret sema gibi farklı alemler örneği görülmemiş ve görülmeyecek şekilde yaratması anlamına gelmektedir.
+ Yorum Gönder


el bedi